»Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček) (Spletni) bralni klubi: prispevek na 5. literarnem torku, 24. oktober 2017

Tilka Jamnik

Povzetek

Izvleček
Prispevek opozarja na bistvene značilnosti različnih oblik promocije literature in motiviranja za branje, predvsem mladine v državah z višje razvito bralno kulturo, in jih primerja s slovenskimi. Navaja jih kot dejstva, ki jih moramo poznati in upoštevati tudi pri snovanju bralnih klubov.

Ključne besede

branje; motivacija; promocija branja; bralni klubi

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

EU High Level Group of Experts on Literacy. (2012). ECEC for children from disadvantaged backgrounds: findings from a European literature review and two case studies: final report. Bruselj: European Commission, Directorate-General for Education and Culture. Pridobljeno 31. 1. 2018 s spletne strani: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/school/doc/ecec-report_en.pdf

Furedi, F. (2017). Moč branja: od Sokrata do Twitterja. Ljubljana: Umco.

Jamnik, T. in Miš Svoljšak, I. (2010). Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo. Otrok in knjiga, 37(78–79), 51–57.

Jonsberg, B. (2017). Moje življenje kot abeceda. Dob pri Domžalah: Miš.

Motivacija. (2017). V Wikipedija: prosta enciklopedija. Pridobljeno 31. 1. 2018 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Motivacija

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti: (predlog, 5. 4. 2017). (2017). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2017/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MIZS_Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.pdf

Newman, N. (2017). Vzgajanje strastnih bralcev: 5 preprostih korakov do uspeha v šoli in življenju. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ.

Pavček, T. (2012, 28. marec). Branje. Ventilator besed, 4. Pridobljeno 23. 10. 2017 s spletne strani: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=129&id=3546

Pavić, M. (1985). Hazarski besednjak: roman leksikon v 100 000 besedah. Murska Sobota: Pomurska založba.

Pečjak, S. (2014). »Bralna pismenost ni perpetuum mobile.« (Intervju Jure Preglau). Bukla, 10(100), 18.