Dobreknjige.si – projekt slovenskih splošnih knjižnic

  • Luana Malec Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper Trg Brolo 1, 6000 Koper e-pošta: luana.malec@kp.sik.si
  • Polonca Kavčič Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica e-pošta: polonca.kavcic@ng.sik.si
  • Irena Škvarč Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica e-pošta: irena.skvarc@ng.sik.si
Ključne besede: spletni portali, Dobreknjige.si, kakovostna literatura, splošne knjižnice, Slovenija

Povzetek

Izvleček
V družbi, kjer je knjiga izpostavljena zakonom trga, je razvoj bralne kulture svojevrsten izziv sodobnih knjižnic, zaradi česar so v nenehnem iskanju novih in izvirnih promocij dobrega branja, katerih novejši produkt je tudi knjižni portal Dobreknjige.si. V prispevku osvetlimo vzročno povezanost med stanjem knjižnega trga in portalom, predstavimo njegovo vzpostavitev, namen in cilje. Obrazložimo vsebinsko in organizacijsko zasnovo portala ter analiziramo prve učinke njegove uporabe. Na koncu poudarimo še specifike, ki jih je treba ob načrtovanju in upravljanju takega portala upoštevati, ter nakažemo ambicije nadaljnjega razvoja.

Literatura

Beghtol, C. (1994). The classification of fiction: the development of a system based on theoretical principles. Metuchen: Scarecrow.

Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji (KiB V). (2014). Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. Pridobljeno 5. 8. 2015 s spletne strani: http://www.mk.gov.si

Deeg, C. (2016). Verjamem v knjižničarske superjunake – zakaj moramo o prihodnosti knjižničarjev ponovno razmisliti. V T. Pristolič (ur.), Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 4–5). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Gazvoda, J. (2016). Uvod. V T. Pristolič (ur.), Knjižnica, srce mesta: naši potenciali in motivacija (str. 1). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Grilc, U. (2015). Položaj branja in knjige: zakaj moramo vztrajati pri knjigi kot vrednoti per se?. Knjižnica, 59(1–2), 15–36.

IZUM. (2016). Najbolj brane knjige – vse knjižnice. Maribor: IZUM. Pridobljeno 12. 5. 2016 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/default.asp?l=2011&m=12&tipg=m%25&Submit=IZDELAJ+SEZNAM

Jager, P. (2008). »Najbolj brane knjige« v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica, 52(2–3), 169–184.

Less is more [blog zapis]. (B. l.). West Yorkshire: Opening the book. Pridobljeno 20. 8. 2015 s spletne strani: http://www.openingthebook.com/resources/less-is-more

Malec, L. (2014). Predstavitev spletnega portala Dobreknjige.si. V A. Klemen in S. Resman (ur.), Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic (str. 13–15). Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.

Poslovni model portala DOBREKNJIGE.SI. (2015). Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Interno gradivo.

Rozina, R. (2016a). Življenje portala Dobreknjige.si v Mestni knjižnici Grosuplje: pogled moderatorja. Knjižničarske novice, 26(3–4), 23–24.

Rozina, R. (2016b). Intervju z Luano Malec o portalu Dobreknjige.si. Knjižničarske novice, 26(5–6), 16–19.

Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.0. (2008). Cambridge: W3C. Pridobljeno 12. 10. 2015 s spletne strani: http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211

Whichbook. (2016). West Yorkshire: Opening the Book. Pridobljeno 12. 5. 2016 s spletne strani: http://www.openingthebook.com/whichbook

Zamuda, K. (2009). Literarne kritike kot vir anotacij v knjižničnih katalogih. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Objavljeno
2016-12-20
Kako citirati
MalecL., KavčičP., & ŠkvarčI. (2016). Dobreknjige.si – projekt slovenskih splošnih knjižnic. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(2-3), 15–34. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6137
Rubrike
ČLANKI