Družbeni mediji in knjižnice: raziskava uporabe Facebooka v slovenskih splošnih knjižnicah

Branka Bizjak Zabukovec

Povzetek

Izvleček
Namen: V raziskavi analiziramo uporabo Facebooka v slovenskih splošnih knjižnicah.
Metodologija/pristop: Raziskava je sestavljena iz predstavitve teoretskih izhodišč ter iz opisne statistične in vsebinske analize.
Analiza/rezultati: Facebook pri svoji komunikaciji z uporabniki uporablja večina slovenskih splošnih knjižnic, med načini uporabe pa obstajajo velike razlike. Te se pojavljajo v številu sledilcev, ki jih ima posamezna stran, v številu objav, intenzivnosti, kako se uporabniki vpletajo v objave, prav tako v tipih objav. Knjižničarji prepoznavajo možnosti, ki jim jih za komunikacijo z uporabniki nudi Facebook, in jih v določeni meri tudi izkoriščajo, obstaja pa še veliko prostora za napredek.
Omejitve raziskave: V raziskavo smo vključili objave, ki so se na časovnici posameznih strani na Facebooku pojavile v času od 1. 9. 2017 do vključno 16. 10. 2017. Analizirali smo podatke, ki so na voljo vsem uporabnikom Facebooka; do statističnih podatkov, ki so na voljo samo administratorjem posameznih strani na Facebooku, nismo imeli dostopa.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava knjižničarjem in drugim zainteresiranim nudi pregled nad uporabo Facebooka v slovenskih splošnih knjižnicah in nakazuje morebitne smeri izboljšav.

Ključne besede

družbeni mediji; družbena omrežja; Facebook; splošne knjižnice

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Aharony, N. (2012). Facebook use in libraries: an exploratory analysis. Aslib proceedings, 64(4), 358–372.

Allard, S. (2013, 6. avgust). A Facebook post’s lifetime is even shorter than you thought [blog zapis]. Washington, DC: Social Media Today. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://www.socialmediatoday.com/content/facebook-posts-lifetime-even-shorter-you-thought

Bennett, S. (2014, 29. september). Minimum age requirements: Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Secret [blog zapis]. New York: Adweek. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: http://www.adweek.com/digital/social-media-minimum-age/

Choose your audience. (2017). B. k.: Facebook. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://www.facebook.com/business/products/ads/ad-targeting

Duggan, M. (2017, 11. julij). Online harassment 2017 [blog zapis]. Washington: Pew Research Center. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: http://www.pewinternet.org/2017/07/11/online-harassment-2017/

Facebook ads guide. (2018). B. k.: Facebook. Pridobljeno 29. 12. 2018 s spletne strani: https://www.facebook.com/business/ads-guide

Facebook. (2018). B. k.: Facebook. Pridobljeno 29. 12. 2018 s spletne strani: https://www.facebook.com/pg/facebook/about/

Fernandez, J. (2009). A SWOT analysis for social media in libraries. Online, 33(5), 35–37.

Ganster, L. in Schumacher, B. (2009). Expanding our library walls: building an active community through Facebook. Journal of web librarianship, 3(2), 111–128.

Harrison, A., Burress, R., Velasquez, S. in Schreiner, L. (2017). Social media use in academic libraries: a phenomenological study. Journal of academic librarianship, 43(3), 248–256.

History of Facebook. (2017). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Facebook

How many blogs are there in the world? [blog zapis]. (2016). Santa Monica: Mediakix. Pridobljeno 12. 12. 2017 s spletne strani: http://mediakix.com/2017/09/how-many-blogs-are-there-in-the-world/

Instagram. (2018). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 29. 12. 2018 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram

Jenko, N. (2013). Prisotnost slovenskih splošnih knjižnic v družbenem omrežju Facebook. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kingsnorth, S. (2016). Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing. Philadelphia: Kogan Page.

Klemenčič, S. (2014). Knjižnice in družbena omrežja: Facebook in Twitter v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Lua, A. (2017, 18. oktober). Decoding the facebook algorithm: a fully up-to-date list of the algorithm factors and changes [blog zapis]. B. k.: Buffer. Pridobljeno 31. 12. 2017 s spletne strani: https://blog.bufferapp.com/facebook-news-feed-algorithm

Mandelj, T. in Iskrić, M. (2012). Vpliv družbenih omrežij na slovenske knjižnice. V A. Kavčič-Čolić in I. Vodopivec (ur.), Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev: zbornik referatov (str. 79–97). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

MOSS. (2017). Ljubljana: Slovenska Oglaševalska Zbornica. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/default.html

Most famous social network sites worldwide as of September 2017, ranked by number of active users (in millions) [blog zapis]. (2017). Hamburg: Statista. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/

Ryan, D. (2017). Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation. New York: Kogan Page.

Statistični podatki o knjižnicah. (B. l.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

The top 500 sites of the web. (2017). B. k.: Alexa. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://www.alexa.com/topsites

Twitter. (2018). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter

Vassilakaki, E. in Garoufallou, E. (2014). The impact of Facebook on libraries and librarians: a review of the literature. Program, 48(3), 226–245. doi: 10.1108/PROG-03-2013-0011

Vlieghe, J., Muls, J. in Rutten, K. (2016). Everybody reads: reader engagement with literature in social. Poetics, 54(2), 25–37. doi: 10.1016/j.poetic.2015.09.001

What names are allowed on Facebook?. (2017). B. k.: Facebook. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://www.facebook.com/help/112146705538576/

Why should I convert my personal account to a Facebook page?. (2018). B. k.: Facebook. Pridobljeno 29. 1. 2018 s spletne strani: https://www.facebook.com/help/201994686510247

YouTube. (2018). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 17. 12. 2017 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube