Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji

Andrej Blatnik

Povzetek

Izvleček
Na podlagi sociološke tipologije razvoja besedilo analizira podporne sisteme literarnega prevajanja po svetu in še zlasti v Sloveniji. Ugotavlja naraščajočo vpetost prevajalskih politik v nacionalne kulturne politike in s tem povezano naraščanje deleža prevodnih knjig v subvencioniranem knjižnem programu ter njihovo močno prisotnost v bralnem polju. S pomočjo statističnih podatkov prikaže, da je v slovenskih splošnih knjižnicah prevodna književnost približno štirikrat pogostejša izbira od slovenske, in končno premišlja, kako to učinkuje na slovensko bralno polje.

Ključne besede

prevajanje; leposlovje; prevodi; kulturne politike; bralno polje; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adam, F. (2017, 10. junij). Populizem kot reakcija na anomalije globalizacije. Delo, 59, str. 12–13.

Allen, E. (ur.) (2007). To be translated or not to be: PEN/IRL report on the international situation of literary translation. Barcelona: Institut Ramon Llull.

Anderson, B. (1998). Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.

Anderson, C. (2009). Dolgi rep: zakaj je prihodnost poslovanja v večji prodaji manj množičnega. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bhaskar, M. (2015). Naprava za vsebino: teoriji založništva naproti od tiskarskega stroja do digitalnega tiska. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bizjak Zabukovec, B., Blatnik, A., Ciglenečki, J., Duhovnik, S., Gogala, A., Hercog, M. in Zamida, R. (2017). Založniški standardi: kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Blatnik, A. (2011, 23. november). Bo še šlo brez Nobelove?. Pogledi, 2(23), 14–15.

Blatnik, A. (2017). Vredno je, čeprav je brezplačno: knjižne vsebine iz zasebnega v javni, iz plačljivega v prosti dostop. Literatura, 29(316), 116–130.

Bury, L. (2013, 8. oktober). Reading literary fiction improves empathy, study finds. The Guardian. Pridobljeno 1. 11. 2017 s spletne strani: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2013/oct/08/literary-fiction-improves-empathy-study

Etični kodeks prevajalcev. (B. l.). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Pridobljeno 1. 11. 2017 s spletne strani: http://dskp-drustvo.si/index.php/drustvo/eticni-kodeks-prevajalcev

Heilbron, J. (1999). Towards a sociology of translation: book translations as a cultural world-system. European journal of social theory, 2(4), 429–444. doi: 10.1177/136843199002004002

Iser, W. (2001). Bralno dejanje: teorija estetskega učinka. Ljubljana: Studia humanitatis.

Jauss, H. R. (1998). Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana: LUD Literatura.

Kearney, R. (2016). O zgodbah. Ljubljana: LUD Literatura.

Kovač, M. in Gregorin, R. (2016). Ime česa je konec knjige: skrivnostne sile knjižnega trga. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kovač, M., Blatnik, A., Rugelj, S., Rupar, P. in Gregorin, R. (2015). Knjiga in bralci V. Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: UmCo.

Lampe, L. (2015). Pregled prevodov italijanskih romanov v slovenščino od osamosvojitve Slovenije do danes. Diplomska seminarska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Movrin, D. (2010). Fidus interpres – Zvesti prevajalec: slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pahor, Š. (2017). Kari Klemela: »Finski založniki se najbolj zanimajo za literaturo v angleščini, za književnost bolj oddaljenih kultur pa veliko manj.«: pogovor. Dialogi, 53(1–2), 7–17.

Perme, I. (2010). Prevodni delež v slovenskem založništvu od leta 2000 do leta 2010. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Post, C. (2011). The three percent problem: rants and responses on publishing, translation, and the future of reading. New York: Open Letter.

Šikonja, K. in Petek, M. (2015). Branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica, 59(1–2), 37–51.

Šimenc, A. (2017). Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Vitez, P. (2016). Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila. Otrok in knjiga, 43(97), 5–17.