Ko že vsak nekaj piše (O popisovanju slovenskih knjig)

  • Miran Hladnik Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: hladnik@guest.arnes.si
Ključne besede: knjižna produkcija, pismenost, Dobreknjige.si, literarni žanri, Slovenija

Povzetek

Izvleček
Iz zavesti, da se kriteriji literarne kvalitete v času in glede na socialno skupino spreminjajo, se pokažejo nove naloge poklicnih in prostovoljnih bralčevih skrbnikov v času množične pisateljske dejavnosti: to ni več izločanje »neprimernega« in odbiranje »kvalitetnega « branja, ampak kategoriziranje rastoče produkcije po žanrih, motivih, obliki, medijih, bralcih itd. z namenom bralce orientirati in jim omogočiti optimalno izbiro. Bolj kot vzgoja zahtevnega bralca je cilj tega početja animacija piscev: popisovalcev, komentatorjev in predelovalcev besedil.

Literatura

Belšak, A. (2002). Sistem žanrov v katalogu literarnih pojmov pri SAZU. Jezik in slovstvo, 47(5–6), 233–248.

Bogataj, M. (2015, 24. december). Zagate z vrednotenjem [blog zapis]. Ljubljana: LUD Literatura. Pridobljeno 14. 7. 2016 s spletne strani: http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/zagate-z-vrednotenjem

Bratož, I. (2015, 21. november). Občudovanja vreden ples številk. Delo, 57, str. 19.

Dobreknjige.si: slovenske splošne knjižnice priporočamo. (2014). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: http://www.dobreknjige.si

Gigafida. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: http://www.gigafida.net

Hladnik, M. (1983). Trivialna literatura. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Hladnik, M. (2014). Članek o knjigi. Nova pisarija. V Wikiknjige: Odprte knjige za odprt svet. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Knjiga

Kartoteka literarnih terminov v slovenskem periodičnem tisku. (B. l.). Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Pridobljeno 14. 7. 2016 s spletne strani: http://isllv.zrc-sazu.si/sl/zbirka/kartoteka-literarnih-terminov-v-slovenskemperiodi%C4%8Dnem-tisku#v

Kategorija:Romani po zvrsti. (B. l.). V Wikipedija: prosta enciklopedija. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Romani_po_zvrsti

List of genres. (B. l.). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genres

List of writing genres. (B. l.). V Wikipedia: the free encyclopedia. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_writing_genres

Perenič, U. in Hladnik, M. (2014). Literarno nagrajevanje na primeru kresnika. Jezik in slovstvo, 59(2–3), 209–221, 238.

Robinson, K. (2006, februar). Ken Robinson: Do schools kill creativity? [video]. V TED: Ideas worth spreading. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

Uvod v študij slovenske književnosti. (B. l.). V Wikiverza. Pridobljeno 15. 7. 2016 s spletne strani: https://sl.wikiversity.org/wiki/Uvod_v_%C5%A1tudij_slovenske_knji%C5%BEevnosti

Wikipedija:WikiProjekt Romani. (B. l.). V Wikipedija: prosta enciklopedija. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Romani

Objavljeno
2016-12-20
Kako citirati
HladnikM. (2016). Ko že vsak nekaj piše (O popisovanju slovenskih knjig). Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(2-3), 53–66. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6139
Rubrike
ČLANKI