Spletni knjižni portali, vrednotenje založniške produkcije in knjižna kultura

Avtorji

  • Uroš Grilc nekdanji minister za kulturo in vodja Urada za mladino Mestne občine Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana e-pošta: uros.grilc@ljubljana.si

Ključne besede:

knjige, bralna kultura, spletni portali, knjižni portali, kulturna politika

Povzetek

Izvleček
V prispevku bomo analizirali delovanje ključnih slovenskih in tujih spletnih knjižnih portalov in opredelili njihovo vlogo z vidika informiranja bralcev ter vrednotenja knjižne produkcije. Zanimale nas bodo tudi druge funkcije teh portalov, ki se danes vse bolj usmerjajo v oblikovanje različnih bralnih skupnosti. Na primeru orisa norveškega knjižnega sistema in vanj vgrajenega inštrumenta vrednotenja knjižne produkcije bomo opozorili na mogoči model državne podpore pri odkupu knjig za knjižnice, ki je namenjena zgolj kakovostni literaturi. Ta ekskurz v norveški inštrument zagotavljanja javne dostopnosti knjižne produkcije na osnovi njenega kakovostnega ovrednotenja nam bo pomagal osvetliti razmerje med portali in njihovim vplivom na knjižno produkcijo. Na koncu nas bo zanimala teza, ali sistematični in dolgoročno zastavljeni načini vrednotenja knjižne produkcije vplivajo na kakovost knjižne produkcije.

Literatura

Anderson, C. (2009). Dolgi rep: zakaj je prihodnost poslovanja v večji prodaji manj množičnega. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Blatnik, A. (2008). Še ena knjiga (pre)več: kako smo nehali brati in začeli šteti. Knjižnica, 52(2–3), 135–145.

Bližji knjigi: spletni portal. (2014). Ljubljana: Javna agencija za knjigo RS. Pridobljeno 26. 5. 2016 s spletne strani: http://www.blizjiknjigi.si

Büch.de. (B. l.). Hagen: Thalia Bücher. Pridobljeno 12. 5. 2016 s spletne strani: http://www.buch.de

Bücher.de. (2016). Augsburg: Buecher.de. Pridobljeno 28. 4. 2016 s spletne strani: http://www.bücher.de

BuchMarkt. (2016). Meerbusch: BuchMarkt Verlag K. Werner. Pridobljeno 12. 5. 2016 s spletne strani: http://www.buchmarkt.de

Bukla. (B. l.). Ljubljana: UMco. Pridobljeno 15. 6. 2016 s spletne strani: http://www.bukla.si

Chapitre.com. (B. l.). Paris: Chapitre.com. Pridobljeno 18. 6. 2016 s spletne strani: http://www.chapitre.com

Chiffres clés du secteur du livre: l’édition 2016 (données 2014-2015) est parue [blog zapis]. (2016). Paris: CultureCommunication.gouv.fr. Pridobljeno 20. 6. 2016 s spletne strani: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-l-edition-2016-donnees-2014-2015-est-parue

Decitre. (B. l.). Lyon: Decitre Interactive SAS. Pridobljeno 20. 6. 2016 s spletne strani: http://www.decitre.fr

Dobreknjige.si: slovenske splošne knjižnice priporočamo. (2014). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Pridobljeno 1. 6. 2016 s spletne strani: http://www.dobreknjige.si

Electre. (2016). Paris: Electre. Pridobljeno 18. 6. 2016 s spletne strani: http://www.electre.com

Goodreads. (2016). San Francisco: Goodreads. Pridobljeno 22. 2. 2016 s spletne strani: http://www.goodreads.com

Grilc, U. (2006). Knjiga v presečišču javnega in zasebnega: primeri Francije, Finske, Hrvaške in Slovenije. Knjižnica, 50(4), 49–80.

Knjige na trgu. (B. l.). Ljubljana: UMco. Pridobljeno 23. 4. 2016 s spletne strani: http://www.knjigenatrgu.si

Knjigometer. (B. l.). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana. Pridobljeno 6. 6. 2016 s spletne strani: http://www.mklj.si/o-nas/nase-knjiznice/item/6594-knjigometer

Najbolje knjige: portal za knjigoljupce. (2016). Zagreb: Najboljeknjige.com. Pridobljeno 15. 5. 2016 s spletne strani: http://www.najboljeknjige.com

Norway. Social and economic information. (B. l.). Frankfurt: Frankfurter Buchmesse. Pridobljeno 16. 2. 2016 s spletne strani: http://www.buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/2016/details_book_market_norway__2015__55362.pdf

SensCritique. (2016). Paris: SensCritique. Pridobljeno 22. 5. 2016 s spletne strani: http://www.senscritique.com

Slovenska založniška produkcija: knjige. (2016). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 5. 6. 2016 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/slo_knjiga/index.php

Zaid, G. (2006). Toliko knjig!. Ljubljana: Sodobnost International.

Prenosi

Objavljeno

2016-12-20

Kako citirati

Grilc, U. (2016). Spletni knjižni portali, vrednotenje založniške produkcije in knjižna kultura. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(2-3), 35–52. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6138

Številka

Rubrike

ČLANKI