NARODNA ČITALNICA V KRANJU OD LETA 1863 DO DRUGE SVETOVNE VOJNE

  • Ivan Smiljanić Ivan Smiljanić Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj e-pošta: ivansmil.is@gmail.com
Ključne besede: Narodna čitalnica v Kranju, zgodovina Kranja, kulturna zgodovina, slovesnosti

Povzetek

Namen: V članku so na primeru zgodovine ter področij delovanja Narodne čitalnice v Kranju od njene ustanovitve leta 1863 do razpustitve leta 1941 predstavljeni pomen in vloga čitalnic, predhodnic današnjih knjižnic.
Metodologija: Uporabljena je bila historična metoda na osnovi kritične analize virov in gradiva.
Rezultati: Kranjska čitalnica je bila skozi celotno obdobje delovanja osrednja mestna kulturna ustanova, saj je združevala knjižnico, gledališče, pevski zbor ter godbo, prirejala slovesnosti in postavljala spomenike, pogosto pa se je angažirala tudi politično. Kljub ne pretirano visoki kvaliteti prireditev so bili z nastankom čitalnice položeni temelji za poznejše kulturne ustanove v mestu.
Izvirnost raziskave: Zaokroženje in dopolnitev dozdajšnjih spoznanj iz zgodovine in delovanja čitalnice.
Omejitve: Arhivski viri za proučevanje zgodovine čitalnice so razmeroma skromni.

Literatura

Avguštin, C. [et al.] (1991). Turistični vodnik po Kranju in okolici. Kranj: Skupščina občine Kranj. Bridka ironija usode. (1909, 3. november). Slovenski narod, 42, str. 3.

Cvirn, J. (2006). Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji: Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918). Ljubljana: Filozofska fakulteta, oddelek za zgodovino.

Čitalnična ljudska knjižnica in Anton Koblar. (1913). Sava, 1 (28), str. 4.

Član. (1936). Občni zbor »Narodne čitalnice«. Gorenjec, 20 (7), str. 2.

Dramatični odsek »Narodne Čitalnice« v Kranju. (1910). Gorenjec, 11 (8), str. 4.

Drugo predavanje. (1910). Gorenjec, 11 (49), str. 4.

Držaj, V. [et al.] (1924). Imenik knjig ljudske knjižnice »Narodne čitalnice« v Kranju. Kranj: Knjižnični odsek Narodne čitalnice.

Fugina, I. (1933). Narodna čitalnica v Kranju: 1863-1933. Kranj: Narodna čitalnica.

– i. (1893, 14. avgust). Tridesetletnica Narodne čitalnice v Kranji dné 13. avgusta t. l. Slovenski narod, 26, str. 3–4.

Iz Kranja. (1863, 4. februar). Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 21, str. 39.

Iz Kranja, 17. avg. (1863, 26. avgust). Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 21, str. 273–277.

Iz Kranja 20. okt. (1869, 27. oktober). Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 27, str. 351.

Iz Kranja, 21. okt. (1869, 23. oktober). Slovenski narod, 2, str. 2–3.

Iz Kranja 26. decembra. (1883, 28. december). Slovenski narod, 16, str. 2–3.

Iz Kranja 30. jun. (1864, 6. julij). Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 22, str. 219–221.

Javna ljudska knjižnica »Narodne Čitalnice« v Kranju. (1907a). Gorenjec, 8 (9), str. 4.

Javna ljudska knjižnica »Narodne čitalnice« v Kranju. (1907b). Gorenjec, 8 (18), str. 7.

Jenkova slavnost v Kranji 28. sept. 1873a. (1873, 1. oktober). Slovenski narod, 6, str. 1–2.

Jenkova slavnost v Kranji 28. sept. 1873: konec. (1873b, 2. oktober). Slovenski narod, 6, str. 1.

Kavčič, I. (2011). Oživljena čitalnica. Kranjski glas, 4 (1), str. 5.

Kavčič, I. (2013). Čitalničarji, buditelji kranjske kulture. Gorenjski glas, 66 (12), str. 23.

Kranjski Narodni dom pod streho. (1923, 2. september). Jutro, 4, str. 3.

Ljudska knjižnjica. (1914). Sava, 2 (43), str. 3.

Narodna čitalnica v Kranju. (1906). Gorenjec, 7 (48), str. 6.

Narodni dom v Kranju. (1910). Gorenjec, 11 (13), str. 2–3.

Nedeljska predstava. (1906). Gorenjec, 7 (3), str. 5.

Odbor Narodne Čitalnice v Kranju. (1907). Gorenjec, 8 (11), str. 5.

Otvoritev ljudske galerije v »Narodni čitalnici« v Kranju. (1908). Gorenjec, 9 (21), str. 3–4.

Petdesetletnica »Narodne čitalnice« v Kranju. (1913a). Sava, 1 (28), str. 2–3.

Petdesetletnica »Narodne čitalnice« v Kranju: konec. (1913b). Sava, 1 (29), str. 1–3.

Pirnat, M. (1913). Narodna čitalnica v Kranju: 1863-1913: spominska knjižica, posvečena ob petdesetletnici vsem dosedanjim članom in sodelavcem, dobrotnikom in prijateljem. Kranj: Narodna čitalnica.

Pirnat, M. (1908). O pomenu ljudskih galerij. Gorenjec, 9 (22), str. 1.

Prevec, V., Šavnik, D. in Sajovec, F. (1869, 24. november). Iz Kranja: Vabilo za S. Jenkov spominek. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 27, str. 387.

Prešernova slavnost v Kranju. (1900a). Gorenjec, 1 (37), str. 1–2.

Prešernova slavnost v Kranju: konec. (1900b). Gorenjec, 1 (38), str. 1.

Redni pouk v glasbeni šoli. (1909). Gorenjec, 10 (48), str. 5.

Sedemdesetletnica Narodne čitalnice v Kranju. (1933). Triglav, 1 (1), str. 1–2.

Slavnost v Kranji. (1884, 3. september). Slovenski narod, 17, str. 4.

Spored proslave Nar. čitalnice. (1933). Triglav, 1 (1), str. 3.

-letnica Narodne čitalnice v Kranju. (1923, 4. september). Jutro, 4, str. 2.

Vodopivec, P. (2010). Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan.

Vodušek, B. (1893). Tridesetletnica »Narodne čitalnice v Kranji«. Ljubljana: Narodna čitalnica v Kranju.

Zopet en slovenski profesor »ex-offo« na Nemško prestavljen! (1877, 20. februar). Slovenski narod, 10, str. 1.

Žibert, M. (2000). Gledališče v Kranju od začetkov do druge svetovne vojne. V Drago Štefe [et al.] (Ur.), Kranjski zbornik (str. 96–109). Kranj: Mestna občina Kranj.

Žibert, M. (2013). Al‘ žlahtne kranjske tam cveto besede (F. Prešeren): 150 let Narodne čitalnice v Kranju. Kranj: Gorenjski muzej.

Žontar, J. (1982). Zgodovina mesta Kranja. Kranj: Skupščina občine Kranj.

Objavljeno
2016-03-01
Kako citirati
SmiljanićI. (2016). NARODNA ČITALNICA V KRANJU OD LETA 1863 DO DRUGE SVETOVNE VOJNE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 93-116. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6103
Rubrike
ČLANKI