Samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science in Scopus za obdobje 1996–2013

  • Gordana Budimir mag. Gordana Budimir Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: gordana.budimir@izum.si
  • Luka Juršnik Luka Juršnik Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: luka.jursnik@izum.si
  • Philip Rachimis Philip Rachimis e-pošta: ph.rachimis@gmail.com
Ključne besede: samocitiranost, analiza citiranja, WoS, Scopus, COBISS, SICRIS

Povzetek

Izvleček
Namen:
V članku so prikazani rezultati raziskave, katere namen je primerjati samocitiranost objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah Web of Science (WoS) in Scopus za različne definicije samocitatov in ugotoviti razlike in podobnosti med samocitiranostjo po metodologiji Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in samocitiranostjo po drugih definicijah samocitatov.
Metodologija/pristop: Raziskava je bila narejena za vse članke slovenskih raziskovalcev, registriranih v sistemu SICRIS, v podatkovnih zbirkah WoS in Scopus, ki so hkrati v sistemu COBISS in so objavljeni in citirani v obdobju 1996–2013. Definirane in preizkušene so tri vrste samocitatov, ki se med seboj razlikujejo po naboru avtorjev pri primerjanju članka in njegovega citata: skupni samocitati, avtorjevi samocitati in COBISS samocitati, ki se upoštevajo v metodologiji agencije ARRS. Podrobneje so analizirane kumulativne vrednosti za celotno obdobje objav in za posamezna leta citiranosti.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da bistvenih razlik med vzorci samocitiranja objav slovenskih raziskovalcev v podatkovnih zbirkah WoS in Scopus ni ter da je primerljivost samocitiranosti po metodologiji agencije ARRS s samocitiranostjo ob upoštevanju samo prvega avtorja dosti večja kot pa s samocitiranostjo ob upoštevanju vseh soavtorjev člankov.
Omejitve raziskave: Raziskava je omejena na analize in primerjave samocitiranosti za izbrane vrste samocitatov na nacionalnem makro nivoju. Za podrobnejšo analizo samocitiranosti objav slovenskih avtorjev bi bilo treba raziskavo razširiti na nižje nivoje (npr. po posameznih znanstvenih vedah) ter na dodatne indikatorje (npr. samocitiranost glede na število avtorjev).
Izvirnost/uporabnost raziskave: Posebnost raziskave je izbira in primerjava treh različnih algoritmov izračuna samocitatov na skoraj celotni slovenski znanstveni produkciji v obdobju 1996–2013.

Literatura

Aksnes, D. W. (2003). A macro study of self-citation. Scientometrics, 56(2), 235–246. doi: 10.1023/A:1021919228368

Bartol, T., Budimir, G., Dekleva-Smrekar, D., Pušnik, M. in Južnič, P. (2014). Assessment of research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation in Slovenia. Scientometrics, 98(2), 1491–1504. doi: 10.1007/s11192-013-1148-8

Blagus, R., Leskošek, B. L. in Stare, J. (2015). Comparison of bibliometric measures for assessing relative importance of researchers. Scientometrics, 105(3), 1743–1762. doi: 10.1007/s11192-015-1622-6

Budimir, G. (2006). Vzpostavitev povezave med COBIB.SI in WoS. Maribor: IZUM.

Budimir, G. in Juršnik, J. (2015). COBISS/SciMet. Organizacija znanja, 20(2), 68–74. doi: 10.3359/oz150268

Carley, S., Porter, A. L. in Youtie, J. (2013). Toward a more precise definition of self-citation. Scientometrics, 94(2), 777–780. doi: 10.1007/s11192-012-0745-2

Costas, R., van Leeuwen, T. N. in Bordons, M. (2010). Self-citations at the meso and individual levels: effects of different calculation methods. Scientometrics, 82(3), 517–537. doi: 10.1007/s11192-010-0187-7

Demšar, F. in Južnič, P. (2014). Transparency of research policy and the role of librarian. Journal of librarianship and information science, 46(2), 139–147. doi: 10.1177/096100061350300

Fowler, J. H. in Aksnes, D. W. (2007). Does self-citations pay?. Scientometrics, 72(3), 427–437. doi: 10.1007/s11192-007-1777-2

Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178(4060), 471–479. doi: 10.1126/science.178.4060.471

Garfield, E. (1979). Is citation analysis a legitimate evaluation tool?. Scientometrics, 1(4), 359–375. doi: 10.1007/BF02019306

Glänzel, W., Debackere, K., Thijs, B. in Schubert, A. (2006). A concise review on the role of author self-citations in information science, bibliometrics and science policy. Scientometrics, 67(2), 263–277. doi: 10.1556/Scient.67.2006.2.8

Glänzel, W., Thijs, B. in Schlemmer, B. (2004). A bibliometric approach to the role of author self-citations in scientific communication. Scientometrics, 59(1), 63–77. doi: 10.1023/B:SCIE.0000013299.38210.74

Ioannidis, J. P. A. (2015). A generalized view of self-citation: direct, co-author, collaborative, and coercive induced self-citation. Journal of psychosomatic research, 78(1), 7–11. doi: 10.1016/j.jpsychores.2014.11.008

Jacsó, P. (2009). Errors of omission and their implications for computing scientometric measures in evaluating the publishing productivity and impact of countries. Online information review, 33(2), 376–385. doi: 10.1108/14684520910951276

Lawani, S. M. (1982). On the heterogeneity and classification of author self-citations. Journal of the American Society for Information Science, 33(5), 281–284. doi: 10.1002/asi.4630330506

Leydesdorff, L. (2008). Caveats for the use of citation indicators in research and journals evaluations. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(2), 279–297. doi: 10.1002/asi.20743

Panaretos, J. in Malesios, C. (2009). Assessing scientific research performance and impact with single indices. Scientometrics, 81(3), 635–670. doi: 10.1007/s11192-008-2174-9

Shah, T. A., Gul, S. in Gaur, R. (2015). Authors self-citation behaviour in the field of library and information science. Aslib journal of information management, 67(4), 458–468. doi: 10.1108/AJIM-10-2014-0134

Snyder, H. in Bonzi, S. (1998). Patterns of self-citation across disciplines. Journal of information science, 24(6), 431–435. doi: 10.1177/016555159802400606

Tagliacozzo, R. (1977). Self-citation in scientific literature. Journal of documentation, 33(4), 251–265. doi: 10.1108/eb026644

Vieira, E. S. in Gomes, J. A. N. F. (2009). A comparison of Scopus and Web of Science for a typical university. Scientometrics, 81(2), 587–600. doi: 10.1007/s11192-009-2178-0

Zibareva, I. in Soloshenko, N. (2011). Russian scientific publications 2005–2009 in the science citation index, Scopus, and chemical abstracts databases. Scientific and technical information processing, 38(3), 212–223. doi: 10.3103/S0147688211030178

Objavljeno
2016-07-08
Rubrike
ČLANKI