Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi

Avtorji

  • Aljoša Harlamov samozaposlen v kulturi e-pošta: aljosa.harlamov@gmail.com

Ključne besede:

Dobreknjige.si, anotacije, naratologija, dogodek, literarna oseba

Povzetek

Izvleček
Promocija branja in knjig ter svetovanje pri izbiri bralcem sta skozi zgodovino dve od najpomembnejših nalog knjižničarja. Danes se tako prvo kot drugo pogosto seli na svetovni splet, kamor se je usmerila tudi pozornost javnosti oziroma uporabnikov knjižnice. Portal Dobreknjige.si je spletni priporočilni seznam, ki s svojo dostopnostjo, ažurnostjo in interaktivnostjo dopolnjuje siceršnjo knjižničarsko dejavnost. Po pregledu in raziskovanju posameznih zapisov na portalu smo izločili najpogostejše napake anotacij oziroma povzetkov vsebine proznih literarnih del, najpogosteje romanov: neločevanje med glavnimi in stranskimi dogodki, neločevanje med pripovedovalcem in literarno osebo itd. V članku zato prikažemo, kako nam lahko naratologija oziroma teorija pripovedi pomaga pri sestavljanju kvalitetne anotacije.

Literatura

Abbott, H. P. (2007). The Cambridge companion to narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

Bhaskar M. (2015). Naprava za vsebino: teoriji založništva naproti od tiskarskega stroja do digitalnega tiska. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Fludernik, M. (2009). An introduction to narratology. London: Routledge.

Koron, A. (2014). Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Rimmon-Kenan, S. (2002). Narrative fiction: contemporary poetics. London: Routledge.

Schmid, W. (2010). Narratology: an introduction. Berlin: Walter de Gruyter.

Zupan Sosič, A. (2003). Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Zupan Sosič, A. (2013a). Postklasična teorija pripovedi. Slavistična revija, 61(3), 49–506.

Zupan Sosič, A. (2013b). Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi. Primerjalna književnost, 36(3), 61–83.

Zupan Sosič, A. (2014). Pripovedovalec in fokalizacija. Primerjalna književnost, 37(3), 47–72.

Prenosi

Objavljeno

2016-12-20

Kako citirati

Harlamov, A. (2016). Sestava anotacije s pomočjo teorije pripovedi. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(2-3), 67–76. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6140

Številka

Rubrike

ČLANKI