Vpliv odprtega dostopa na citiranost znanstvenih objav s področja gradbeništva

Teja Koler Povh

Povzetek

Izvleček
Razvoj znanosti spremlja tudi rast znanstvenih objav, predvsem v obliki člankov v recenziranih znanstvenih revijah. Analizirali smo znanstvene članke iz 14 mednarodnih znanstvenih revij z dejavnikom vpliva s področja gradbeništva, vključene v JCR vsebinsko kategorijo Civil engineering, objavljenih leta 2007. Članke smo razvrstili v dve skupini, odprto dostopne članke (članki OA) in članke, ki niso odprto dostopni (članki NONOA). Ugotavljali smo vpliv odprtega dostopa na število citatov v obdobju od objave leta 2007 do konca leta 2012. Na osnovi vrednosti dejavnika vpliva in razvrstitve v kvartile smo proučevali tudi vpliv kakovosti revije na število citatov, ločeno za članke OA in NONOA. Citiranost smo proučevali po podatkovnih zbirkah WoS, Scopus in Google Scholar (GS) ter podatke primerjali. Prvi dve zbirki sta v Sloveniji dostopni le univerzam in raziskovalnim ustanovam ob plačilu licenčnin, v nasprotju z zbirko GS.

Za proučevanih 2026 člankov smo ugotovili, da je 21 % objavljenih kot članki OA in dosegajo 29 % vseh citatov v proučevanem obdobju od objave leta 2007 do konca 2012. Največ citatov je odkritih v zbirki GS. V zbirki GS dosegajo v povprečju članki OA več citatov kot članki NONOA v revijah prvih treh kvartilov, v zbirkah WoS in Scopus pa lahko z dovoljeno stopnjo tveganja α = 5 % trdimo le za članke, objavljene v revijah 1. kvartila, da dosegajo članki OA več citatov kot članki NONOA. Mestoma se ta rezultat izkaže tudi pri posameznih revijah 2. kvartila. Zaključimo lahko, da za znanstvene članke s področij gradbeništva, objavljene v kakovostnih revijah, velja, da so odprto dostopni članki citirani večkrat kot odprto nedostopni.

Ključne besede

znanstvene objave; gradbeništvo; citiranost; odprti dostop; vpliv na citiranost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Abudayyeh, O., Dibert-DeYoung, A., Rasdorf, W. in Melhem, H. (2006). Research publication trends and topics in computing in civil engineering. Journal of computing in civil engineering, 20(1), 2–12.

Bar-Ilan, J. (2008). Which h-index?: a comparison of WoS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 74(2), 257–271.

Bar-Ilan, J. (2010). Citations to the »Introduction to informetrics« indexed by WOS, Scopus and Google Scholar. Scientometrics, 82(3), 495–506.

Björk, B. C. (2011). A study of innovative features in scholarly open access journals. Journal of medical internet research, 13(4), e115. doi: 10.2196/jmir.1802

Björk, B. C. in Turk, Ž. (2000). How scientists retrieve publications: an empirical study of how the internet is overtaking paper media. Journal of electronic publishing, 6(2), 1–16.

Björk, B. C., Roos, A. in Lauri, M. (2008). Global annual volume of peer reviewed scholarly articles and the share available via different open access options. V Proceedings ELPUB 2008 conference on electronic publishing (str. 178–186). Toronto: ELPUB.

Björk, B. C., Welling, P., Laakso, M., Majlender, P., Hedlund, T. in Guônason, G. (2010). Open access to the scientific journal literature: situation 2009. PLoS ONE, 5(6), e11273.

Chanson, H. (2007). Research quality, publications, and impact in civil engineering into the 21st century. Publish or perish, commercial versus open access, Internet versus libraries?. Canadian journal of civil engineering, 34(8), 946–951.

Craig, I. D., Plume, A. M., McVeigh, M. E., Pringle, J. in Amin, M. (2007). Do open access articles have greater citation impact? A critical review of the literature. Journal of informetrics, 1(3), 239–248.

Davis, P. M. in Fromerth, M. J. (2007). Does the arXiv lead to higher citations and reduced publisher downloads for mathematics articles?. Scientometrics, 71(2), 203–215.

Davis, P. M., Lewenstein, B. V., Simon, D. H., Booth, J. P. in Connolly, M. J. L. (2008). Open access publishing, article downloads, and citations: randomized controlled trial. BMJ, 337, a568. doi: 10.1136/bmj.a568

Elsevier. (2016). Scopus. Amsterdam: Elsevier. Pridobljeno 15. 12. 2016 s spletne strani: http://www.info.sciverse.com/scopus

Eysenbach, G. (2006). The open access advantage. Journal of medical internet research, 8(2), e8.

Gargouri, Y., Hajjem, C., Larivie’re, V., Gingras, Y., Carr, L., Brody, T. in Harnad, S. (2010). Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research. PLoS ONE, 5(10), e13636.

Gavel, Y. in Iselid, L. (2008). Web of Science and Scopus: a journal title overlap study. Online information review, 32(1), 8–21.

Harnad, S. in Brody, T. (2004). Comparing the impact of open access (OA) vs. non-oa articles in the same journals. D-lib magazine, 10(6), 1–6.

IZUM. (2016). Web of Science. Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 5. 11. 2016 s spletne strani: http://home.izum.si/izum/ft_baze/dokumenti/WoS_citation_conection.pdf

Jacso, P. (2005). As we may search: comparison of major features of Web of Science, Scopus and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current science, 89(9), 1537–1547.

Koler Povh, T. in Žumer, M. (2012). Raziskave o vplivu odprtega dostopa na citiranost znanstvenih del. Geodetski vestnik, 56(2), 325–342. doi: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.325-342

Koler Povh, T., Južnič, P., Turk, Ž. in Turk, G. (2011). Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG. Geodetski vestnik, 55(4), 749–763. doi: 10.15292/geodetski-vestnik.2011.04.764-780

Koler Povh, T., Mikoš, M. in Turk, G. (2014). Institutional repository as an important part of scholarly communication. Library hi tech, 32(3), 423–434. doi: 10.1108/LHT-10-2013-0146

Kousha, K. in Thelwall, M. (2007). Google Scholar citations and Google Web/URL citations: a multi-discipline exploratory analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(7), 1055–1065.

Kurtz, M. J., Eichhorn, G., Accomazzi, A., Grant, C. S., Demleitner, M. in Murray, S. S. (2005). The effect of use and access on citations. Information processing and management, 41(6), 1395–1402.

Lawrence, S. (2001). Online or invisible?. Nature, 411(6837), 521–523. Pridobljeno 20. 12. 2016 s spletne strani: http://www.m-hikari.com/online.pdf

Meho, L. I. in Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: Web of science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13), 2105–2125.

Meier, J. J. in Conkling, T. W. (2008). Google Scholar’s coverage of the engineering literature: an empirical study. Journal of academic librarianship, 34(3), 196–201.

Mikoš, M. (2011). Landslides: a state-of-the art on the current position in the landslide research community. Landslides, 8(4), 541–551.

Norris, M., Oppenheim, C. in Rowland, F. (2008). The citation advantage of open-access articles. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(12), 1963–1972.

Rojas-Sola, J. I. in Jorda-Albinana, B. (2011). Bibliometric analysis of Mexican scientific production in hydraulic engineering based on journals in the Science Citation Index-Expanded database (1997–2008). Tecnologia y ciencias del agua, 2(4), 195–213.

Suber, P. (2007). Open access overview: focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [blog zapis]. Richmond: Earlham College. Pridobljeno 16. 7. 2011 s spletne strani: http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

Swan, A. (2009). The open access citation advantage: studies and results to date. Technical report. Southampton: School of Electronics and Computer Science. Pridobljeno 14. 8. 2010 s spletne strani: https://eprints.soton.ac.uk/268516/2/Citation_advantage_paper.pdf

Turk, Ž. in Björk, B. C. (2008). Effective web dissemination of construction IT research publications. Journal of professional issues in engineering education and practice, 134(2), 165–172.

Vieira, E. S. in Gomes, J. (2009). A comparison of Scopus and Web of Science for a typical university. Scientometrics, 81(2), 587–600.