OZKA GRLA SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA: GLASOVI IZ SVETA

  • Miran Hladnik dr. Miran Hladnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: miran.hladnik@guest.arnes.si
Ključne besede: znanstveno publiciranje, odprti dostop, zlati model odprtega dostopa

Povzetek

Avtorji prispevka: Elisa Bonaccorso, Reneta Božankova, Carlos D. Cadena, Veronika Čapská, Laura Czerniewicz, Ada Emmett, Folorunso F. Oludayo, Natalija Gluhova, Marc L. Greenberg, Miran Hladnik, María E. Grillet, Mohamad Indrawan, Mate Kapović, Jurij A. Klejner, Marek Łaziński, Rafael D. Loyola, Shaily Menon, Luis G. Morales, Clara Ocampo, Jorge Pérez-Emán, A. Townsend Peterson, Dimitar Poposki, Ajadi A. Rasheed, Kathryn M. Rodríguez-Clark, Jon P. Rodríguez, Brian Rosenblum, Victor Sánchez-Cordero, Filip Smolík, Marko Snoj, Imre Szilágyi, Orlando Torres, Piotr Tykarski ; prevedel Miran Hladnik

Izvirna različica članka je bila objavljena pod licenco CC BY/NC v reviji Journal of Librarianship and Scholarly Communication 2(2):eP1126 in je dosegljiva na spletni strani: http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1126


Izvleček

Izenačeni pogoji so ključ za globalno udeležbo v znanosti in raziskovanju, posebej glede na to, kako so znanstvene publikacije financirane in dostopne. Obstajajo pa potencialne pasti t. i. zlatega modela odprtega dostopa, pri katerem publikacije stroške produkcije in objave zaračunajo avtorjem. Zlati modeli, po katerih se računi izstavljajo avtorjem, ne rešujejo problema dostopnosti, ampak samo prestavijo oviro od bralca k avtorju. Po takih modelih lahko vsakdo prebira razprave, vendar je njihovo objavljanje lahko nedopustno drago. V znanstveni skupnosti, ki je vedno bolj globalna, razširjena čez vse več regij in držav sveta, so te publikacijske ovire lahko zelo moteče.
V debato se s to razpravo vključuje tudi globalna skupina univerzitetnih kolegov. Mreža raziskovalcev dejavnih v akademskem publiciranju, se razteza čez štiri celine in več disciplin znotraj naravoslovja, humanistike in družbenih ved in zavzema različne politične ter ekonomske položaje. Verjamejo, da ta globalni vzorec raziskovalcev lahko predstavi kompleksno problematiko in ponudi perspektive, nujne za njeno obvladovanje. Skupina je bila sestavljena, ne da bi poskušala zajeti ves svet.
Ta prispevek se razlikuje od drugih pristopov k problemu odprtodostopnega publiciranja v več temeljnih točkah. a) Izhaja iz situacije znanstvenikov in tako lahko predstavlja »drugo plat medalje « znanstvene komunikacije. b) Osredinja se na pričevanja, v katerih so znanstveniki svobodno usmerjali svoje odgovore, kot se jim je zdelo primerno, namesto da bi bili omejeni na odgovore tipa da/ne oz. na izbiro odgovorov na lestvici. Morda najbolj pomembno pa je c), da razlikuje med organizacijami, državami in položaji in tako osvetljuje neenake pogoje dostopa med bogatimi državami in državami v nezavidljivi ekonomski situaciji ter tudi znotraj držav, odvisno od velikosti in lokacije konkretnih institucij.

Literatura

Beall, J. (2013). Scholarly Open Access: Critical analysis of scholarly open-access publishing. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://scholarlyoa.com/publishers/

Beverungen, A., Böhm, S. in Land, C. (2012). The poverty of journal publishing organization. Organization, 19(6), 929–38. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://org.sagepub.com/content/19/6/929

BioMed Central. (2014). BioMed Central open access waiver fund. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://www.biomedcentral.com/developingcountries/waiverfund

Canagarajah, A. S. (2002). A geopolitics of academic writing. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://digital.library.pitt.edu/cgibin/t/text/text-idx?c=pittpress;cc=pittpress;view=toc;idno=31735062136514

Czerniewicz, L. (19. aprila 2013). Inequitable power dynamics of global knowledge production and exchange must be confronted head on. Impact of social sciences—Maximizing the impact of academic research. [Blog]. London: London School of Economics and Political Science. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/04/29/redrawing-the-map-from-access-to-participation/

Frass, W., Cross, J. in Gardner, V. (2013). Open Access Survey: Exploring the views of Taylor & Francis and Routledge authors. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://www.tandf.co.uk/journals/pdf/open-access-survey-march2013.pdf

Henrich, J., Heine, S. J. in Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences, 33(2–3), 61–83.

Kennison, R. in Norberg, L. (2013). Toward a sustainable approach to open access publishing and archiving: A green paper. Cambridge: Cambridge University Press. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X0999152X

Mittel, J. (2013). The real digital change agent. The Chronicle Review. Chronicle of Higher Education, 4. 3. 2013. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://chronicle.com/article/The-Real-Digital-Change-Agent/137589

Morrison, H. (2013). Taylor & Francis open access survey: Critique. The Imaginary Journal of Poetic Economics, 18. 3. 2013. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://poeticeconomics.blogspot.com/2013/03/taylor-francis-open-access-survey.html

Peterson, A. T., Emmett, A. in Greenberg, M. L. (2013). Open access and the author-pays problem: Assuring access for readers and authors in a global community of scholars. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 1(3), eP1064. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1064

Public Library of Science (PLoS). (2014). Publication Fees. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://www.plos.org/publications/publication-fees/

Solomon, D. J. in Björk, B.-C. (2012). Publication fees in open access publishing: Sources of funding and factors influencing choice of journal. Journal of the American Society of Information Science, 63(1), 98–107. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21660/abstract;jsessionid=58F1D802788E07E0997F6C10D356EFF7.f02t02

United States Department of Agriculture. Agricultural Marketing Service (AMS). (2014). Food deserts. Pridobljeno 27. 4. 2014 s spletne strani: http://apps.ams.usda.gov/fooddeserts/foodDeserts.aspx

Objavljeno
2014-12-02
Rubrike
ČLANKI