Odnos študentov grafične tehnologije do različnih oblik e-knjig v Sloveniji

  • Maša Manca Florjanič Maša Manca Florjanič Košenice 88, 8000 Novo mesto
  • Klementina Možina dr. Klementina Možina, assoc. prof. Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, Snežniška ulica 5, 1000 Ljubjana e-mail: klementina.mozina@ntf.uni-lj.si
Ključne besede: elektronske knjige, e-knjige, interaktivne e-knjige, multimedijske vsebine, študija uporabnika, Slovenija

Povzetek

Namen: Namen članka je predstaviti rezultate raziskave o uporabi elektronskih in interaktivnih knjig med slovenskimi študenti. Cilj raziskave je bil določiti dejavnike, ki vplivajo na študentovo dojemanje e-knjig in interaktivnih e-knjig.
Metodologija/pristop: Za raziskovanje odnosa študentov do e-knjig in interaktivnih e-knjig so bile uporabljene kvantitativne metode. Za ta namen je bil izdelan vprašalnik s šestimi vprašanji z več izbirami zaprtega tipa in dvemi vprašanji, kjer so študenti trditve ocenjevali na podlagi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 = popolnoma ne drži, 5 = popolnoma drži). Raziskovalna skupina so bili slovenskimi študenti grafičnih tehnologij (N = 230, 18 % moških ter 82 % žensk starih med 18 in 30 let) Naravoslovnotehniške fakultete. Anketa je bila izvedena v prvem semestru študijskega leta 2014/2015. Za določanje statistično pomembnih razlik med študenti so bili uporabljeni t-testi in ANOVA.
Rezultati: Analiza je pokazala, da študentje menijo, da so tiskane knjige primernejše za učenje; tudi uporabniki e-knjig. Uporabniki e-knjig v večji meri poznajo in nameravajo uporabiti interaktivne e-knjige. Na pogostost uporabe elektronskih knjig pozitivno vpliva praktičnost e-knjig, negativno pa težave s koncentracijo pri branju z zaslona.
Omejitve raziskave: Rezultati raziskave niso omejeni na posamezno področje e-knjig.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Članek predstavlja eno prvih raziskav, ki preučuje uporabo e-knjig v povezavi z odnosom do interaktivnih e-knjig.
Prispevek: Članek prinaša pregled načina uporabe e-knjig in interaktivnih e-knjig ter ugotavlja naklonjenost študentov njihovi uporabi. Članek lahko služi kot osnova za nadaljnje raziskave.

Literatura

Aharony, N. (2014). The effect of personal and situational factors on LIS students’ and professionals’ intentions to use e-books. Library & Information Science Research, 36, 106–113.

Aptara. (2013, February). Designing and Building an Interactive eBook: A Production Tutorial. Global: Aptara. Retrieved March 13, 2015, from: http://www.aptaracorp.com/sites/default/files/designing-and-building-interactive-ebook.pdf

Bibloslib. (2014). Retrieved June 9, 2015, from bibloslib eKnjižnica in eKnjigarna: http://www.biblos.si/lib/

Böttger, K.-P. (2013). E-books: access to e-books, opportunities and limits – the challenge for libraries. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56(1/2), 71–77. Retrieved from: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1565/vbh/God

Cassidy, E. D., Martinez, M., & Shen, L. (2012). Not in Love, or Not in the Know? Graduate Student And Faculty Use (and Non-Use) of E-Books. The Journal of Academic Librarianship, 38(6), 326–332.

COBISS/OPAC. (2015). Vzajemna baza podatkov COBIB.SI. Retrieved June 9, 2015, from: http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?id=2313401540381705

codeMantra. (2013). codeMantra Whitepaper: Enhanced eBook Production in a Dynamic Marketplace. West Germantown Pike: codeMantra. Retrieved March 2, 2015, from: http://deslibris.ca/Portals/0/pdfs%20and%20excel/Enhanced%20eBook%20Dev.%2005_14_13%20cM%20whtpr.pdf

Cumaoglu, G., Sacici, E., & Torun, K. (2013). E-Book versus Printed Materials: Preferences of University Students. Contempotary Educational Technology, 4(2), 121–135.

Daniel, D. B., & Woody, W. D. (2013). E-textbooks at what cost? Performance and use of electronic v. print texts. Computers & Education, 62, 18–23.

Elias, E. C., Phillips, D. C., & Luechtefeld, M. E. (2012). E-books in the classroom: A survey of students and faculty at a school of pharmacy. Currents in Pharmacy Teaching and Learning (4), 262–266.

EMKA.SI. (2015). Katalog. Retrieved June 9, 2015, from EMKA.SI e-knjige v slovenščini: http://www.e-emka.si/catalog/show/all

Florjanič, M. M. (2015). Prihodnost je interaktivna. Grafičar, 6–9. Gradič Oset, B. (2015, April 25). E-knjige, prihodnost branja? Retrieved from Planet Siol.net: http://www.siol.net/kultura/knjige/2015/04/eknjige.aspx

Hernon, P., Hopper, R., Leach, M. R., Saunders, L. L., & Zhang, J. (2006). E-book Use by Students: Undergraduates in Economics, Literature, and Nursing. The Journal of Academic Librarianship, 33(1), 3–13.

Horvat, A., & Živković, D. (2012). Izmedu javnosti i privatnosti: Knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb: Hrvatska sveučilnišna naklada.

IFLA. (2014). IFLA 2014 eLending Background Paper. IFLA. Retrieved April 25, 2015, from: http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/2014_ifla_elending_background_paper.pdf

Jin, C.-H. (2014). Adoption of e-book among college students: The perspective of an intergrated TAM. Computers in Human Behavior, 41, 471–477.

Klarin Zadravec, S., Buzina, T., & Seiter-Šverko, D. (2014). E-Book Ingest Module at the National and University Library in Zagreb. IFLA WLIC 2014, 16–22 August 2014, Lyon, France. Retrieved from: http://library.ifla.org/860/1/087-klarin-en.pdf

Lamut, U., & Macur, M. (2012). Metodologija družboslovnega raziskovanja : od zasnove do izvedbe. Ljubljana: Vega.

MacKeigan, C. (2014). The future of interoperability for ILL and resource sharing. Interlending & Document Supply, 42(2/3), 105–108.

Moreno, A. X. (2014). Journey of discovery: challenges of e-book lending in a digital world.

Interlending & Document Supply, 42(2/3), 51–56.

Muir, L., & Hawes, G. (2013). The Case for e-Book Literacy: Undergraduate Students’ Experience with e-Books for Course Work. The Journal of Academic Librarianship, 39, 260–274.

Mulholland, E., & Bates, J. (2014). Use and Perceptions of E-books by Academic Staff in Further Education. The Journal of Academic Librarianship, 40, 492–499.

Nance, C. D. (2014). In the world of Amazon, is it time to rethink ILL? Interlending & Document Supply, 42(2/3), 42–50.

Noorhidawati, A., & Gibb, F. (2008). How students use e-books – reading or referring? Malaysian Journal of Library & Information Science, 13(2), 1–14.

Oliveira, S. M. (2012). E-textbooks usage by students at Andrews University. Library Management, 33(8/9), 536–560.

Shen, X. Z. (2014). A survey of e-book interlibrary loan policy in US academic libraries. Interlending & Document Supply, 42(2/3), 57–63.

UMco d. d. (2014). Poročilo raziskave z naslovom “Bralna kultura in nakupovanje knjig v Republiki Sloveniji”. Ljubljana.

Vassiliou, M., & Rowley, J. (2008). Progressing the definition. Library Hi Tech, 26(3), 355–368.

Vrana, R. (2014). Access to digital information resources as a support to academic achievement. In T. Hunjak, S. Lovernčič, & I. Tomičić (Ed.), Central European Conference on Information and Intelligent Systems – CECIIS 2014 (pp. 141–151). Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb.

Woody, W. D., Daniel, D. B., & Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers & Education, 55, 945–948.

Wu, M., & Chen, S. (2011). Graduate students’ usage of and attitudes towards e-books: experiences from Taiwan. Program, 45(3), 294–307. doi: http://dx.doi.org/10.1108/00330331111151601

Zubac, A., & Tominac, A. (2014). A research of the e-book market trends: North America and the European Community. Library, 58(1–2), 123–150.

Živković, D., Horvat, A., & Čučić, V. (2013). Digital Rights for Digitally Literate Citizens. In R. S. Kurbanoglu (Ed.), Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice European

Conference on Information Literacy, ECIL 2013 (pp. 170–177). Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013: Springer International Publishing. Retrieved from: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_21

Objavljeno
2015-09-15
Rubrike
ČLANKI