Prevodno leposlovje v sodobni Sloveniji

Andrej Blatnik

Povzetek

Izvleček
Na podlagi sociološke tipologije razvoja besedilo analizira podporne sisteme literarnega prevajanja po svetu in še zlasti v Sloveniji. Ugotavlja naraščajočo vpetost prevajalskih politik v nacionalne kulturne politike in s tem povezano naraščanje deleža prevodnih knjig v subvencioniranem knjižnem programu ter njihovo močno prisotnost v bralnem polju. S pomočjo statističnih podatkov prikaže, da je v slovenskih splošnih knjižnicah prevodna književnost približno štirikrat pogostejša izbira od slovenske, in končno premišlja, kako to učinkuje na slovensko bralno polje.

Ključne besede

prevajanje, leposlovje, prevodi, kulturne politike, bralno polje, Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adam, F. (2017, 10. junij). Populizem kot reakcija na anomalije globalizacije. Delo, 59, str. 12–13.

Allen, E. (ur.) (2007). To be translated or not to be: PEN/IRL report on the international situation of literary translation. Barcelona: Institut Ramon Llull.

Anderson, B. (1998). Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.

Anderson, C. (2009). Dolgi rep: zakaj je prihodnost poslovanja v večji prodaji manj množičnega. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bhaskar, M. (2015). Naprava za vsebino: teoriji založništva naproti od tiskarskega stroja do digitalnega tiska. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Bizjak Zabukovec, B., Blatnik, A., Ciglenečki, J., Duhovnik, S., Gogala, A., Hercog, M. in Zamida, R. (2017). Založniški standardi: kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Blatnik, A. (2011, 23. november). Bo še šlo brez Nobelove?. Pogledi, 2(23), 14–15.

Blatnik, A. (2017). Vredno je, čeprav je brezplačno: knjižne vsebine iz zasebnega v javni, iz plačljivega v prosti dostop. Literatura, 29(316), 116–130.

Bury, L. (2013, 8. oktober). Reading literary fiction improves empathy, study finds. The Guardian. Pridobljeno 1. 11. 2017 s spletne strani: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2013/oct/08/literary-fiction-improves-empathy-study

Etični kodeks prevajalcev. (B. l.). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Pridobljeno 1. 11. 2017 s spletne strani: http://dskp-drustvo.si/index.php/drustvo/eticni-kodeks-prevajalcev

Heilbron, J. (1999). Towards a sociology of translation: book translations as a cultural world-system. European journal of social theory, 2(4), 429–444. doi: 10.1177/136843199002004002

Iser, W. (2001). Bralno dejanje: teorija estetskega učinka. Ljubljana: Studia humanitatis.

Jauss, H. R. (1998). Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Ljubljana: LUD Literatura.

Kearney, R. (2016). O zgodbah. Ljubljana: LUD Literatura.

Kovač, M. in Gregorin, R. (2016). Ime česa je konec knjige: skrivnostne sile knjižnega trga. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kovač, M., Blatnik, A., Rugelj, S., Rupar, P. in Gregorin, R. (2015). Knjiga in bralci V. Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: UmCo.

Lampe, L. (2015). Pregled prevodov italijanskih romanov v slovenščino od osamosvojitve Slovenije do danes. Diplomska seminarska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Movrin, D. (2010). Fidus interpres – Zvesti prevajalec: slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pahor, Š. (2017). Kari Klemela: »Finski založniki se najbolj zanimajo za literaturo v angleščini, za književnost bolj oddaljenih kultur pa veliko manj.«: pogovor. Dialogi, 53(1–2), 7–17.

Perme, I. (2010). Prevodni delež v slovenskem založništvu od leta 2000 do leta 2010. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Post, C. (2011). The three percent problem: rants and responses on publishing, translation, and the future of reading. New York: Open Letter.

Šikonja, K. in Petek, M. (2015). Branje sodobnih slovenskih romanov v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica, 59(1–2), 37–51.

Šimenc, A. (2017). Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Vitez, P. (2016). Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila. Otrok in knjiga, 43(97), 5–17.