E-knjiga kot sestavni del e-učenja v visokošolskih knjižnicah

  • Andreja Zubac Andreja Zubac Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, I. Lucica 3, 10000 Zagreb, Croatia e-mail: andreja.zubac@gmail.com
Ključne besede: visokošolske knjižnice, e-knjiga, e-učenje, elektronski informacijski viri

Povzetek

Namen: Namen prispevka je predstaviti elektronsko knjigo kot enega izmed informacijskih virov v visokošolskih knjižnicah v povezavi z e-učenjem.
Metodologija/pristop: Teoretična izhodišča in raziskovalni pristop prek metode vsebinske analize in vrednotenja storitev na spletnih straneh visokošolske knjižnice zagrebške univerze na podlagi meril za izbor.
Rezultati: Iz zaključkov je razvidno, da e-knjiga sodi med vidni del informacijskih virov in je kot takšna sestavni del učenja v spreminjajočem se informacijskem okolju visokošolskih knjižnic.
Omejitve raziskave: Omejitev ni.
Izvirnost/uporabnost: To je prva tovrstna raziskava.
Prispevek: Spodbuditi še druge visokošolske knjižničarje k vključitvi tovrstnih elektronskih virov na spletne strani njihovih knjižnic in s tem prispevati k dvigu kakovosti njihovih storitev.

Literatura

About us. (2016). Open Library. Retrieved 19. 1. 2016 from: https://openlibrary.org/

Academic Research Collections. (2016). World Public Library. Retrieved 20. 1. 2016 from: http://www.worldlibrary.org/catalog/2/academic-research-collections

Bakkalbasi, N. & Goertzen, M. (2015). Exploring academic e-book use: part I through text Analysis. Performance Measurement and Metrics, 3(16), 252 – 262. Retrieved 20. 6. 2015 from: http://dx.doi.org/10.1108/PMM-10-2015-0035

Collection Development (2013). Boston: Boston University Law Library Retrieved 25. 8. 2015 from: https://www.bu.edu/lawlibrary/PDFs/collections/cdpolicy.pdf

Collection Development Policy. (2015). San Diego: San Diego State University Retrieved 1. 12. 2015 from: http://library.sdsu.edu/sites/default/files/SDSULibraryCollectionDevelopmentPolicy.pdf

Collection Development Policy. (2015). University of Texas at Dallas Libraries. Retrieved 1. 12. 2015 from: https://www.utdallas.edu/library/about/policies/collectiondevelopment.pdf

A community website on usage. (2015). London: USUS. Retrieved 1. 12. 2015 from: http://www.usus.org.uk/

DPLA - Digital Public Library of America. About. Boston : DPLA. Retrieved 19. 1. 2016 from: http://dp.la/info/

DPLA Strategic plan 2015 through 2017. (2016). Boston: DPLA. Retrieved 19. 1. 2016 from: http:// dp.la/info/wp-content/uploads/2015/01/DPLA–StrategicPlan_2015–2017–Jan7.pdf

Duke University Libraries: Digital collection. (2015). Durham: Duke University Libraries. Retrieved 30. 8. 2015 from: http://library.duke.edu/digitalcollections/

Ebrary – Search, Findand Use EBooks: About. (2014). Proquest. Retrieved 25. 8. 2015 from: http://proquest.libguides.com/ebrary

Europeana Collections. The Hague: Europeana Foundation. Retrieved 19. 1. 2016 from: http:// www.europeana.eu/portal/

Florjanič, M. M. & Možina, K. (2015). Graphic arts technology students’ attitude towards various media of e-books in Slovenia = Odnos študentov grafične tehnologije do različnih oblik e-knjig v Sloveniji, Knjižnica, 59 (1–2), 127–144.

Free ebooks by Project Gutenberg. (2016). Project Gutenberg. Retrieved 19. 1. 2016 from: https://www.gutenberg.org/

Georgas, H. (2015). The Case of the disappearing E-book: Academic Libraries and subscription packages. College & Research Libraries Pre-Print.Anticipated pub. Retrieved 20. 6. 2015 from: http://crl.acrl.org/content/early/2015/02/05/crl14-702.short?rss=1

IFLA E-Lending Background Paper. (2012). The Hague: IFLA. Retrieved 20. 2. 2015 from: http://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-en.pdf

IFLA principles for library eLending. (2013). The Hague: IFLA. Retrieved 19. 3. 2015 from: http://www.ifla.org/node/7418

Information service. (2015). New York: Columbia University Libraries Retrieved 30. 8. 2015 from: http://cdrs.columbia.edu/cdrsmain

Internet Manifesto 2014. (2014). The Hague: IFLA. Retrieved 30. 11. 2015 from: http://www.ifla.org/publications/node/224

Izrada obrazovnih materijala: definicija udžbenika. (2015). Hrvatska akademska i istraživačka zajednica – CARNet. Retrieved 1. 12. 2015 from: http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/iom/DefUdzbenika.html

Johnston, D. J., Berg, S. A., Pillon, K. & Williams, M. (2015). Ease of use and usefulness as measures of student experience in a multi-platform e-textbook pilot. Library Hi Tech, 1(33) Retrieved 6. 12. 2015 from: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LHT-11-2014-0107

Klarin Zadravec, S., Buzina, T. & Seiter-Šverko, D. (2014). E-BookIngest Module at the National and University Library in Zagreb. Lyon, France: IFLA WLIC 2014 (16–22 August). Retrieved 20. 11. 2015 from: http://library.ifla.org/860/1/087-klarin-en.pdf

Lamothe, A. R. (2015). Comparing usage between a Dynamic and a Static e-monograph Collection. Collection Building, 1(34), 17–26.

Lyon Declaration on Access to Information and Development. (2014). The Hague: IFLA. Retrieved 8. 10. 2015 from: http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/522.html

McGee, D. (2015),”Assessing the Borrow Direct engineering e-book pilot”, Interlending & Document Supply, 43 (4), 174–178. Retrieved 22. 1. 2016 from: http://dx.doi.org/10.1108/ILDS-08-2015-0026

Martindale, G.; Willett, P. & Jones, R. (2015). Use and perceptions of e-books in Derbyshire libraries. Library Review, 1–2(64). Retrieved 5. 12. 2015 from: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LR-04-2014-0030?journalCode=lr

Matrix. Models of Accessing Digital Content.Libraries, e-Lending and the Future of Public Access to Digital Content (2013). London: Civic Agenda. Retrieved 6. 12. 2015 from: http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/thinkpiece-matrix.pdf

Mount, D. (2014). Elending landscape report 2014. Canberra: Australian Library and Information Association. Retrieved 20. 6. 2015 from: https://www.alia.org.au/sites/default/files/publishing/ALIA-Elending-Landscape-Report-2014.pdf

Mulholland, E. & Bates, J. (2014). Use and perception of e-books by academic staff in further education. The Journal of Academic Librarianship, 5(40). Retrieved 5. 12. 2015 from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314000846

Phan, T., Hardesty, L. & Hug, J. (2014). Academic Libraries: 2012. First Look. Washington, DC: US Department of Education and National Center for Education Statistics. Retrieved 20. 11. 2015 from: http://nces.ed.gov/pubs2014/2014038.pdf

Pregled baza po abecedi. (2015). Zagreb: National and University Library. Retrieved 19. 1. 2015 from: http://baze.nsk.hr/pregled-baza/

Public Domain: Discover thousands of public domain books. (2015). Feedbooks. Retrieved 20. 6. 2015 from: http://www.feedbooks.com/publicdomain

Stachokas, G. (2009). Electronic Resources and Mission Creep: Reorganizing the Library for the Twenty-First Century. Journal of Electronic Resources Librarianship, 21(3). Retrieved 20. 11. 2015 from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19411260903446170?journalCode=wacq20

Stachokas, G. (2014). After the Book. Information Services for the 21st Century. Amsterdam: Elsevier. Retrieved 20. 11. 2015 from: https://www.elsevier.com/books/after-the-book/stachokas/978-1-84334-739-2

Supporting to e-learners with e-books. (2015). Minneapolis: University of Minnesota. Retrieved 1. 12. 2015 from: https://www.lib.umn.edu/pim/elearning

Thomas, B. (2015). The issues and challenges facing a digital library with a special focus on the University of Calgary. Library Review, 8/9(64), 533–551.

U creates open academics textbook catalog to reduce student costs. (2015). Minneapolis: University of Minnesota. Retrieved 1. 12. 2015 from: http://discover.umn.edu/news/campus-community/u-creates-open-academics-textbook-catalog-reduce-student-costs

UNESCO Public Library Manifesto. (1995). The Hague: IFLA. Retrieved 20. 11. 2015 from: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001030/103075Mb.pdf

Walters, W. H. (2013). E-books in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection. Libraries and the Academy, 2(13). Retrieved 5. 12. 2015 from: https://www.press.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/portal_pre_print/current/articles/13.2walters.pdf

Zubac, A. & Tominac, A. (2012). Digitalna knjižnica kao podrška sveučilišnoj nastavi I istraživačkome radu na daljinu : elektronički izvori za elektroničko učenje na hrvatskim sveučilištima = Digital library as a support to long-distance University–level education and research. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2(55), 65–82.

Zubac, A. & Tominac, A. (2014). A research of the e-book market trends: North America and the European Community = Raziskava trga elektronskih knjig: trendi v ZDA in državah Evropske unije. Knjižnica, 1–2(58), 123–150.

Objavljeno
2016-03-01
Kako citirati
ZubacA. (2016). E-knjiga kot sestavni del e-učenja v visokošolskih knjižnicah. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 79-92. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6102
Rubrike
ČLANKI