HABENT SUA FATA LIBELLI. OSTANKI DRUŽINSKE KNJIŽNICE SIMONIČ-ŠLEBINGER V GORNJI RADGONI

  • Breda Ilich Klančnik Breda Ilich Klančnik Smoletova 12, 1000 Ljubljana e-pošta: breda.ilich-klancnik@telemach.net
Ključne besede: osebne knjižnice, Janko Šlebinger, Franc Simonič, knjižne zbirke, kulturna zgodovina

Povzetek

Članek obravnava usodo osebne knjižnice bibliotekarjev in bibliografov dr. Franca Simoniča (1847–1919) in njegovega zeta dr. Janka Šlebingerja (1876–1951) v družinski hiši v Gornji Radgoni. Danes obstajajo le še ostanki nekdaj zelo bogate knjižnice, ki so jo večkratne selitve lastnikov in njihove gmotne stiske močno okrnile. Poleg domačega in tujega leposlovja je bilo v knjižnici zbrane veliko periodike, na primer popolni vezani letniki Novic, Zgodnje danice, Časa, Kresa, Vede in Ljubljanskega zvona, potem dragoceno rokopisno gradivo, stari drobni tiski, knjige iz 17. in 18. stoletja ter številne redkosti od prekmurskih knjig do tiskov v dajnčici. Za knjižnico pa ni bil pomemben le poznavalski izbor naslovov, temveč tudi videz, ki so ga na knjižnih policah ponujale prvovrstne vezave.

Literatura

Arhiv družine Simonič-Šlebinger s knjižnico in korespondenco v Gornji Radgoni. Babičina beseda. (1977). Izdala Barica Marentič Požarnik, Ljubljana.

Simoničev zbornik. (1999). Gradivo s simpozija v Ivanjkovcih. Maribor: Zbirka Zora, zvezek 10.

Ilich, M. (1999). Življenje in delo slovenskega bibliotekarja in bibliografa Franca Simoniča (1847–1919). Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Gombač, M. (2009). Slovenski intelektualec iz prve polovice 20. stoletja – dr. Janko Šlebinger. V: Toš, M. in Zemljič, I. (Ur.), Sveta Ana skozi čas. Maribor: Založba Ostroga, str. 487–498.

Logar, J. (1967). Simonič, Franc, Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Knjiga 3, zvezek 10, str. 313.

Logar, J. (1971). Janko Šlebinger. Slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Knjiga 3, zvezek 11, str. 655–657.

Objavljeno
2015-12-23
Kako citirati
Ilich KlančnikB. (2015). HABENT SUA FATA LIBELLI. OSTANKI DRUŽINSKE KNJIŽNICE SIMONIČ-ŠLEBINGER V GORNJI RADGONI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 91-104. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6113
Rubrike
ČLANKI