IFLA Library Reference Model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom

Maja Žumer

Povzetek

Izvleček
V članku je predstavljen model IFLA LRM, ki je rezultat harmonizacije in uskladitve treh modelov družine FRBR. Model LRM je splošen in abstrakten in predstavlja predvsem okvir, znotraj katerega lahko načrtovalci informacijskih sistemov razvijajo konsistentne razširitve. Za definicijo modela LRM je bil, v skladu z modeli družine FRBR, uporabljen entitetno-relacijski formalizem. V članku so prikazana uporabniška opravila, ki so osnova za razvoj modela, sledijo definicije entitet in primeri atributov in relacij. Posebej je opisano modeliranje agregatov, ki pogosto predstavlja problem. Gre za prvo predstavitev modela v slovenščini, zato terminologija še ni uradna in dokončna.

Ključne besede

IFLA LRM; FRBR; konceptualni modeli

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Functional requirements for authority data: a conceptual model: final report. (2009). München: K. G. Saur.

Functional requirements for bibliographic records: final report. (1998). München: K. G. Saur.

Functional requirements for subject authority data (FRSAD): a conceptual model. (2011). Berlin: De Gruyter Saur.

O’Neill, E. T., Žumer, M. in Mixter, J. (2015). FRBR aggregates: their types and frequency in library collections. Library resources and technical services, 59(3), 120–129.

Pisanski, J. in Žumer, M. (2010a). Mental models of the bibliographic universe: part 1: mental models of descriptions. Journal of documentation, 66(5), 643–667.

Pisanski, J. in Žumer, M. (2010b). Mental models of the bibliographic universe: part 2: comparison task and conclusions. Journal of documentation, 66(5), 668–680.