KOPITARJEVA »BIBLIOTHECULA«

  • Walter Lukan red. prof. dr. v pokoju, dr. Walter Lukan Dunaj e-pošta: walter.lukan@aon.at
Ključne besede: osebne knjižnice, Jernej Kopitar, jezikoslovje, slavistika, knjižne zbirke, kulturna zgodovina

Povzetek

Pomembni slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar (1780–1844) si je ustvaril vzporedno z znanstvenim delom na Dunaju bogato zasebno knjižnico, polno rokopisnih in tiskanih raritet, predvsem s področja slovanske filologije. Po njegovi smrti je njegova »biliothecula« prišla v Licejsko knjižnico v Ljubljani, v predhodnico današnje Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer spada – na žalost ne kot corpus separatum, kar bi bilo priporočljivo – med najbolj dragocene fonde.

Literatura

Bonazza, S. (1980). Bartholomäus Kopitar, Italien und der Vatikan. München : R. Trofenik.

Bonazza, S. (1993). Kopitars Geld- und Bücherjournal. Münchner Zeitschrift für Balkankunde, 9, 53–98.

Bonazza, S. (1994). Inedita. Kopitars Beziehungen zu den polnischen Gelehrten. Österreichische Osthefte, 36 (3), 455–520.

Hahn, J. (1982). Bartolomäus Kopitar und seine Beziehungen zu München. München.

Hüttel-Hubert, E. M. (1994). Bartholomäus Kopitar und die Wiener Hofbibliothek. Österreichische Osthefte, 36 (3), 521–587.

Jagić, V. (ur.) (1885). Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologii I: Pis'ma Dobrovskago i Kopitara v povremennom porjadkě. Sanktpeterburg.

Jagić, V. (ur.) (1897). Istočniki dlja istorii slavjanskoj filologiji II: Novyja pis'ma Dobrovskago, Kopitara i drugich jugozapadnych Slavjan. Sanktpeterburg.

Kessler, W. (1986). Bartholomäus Kopitars »Streitschriften. Anti-Tartar, Hesychii glossographi discipulus. Neuried : Hieronymus Verlag. Faksimilirana izd.

Kidrič, F. (1939–1941). Zoisova korespondenca. V Ljubljani : Akademija znanosti in umetnosti. (Korespondence pomembnih Slovencev / Akademija znanosti in umetnosti ; 1; 2).

Kunšič, I. (1899). Doneski k zgodovini književne zveze med Čehi in Slovenci. V: V. Levec (ur.), Zbornik Slovenske Matice I (str. 72–214).

Lhotsky, A. (1962). Österreichische Historiographie. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.

Lukan, W. (1994). Kopitars Privatbibliothek. Österreichische Osthefte, 36 (3), 588–705.

Lukan, W. (ur.) (1995). Bartholomäus (Jernej) Kopitar. Neue Studien und Materialien anläßlich seines 150. Todestages. Wien; Köln; Weimar: Böhlau. (Osthefte / Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut ; Sonderbd. 11).

Lukan, W. (2000). Jernej Kopitar, (1780–1844) in evropska znanost v zrcalu njegove zasebne knjižnice : vodnik po razstavi : Mestna galerija, Ljubljana, 13. januar – 31. marec 2000. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica.

Lukan, W. (2001). »Le čevlje sodi naj Kopitar!« - in Penzelnovega Horacija! V: V. Rajšp [et al.] (ur.), Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje (str. 431–440). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Lukan, W. (2010). Kopitarjeva 'bibliothecula'. Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 23. 10. 2015 s spletne strani: http://memoriascripta.nuk.uni-lj.si/zbirke/index.php?id=204.

Miklosich F. (1857). Barth. Kopitars kleinere Schriften sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, ethnographischen und rechtshistorischen Inhalts. Erster Theil. Wien: F. Beck.

Moschin, V. (1971). Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in Zoisov cirilski fragment iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani = La collection des manuscrits slaves de Kopitar et le fragment cyrillique de Zois de la Bibliotheque nationale et universitaire de Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 25. Inštitut za literature = Institutum litterarum ; 4).

Nahtigal, R. (1944–1945). Jerneja Kopitarja spisov II. del. Srednja doba: doba sodelovanja v »Jahrbücher der Literatur« 1818–1834. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Pogačnik, J. (1977). Jernej Kopitar. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Pogačnik, J. (1978). Bartholomäus Kopitar: Leben und Werk. München: Rudolf Trofenik Prunč, E. (1970, 1971, 1974, 1981, 1983). Aus der Kopitarkorrespondenz: (Briefe Urban Jarniks an Bartholomäus Kopitar). V: Anzeiger für slavische Philologie IV (str. 90–114), V (84–106), VII (72–91), XII (43–69), XIV (87–103). Wiesbaden: L. Reichert Verlag.

Toporišič, J. (ur.) (1996). Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994 : simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture.

Valjavec, F. (ur.) (1942). Bartholomäus Kopitars Briefwechsel. T. 1, Kopitars Briefwechsel mit Karl Georg Rumy. München: M. Schick.

Vasmer, M. (1987). B. Kopitars Briefwechsel mit Jakob Grimm : mit einer Tafel. Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik.

Vasmer, M. (1939). Bausteine zur Geschichte der deutsch-slavischen geistigen Beziehungen. Berlin : Verlag der Akademie der Wissenschaften.

Objavljeno
2015-12-23
Kako citirati
LukanW. (2015). KOPITARJEVA »BIBLIOTHECULA«. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(3), 47-62. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6111
Rubrike
ČLANKI