25. maj 2017 – Dan specialnih knjižnic: »Kje so tiste stezice« – komunikacijske poti v specialni knjižnici

Urša Pajk

Povzetek

Izvleček
Sekcija za specialne knjižnice vsako leto organizira tako imenovani Dan specialnih knjižnic, na katerem se zberemo knjižničarji, ki delujemo v tovrstnih knjižnicah. Letos smo se, tako kot lani, zbrali v Slovenskem etnografskem muzeju v muzejski četrti na Metelkovi, kjer znajo poskrbeti za to, da se vedno počutimo dobrodošli. Letošnje srečanje specialnih knjižnic, poimenovano »Kje so tiste stezice«: komunikacijske poti v specialni knjižnici, je bilo posvečeno komunikaciji, družbenim medijem, pomenu knjižnic pri popularizaciji znanosti, kar je dobro razvidno že iz samega naslova. Navzoči smo slišali tudi referate na temo zagovorništva v knjižnicah, zgodovine knjige, dela Delovne skupine za pripravo strokovnih priporočil za specialne knjižnice in prisostvovali okrogli mizi z naslovom »Dobra praksa iznajdljivih«. Na srečanju pa so tudi prvič slovesno razglasili zagovornika specialnih knjižnic dr. Luko Vidmarja.

Ključne besede

specialne knjižnice; strokovna srečanja; odmevi in poročila

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Česnovar, N. (2002). Razvoj specialnih knjižnic v Sloveniji. Knjižnica, 46(1–2), 169–177.

»Kje so tiste stezice«: komunikacijske poti v specialni knjižnici: dan specialnih knjižnic 2017. [zloženka]. (2017). Ljubljana: Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Plešnar Kašca, S. (2000). Muzejske knjižnice v Sloveniji: primerjalna raziskava. Knjižnica, 44(3), 169–183.