OBOGATENA RESNIČNOST V KNJIŽNICAH: PRIMER OSREDNJE DRUŽBOSLOVNE KNJIŽNICE JOŽETA GORIČARJA

  • Borut Kirar Borut Kirar Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana e-pošta: borut.kirar@fdv.uni-lj.si
Ključne besede: obogatena resničnost, Aurasma, knjižnične storitve, mobilne naprave, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti obogateno resničnost v splošnem in v kontekstu knjižnic ter zainteresirani javnosti predstaviti uporabnost obogatene resničnosti v praksi. Skozi analizo literature je prikazano stanje obogatene resničnosti na področju knjižnic v svetu. Analiziran je konkreten primer uvedbe obogatene resničnosti v Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja na Fakulteti za družbene vede.
Opisani projekt obogatene resničnosti je rezultat analize stanja obogatene resničnosti v svetu in analize potreb knjižnice. S pomočjo posebej pripravljenih video posnetkov je nazorno prikazano delovanje nekaterih storitev opisanega projekta. Predstavljene so zaznane omejitve projekta in uporabljene platforme Aurasma. Podana so tudi priporočila za soočanje z omenjenimi omejitvami.
Področje obogatene resničnosti je zanimivo za vse vrste knjižnic, ki želijo slediti novim tehnologijam. Prispevek ponuja pregled področja, informacije o praktični izvedbi projekta in ideje za različne storitve z uporabo obogatene resničnosti v različnih vrstah knjižnic. Prispevek lahko služi kot uporaben pripomoček knjižnicam, ki jih zanima uvedba storitev obogatene resničnosti. Prav tako lahko prispevek služi kot osnova za nadaljnje raziskovanje področja.

Literatura

Alcock, J. in Dalton, P. (2013). M-libraries on the hype cycle: where are we? V G. Needham in M. Ally (Ur.), M–libraries 4 : From Margin to Mainstream – Mobile Technologies Transforming Lives and Libraries (str. 135–146). London: Facet.

Aurasma. (2014a). Aurasma Customer Guidelines: A comperhensive guide to Aurasma. Pridobljeno 23. marca 2015 s spletne strani: http://www-cdn.aurasma.com/wp-content/uploads/Customer-Guidelines.pdf

Aurasma. (2014b, Avgust 8). Aurasma Studio: Masking [Video datoteka]. Pridobljeno 23. marca 2015 s spletne strani: https:// www.youtube.com/watch?v=1DXKj-HN568

Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence, 6(4), 355–385.

Bower, M., Howe, C., McCredie, N., Robinson, A. in Grover, D. (2014). Augmented Reality in education – cases, places and potentials. Educational Media International, 51(1), 1–15. doi: 10.1080/09523987.2014.889400

Canuel, R., Crichton, C. in Savova, M. (2012). Tablets as Powerful Tools for University Research. V R. K. Miller, C. Meier in H. Moorefield-Lang (Ur.), Library Technology Reports (zv. 48, str. 35–41): American Library Association.

Carmigniani, J. in Furht, B. (2011). Augmented reality: An Overview. V B. Furht (Ur.), Handbook of augmented reality (str. 3–46). New York: Springer.

Cassidy, E. D., Colmenares, A., Jones, G., Manolovitz, T., Shen, L. in Vieira, S. (2014). Higher Education and Emerging Technologies: Shifting Trends in Student Usage. Journal of Academic Librarianship, 40(2), 124–133. doi: 10.1016/j.acalib.2014.02.003

Craig, A. B. (2013). Understanding augmented reality: concepts and applications. Oxford: Elsevier. Dresselhaus, A. in Shrode, F. (2012). Mobile Technologies & Academics: Do Students Use Mobile Technologies in Their Academic Lives and are Librarians Ready to Meet this Challenge? Information Technology & Libraries, 31(2), 82–101.

Elmore, L. in Stephens, D. (2012). The Application of QR Codes in UK Academic Libraries. New Review of Academic Librarianship, 18(1), 26–42. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13614533.2012.654679

Gay-Bellile, V., Bourgeois, S., Larnaout, D. in Tamaazousti, M. (2015). Applications of Augmented Reality for the Automotive Industry. V W. Barfield (Ur.), Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality (str. 433–456). Boca Raton: CRC press.

Hahn, J. (2012). Mobile augmented reality applications for library services. New Library World, 113(9), 429–438. doi: 10.1108/03074801211273902

Havelka, S. (2013). Mobile Information Literacy: Supporting Students’ Research and Information Needs in a Mobile World. Internet Reference Services Quarterly, 18(3/4), 189–209. doi:10.1080/10875301.2013.856366

islovar. (2015) (2. izdaja). Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Pridobljeno 1. decembra 2015 s spletne strani: http://www.islovar.org/

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. in Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Library Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 1. marca 2015 s spletne strani: http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-library-EN.pdf

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. in Freeman, A. (2015). NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 2. aprila 2015 s spletne strani: http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-HE-EN.pdf

Johnson, L., Levine, A., Smith, R. in Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 1. marca 2015 s spletne strani: http://www.nmc.org/sites/default /files/pubs/1316815357/2010-Horizon-Report.pdf

Johnson, L., Smith, R., Lomas, C., Oblinger, D., Alexander, B. in Brown, M. (2005). The Horizon Report: 2005 edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 1. marca 2015 s spletne strani: http://www.nmc.org/sites/default/files/pubs/1316813462/2005_Horizon_Report.pdf

Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A. in Haywood, K. (2011). The 2011 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium. Pridobljeno 1. marca 2015 s spletne strani: http://www.nmc.org/sites/default/files/pubs/1316814265/2011-Horizon-Report(2).pdf

Kipper, G., in Rampolla, J. (2013). Augmented reality: An emerging technologies guide to AR (1st ed. ed.). Waltham (MA): Syngress.

Le Ber, J. M., Lombardo, N. T. in Wimmer, E. (2015). Building Technology Services That Address Student Needs. Medical Reference Services Quarterly, 34(1), 1–16. doi: 10.1080/02763869.2015.986708

Murphy, J. (2012). Location–aware Services and QR Codes for Libraries. London: Facet.

Nowlan, G. (2013). Going mobile: Creating a mobile presence for your library. New Library World, 114(3/4), 142–150. doi: 10.1108/03074801311304050

Pence, H. E. (2012). Smartphones, Smart Objects, and Augmented Reality. V J. Murphy (Ur.), Mobile Devices and the Library: Handheld Tech, Handheld Reference (str. 136–145). Abingdon: Routledge.

Pence, H. E. (2013). Smartphones, QR Codes, and Augmented Reality in the Library. V L. Bell in T. A. Peters (Ur.), The Handheld Library: Mobile Technology and the Librarian (str. 133–142). Santa Barbara, California: Libraries Unlimited.

Shatte, A., Holdsworth, J. in Lee, I. (2014). Mobile augmented reality based context-aware library management system. Expert Systems with Applications, 41(5), 2174–2185.

Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih. (2014). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 26. marca 2015 s spletne strani: http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6560

Sutherland, I. E. (1968). A head–mounted three dimensional display. Proceedings of the December 9–11, 1968, fall joint computer conference, part I, San Francisco, California.

Walsh, A. (2012a). Mobile information literacy: a preliminary outline of information behaviour in a mobile environment. Journal of Information Literacy, 6(2), 56–69.

Walsh, A. (2012b). Using Mobile Technology to Deliver Library Services: A Handbook. London: Facet.

Yaniv, Z. in Linte, C. A. (2015). Applications of augmented Reality in the Operating Room. V W. Barfield (Ur.), Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality (str. 485–518). Boca Raton: CRC press.

Objavljeno
2016-03-01
Kako citirati
KirarB. (2016). OBOGATENA RESNIČNOST V KNJIŽNICAH: PRIMER OSREDNJE DRUŽBOSLOVNE KNJIŽNICE JOŽETA GORIČARJA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 59-77. Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6101
Rubrike
ČLANKI