Vrednotenje vpliva splošne knjižnice na skupnost: teoretično-metodološki izzivi in polemike

Martina Dragija Ivanović

Povzetek

Izvleček
Splošne knjižnice se soočajo z velikimi spremembami pri načinu razdeljevanja sredstev, zato se v vedno večji meri posvečajo merjenju njihovega vpliva. Nikakor ni sporno, da imajo splošne knjižnice velik vpliv na skupnost, v kateri delujejo, vprašanje pa je, kako je vpliv mogoče izmeriti in raziskati. V pregledu literature o merjenju vpliva knjižnice na skupnost so predstavljeni terminološki pomisleki, ki izhajajo iz analize ter se nanašajo na terminološke dileme in nestrinjanja. Predpostavlja se, da bo ISO standard 16439 doprinesel k usklajenemu pristopu merjenja vpliva knjižnice. V prispevku so predstavljeni avtorji, teoretske usmeritve in metodološki pristopi, ki so v zadnjih dvajsetih letih zaznamovali to področje. Prav tako se v njem razpravlja o prednostih in pomanjkljivostih priročnikov in metodologije merjenja vpliva knjižnice.

Ključne besede

splošne knjižnice; merjenje vpliva; skupnost; terminologija vrednotenja; metodologija raziskovanja

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

A safe place to go: libraries and social capital. (2000). Sydney: University of Technology. Pridobljeno 29. 4. 2012 s spletne strani: https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/safe_place.pdf

Aabø, S. (2005). Are public librareis worth their price?: a contingent valuation study of Norwegian public libraries. New library world, 106(11–12), 487–495.

Ambrožič, M. (1999). Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet.

Asu, M. in Clendening, L. (2007). It takes a library to raise a community. Partnership: the Canadian journal of library and information practice and research, 2(2), 1–16.

Audunson, R. (2005). The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context: the necessity of low-intensive meeting-places. Journal of documentation, 61(3), 429–441.

Badurina, B., Dragija Ivanović, M. in Krtalić, M. (2010). Vrednovanje knjižničnih službi i usluga akademskih i narodnih knjižnica. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 53(1), 47–63.

Bertot, C. J. (2006). Outcomes-based evaluation in public libraries: from online instruction to practice. Library quarterly, 76(2), 241–245.

Bertot, C. J. in McCLure, C. R. (2003). Outcome assessment in the networked environment: research question, issues, considerations and moving forward. Library trends, 51(4), 590–613.

Brophy, P. (2008). Telling the story: qualitative approaches to measuring the performance of emerging library services. Performance measurement and metrics, 9(1), 7–17.

Chiessi, S. (2011). What are libraries worth?: a way to assess the impact of Italian public libraries on users’ lives and society. The Hague: IFLA. Pridobljeno 16. 2. 2016 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/library-theory-and-research/Projects/researcher­librarian-report-chiessi.pdf

Corrall, S. (2014). Library service capital: the case for measuring and managing intangible assets. V S. Faletar Tanacković in B. Bosančić (ur.), Assessing libraries and library users and use: proceedings of the 13th international conference Libraries in the Digital Age (LIDA), Zadar, 16-20 June 2014 (str. 21–32). Zadar: University of Zadar.

Debono, B. (2002). Assessing the social impact of public libraries: what the literature is saying. Australasian public libraries and information services, 15(2), 80–95.

Dragija Ivanović, M. (2012). Vrednovanje utjecaja narodnih knjižnica na zajednicu. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 55(1), 83–100.

Dragija Ivanović, M. (2014). The impact of public libraries on small rural communities: challenges to conducting research. V S. Faletar Tanacković in B. Bosančić (ur.), Assessing libraries and library users and use: proceedings of the 13th international conference Libraries in the Digital Age (LIDA), Zadar, 16-20 June 2014 (str. 33–40). Zadar: University of Zadar.

Dudden, R. F. (2007). Using benchmarking, needs asessment, quality improvement, outcome measurement and library standards. New York: Neal-Schuman.

Dugan, R. E., Hernon, P. in Nitecki, D. A. (2009). Viewing library metrics from different perspectives: inputs, outputs, and outcomes. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited.

Durrance, J. C. in Fisher-Pettigrew, K. E. (2002). Toward developing measures of the impact of library and information services. Reference and user services quarterly, 42(1), 43–53.

Durrance, J. C. in Fisher, K. E. (2003). Determing how libraries and librarians help. Library trends, 51(4), 305–334.

Durrance, J. C., Fisher, K. E. in Hinton, M. B. (2004). How libraries and librarians help: a guide to identifying user-centered outcomes. Chicago: ALA Editions.

Goulding, A. (2006). Public libraries in the 21st century: defining services and debating the future. Hampshire: Ashgate.

Goulding, A. (2010). Narodne knjižnice kao prostori zajednice. V A. Belan-Simić in A. Horvat (ur.), Slobodan pristup informacijama: 9. okrugli stol: zbornik radova (str. 9–16). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Holt, L. E. (2007). How to succeed at public library service: using outcome planning. Public library quarterly, 26(3–4), 109–118.

HRN ISO 16 439:2014. Informacije i dokumentacija – Metode i postupci za procjenu utjecaja knjižnica. (2014). Zagreb: Hrvatski zavod za norme.

Huysmans, F. in Oomes, M. (2013). Measuring the public library’s societal value: a methodological research program. IFLA journal, 39(2), 168–177.

Kelly, M. (2014). Assessing the relative value of domain knowledge for civil society’s libraries: the role of core collections. V S. Faletar Tanacković in B. Bosančić (ur.), Assessing libraries and library users and use: proceedings of the 13th international conference Libraries in the Digital Age (LIDA), Zadar, 16-20 June 2014 (str. 101–108). Zadar: University of Zadar.

Kerslake, E. in Kinnel, M. (1997). The social impact of public libraries: a literature review. London: British Library Research and Innovation Centre.

Kerslake, E. in Kinnel, M. (1998). Public libraries, public interest and the information society: theoretical issues in the social impact of public libraries. Journal of librarianship and information science, 30(3), 159–167.

King Research. (1990). Keys to success: performance indicators for public libraries: a manual of performance measures and indicators. London: HMSO.

Lancaster, F. W. (1993). If you want to evaluate your library (2nd ed.). Champaign, Ill.: University of Illinois.

Laser foundation. (2005). Libraries impact project. London: PricewaterhouseCoopers. Pridobljeno 16. 2. 2016 s spletne strani: http://www.bl.uk/aboutus/acrossuk/workpub/laser/news/awards2004/laserfinal6.pdf

Libraries building communities: the vital contribution of Victoria’s Public Libraries: a research report for the Library Board of Victoria and the Victorian Public Library Network. (2006). Melbourne: State Library of Victoria. Pridobljeno 16. 2. 2016 s spletne strani: http://www2.slv.vic.gov.au/pdfs/aboutus/publications/lbc_report1.pdf

Linley, R. in Usherwood, B. (1998). New measures for the new library: a social audit of public libraries. London: British Library.

Markless, S. in Streatfield, D. (2006). Evaluating the impact of your library. London: Facet Publishing.

Markless, S. in Streatfield, D. (2013). Evaluating the impact of your library (2nd ed.). London: Facet Publishing.

Matarasso, F. (1998). Learning development: an introduction to the social impact of public libraries. Boston Spa: British Library Research and Innnovation Center.

McClure, C. R. (1987). Planning and role setting for public libraries: a manual of options and procedures. Chicago: American Library Association.

McMenemy, D. (2007). What is the true value of a public library?. Library review, 56(4), 273–277.

Mihalić, M. (2012). Mjere li samo pokazatelji uspješnosti vrijednost knjižnica?. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 55(1), 29–44.

Moore, N. (1989). Measuring the performance of public libraries: a draft manual. Paris: UNESCO.

Moran, B. B. (2008). Management: an essential skill for today’s librarians. V K. Haxcock in B. E. Sheldon (ur.), The portable MLIS: insights from the experts (str. 65–76). London: Libraries Unlimited.

Petr Balog, K. (2010). Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek: Filozofski fakultet.

Poll, R. (2003). Impact/outcome measures for libraries. Liber quarterly, 13(3–4), 329–342.

Poll, R. (2014). Did you enjoy the library? Impact surveys in diverse settings. Performance measurement and metrics, 15(1–2), 4–12.

Poll, R. in Boekhorst, P. (2007). Measuring quality: performance measurement in libraries. München: K. G. Saur.

Poll, R. in Payne, P. (2006). Impact measures for libraries and information services. Library HiTech, 24(4), 547–562.

Shaping outcomes: making a difference in libraries and museum. (2006). Indianapolis: Shaping Outcomes. Pridobljeno 16. 2. 2016 s spletne strani: http://www.shapingoutcomes.org/course/build/c4.htm

Streatfield, D., Paberza, K., Lipeikaite, U., Chiranov, M., Devetakova, L. in Sadunisvili, R. (2012). Developing impact planning and assessment at national level: addressing some issues. Performance measurement and metrics, 13(1), 58–65.

The library’s contribution to your community: a resource manual (2nd ed.). (2007). Toronto: Southern Ontario library service.

Usherwood, B. (2002a). Accounting for outcomes: demonstrating the impact of public libraries. Australasian public libraries and information services, 15(1), 5–13.

Usherwood, B. (2002b). Demonstrating impact through qualitative research. Performance measurement and metrics, 3(3), 117–122.

Van House, N. A., Lynch, M. J., McClure, C. R., Zweizig, D. L. in Rodger, E. J. (1987). Output measures for public libraries: a manual of standardized procedures (2nd ed.). Chicago: ALA.

Vårheim, A., Steinmo, S. in Ide, E. (2008). Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital. Journal of documentation, 64(6), 877–892.

Zlatar Violić, A. (2010). Knjižnice – prostori javnosti i komunikacije. V A. Belan-Simić in A. Horvat (ur.), Slobodan pristup informacijama: 9. okrugli stol: zbornik radova (str. 3–8). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Zweizig, D., Johnson, W. D., Robbins, J. in Besant, M. (1996). The tell it! Manual: the complete program for evaluating library performance. Chicago: American Library Associaton.