VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI

  • Milan Ojsteršek dr. Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: milan.ojstersek@um.si
  • Mojca Kotar dr. Mojca Kotar Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana e-pošta: mojca.kotar@uni-lj.si
  • Marko Ferme Marko Ferme Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: marko.ferme@um.si
  • Goran Hrovat Goran Hrovat Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: goran.hrovat@um.si
  • Mladen Borovič Mladen Borovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: mladen.borovic@um.si
  • Albin Bregant mag. Albin Bregant Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: albin.bregant@um.si
  • Jan Bezget Jan Bezget Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: jan.bezget@um.si
  • Janez Brezovnik mag. Janez Brezovnik Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor e-pošta: janez.brezovnik@um.si
Ključne besede: odprti dostop, nacionalne infrastrukture, institucionalni repozitoriji, preverjanje podobnosti vsebin, priporočilni sistemi

Povzetek

Izvleček

V prispevku so predstavljeni pravni, organizacijski in tehnični vidiki vzpostavitve slovenske nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do zaključnih del študija ter objav raziskovalcev, ki je sestavljena iz štirih institucionalnih repozitorijev slovenskih univerz in nacionalnega portala. Slednji agregira vsebine iz univerzitetnih repozitorijev in drugih slovenskih zbirk za potrebe skupnega iskalnika, priporočilnega sistema in detektorja podobnih vsebin. Razvita je bila programska oprema, ki je povezana z informacijskimi in avtentikacijskimi sistemi univerz ter s sistemom COBISS.SI. V okviru projekta so bile definirane pravne podlage, implementirani procesi za oddajo zaključnih del študija in objav zaposlenih, proces prenosa podatkov v nacionalni portal ter procesi izmenjave podatkov o priporočanju sorodnih del in primerjave podobnih vsebin. Uporabnikom z vsega sveta so na voljo dvojezične spletne in mobilne aplikacije, priporočilni sistem ter funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Repozitoriji so učinkovito promocijsko orodje za univerze in njihove raziskovalce. Pričakovati je, da bodo izboljšali prepoznavnost slovenskih univerz v svetu. Kompleksno zasnovana nacionalna infrastruktura odprtega dostopa z detektorjem podobnih vsebin in s povezanimi zunanjimi sistemi bo omogočila hranjenje skoraj osemdesetih odstotkov recenziranih znanstvenih del, ki jih na leto objavijo slovenski raziskovalci. Prav tako bo dostopna večina zaključnih del študija, ki vsako leto nastanejo na slovenskih visokošolskih zavodih.

Literatura

A reinforced European Research Area partnership for excellence and growth. (2012). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-partnership-excellencegrowth_en.pdf

Alayon, S. B. [e tal.] (2013). The development of an institutional repository at the Aquaculture Department of the Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines. Program: electronic library and information systems, 47 (4), 384–398.

Alzahrani, S. M., Salim, N. in Abraham, A. (2012). Understanding plagiarism linguistic patterns, textual features, and detection methods. IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics, Part C: Applications and Reviews, 42 (2), 133−149.

Barwick, J. (2007). Building an institutional repository at Loughborough University: some experiences. Program: electronic library and information systems, 41 (2), 113–123.

Bevan, S. J. (2005). Electronic theses development at Cranfield University. Program: electronic library and information systems, 39 (2), 100–111.

Bobadilla, J. [e tal.] (2013). Recommender systems survey. Knowledge-based systems, 46 (7), 109−132. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2013.03.012

Borovič, M. (2012). Sistem priporočanja dokumentov in analiza kvalitete vsebinskega priporočanja pri različnih obdelavah vhodnega besedila. Magistrsko delo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=37811

Božič, M. in Zemljič, I. (ur.). (2010). Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov: zbornik prispevkov 4. skupnega posvetovanja Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JGYFFYW7

Brezovnik, J. in Ojsteršek, M. (2011). Advanced features of Digital library of University of Maribor. International journal of education and information technologies, 5 (1), 34–41. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/19-520.pdf

Brezovnik, J. in Ojsteršek, M. (2011a). TextProc – a natural language processing framework and its use as plagiarism detection system. International journal of education and information technologies, 5 (3), 293–300. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.naun.org/multimedia/NAUN/educationinformation/19-872.pdf

Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information. (2012). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendationaccess-and-preservation-scientific-information_en.pdf

Doctor, G. in Ramachandran, S. (2008). Considerations for implementing an institutional repository at a business school in India. International journal of information management, 28 (5), 346–354. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2007.12.001

Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani. (2013). Uradni list RS, št. 83. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani http://www.uradni-list.si/1/content?id=114726#!/Dopolnitev-Statuta-Univerze-v-Ljubljani

Ferme, M. in Ojsteršek, M. (2011). Text analysis with sequence matching. International journal of computing, 5 (2), 235–242. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.naun.org/main/NAUN/computers/20-234.pdf

Karacsony, G. (2013). HUNOR: the collaboration of Hungarian open access repositories. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 73, 57–61. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.019

Kim, J. (2011). Motivations of faculty self-archiving in institutional repositories. Journal of academic librarianship, 37 (3), 246–254. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.02.017

Koler-Povh, T., Južnič, P. in Turk, G. (2014). Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering. Scientometrics, 98 (2), 1033-1045.

Morsey, M. [e tal.] (2012). DBpedia and the live extraction of structured data from Wikipedia. Program: electronic library and information systems, 46 (2), 157–181.

Navarro, G. (2001). A guided tour to approximate string matching. ACM computing surveys, 33 (1), 31–88.

Robertson, S., Zaragoza, H. in Taylor, M. (2004). Simple BM25 extension to multiple weighted fields. V Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information and knowledge management. New York: ACM, 42–49.

Seljak, M. in Seljak, T. (2002). The development of the COBISS system and services in Slovenia. Program: electronic library and information systems, 36 (2), 89–98.

Stein, B. (2007). Principles of hash-based text retrieval. V Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval. New York: ACM, 527–534.

Su, X. in Khoshgoftaar, T. M. (2009). A survey of collaborative filtering techniques. Advances in artificial intelligence, Article ID 421425, 19 strani. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dx.doi.org/10.1155/2009/421425

Suber, P. (2012). Open access. Cambridge: MIT Press.

Towards better access to scientific information: boosting the benefits of public investments in research (2012). Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communicationtowards-better-access-to-scientific-information_en.pdf

Westell, M. (2006). Institutional repositories: proposed indicators of success. Library Hi Tech, 24 (2), 211–226.

Navedene spletne strani

Arhiv družboslovnih podatkov. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/

COBISS.SI – Slovenian Cooperative Online Bibliographic System and Services. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.cobiss.si/

Digitalna knjižnica Slovenije. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dkum.uni-mb.si/

DiVA: Digitala Vetenskapliga Arkivet. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.divaportal.org/smash/search.jsf

DKMORS – digitalna knjižnica Ministrstva za obrambo. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://dk.mors.si/

Dokumentacija spletnega API-ja digitalne knjižnice. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani: http://repozitorij.uni-lj.si/pomoc.php?id=webapi

DRUGG – repozitorij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://drugg.fgg.uni-lj.si/

ePrints.FRI – repozitorij Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://eprints.fri.uni-lj.si/

Guidelines on Data Management in Horizon 2020. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

Nacionalni portal odprte znanosti. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani: http://openscience.si/

NARCIS: the gateway to scholarly information in The Netherlands. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.narcis.nl/

NORA: Norwegian Open Research Archives. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.ub.uio.no/nora/search.html?siteLanguage=eng

OA-Netzwerk. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://oansuche.open-access.net/oansearch/

OpenAIRE Guidelines. Pridobljeno 10. junija 2014 s spletne strani https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page

OpenAIRE. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: https://www.openaire.eu/

Openarchives.gr: Greek open access infrastructure. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.openarchives.gr/

PeFprints – repozitorij Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://pefprints.pef.uni-lj.si/

PLEIADI: Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana su Archivi aperti e Depositi Istituzionali. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.openarchives.it/pleiadi/Poland Digital Libraries Federation – Federacja bibliotek cyfrowych. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://fbc.pionier.net.pl/owoc

RCAAP: Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.rcaap.pt/

RECOLECTA: Recolector de Ciencia Abierta. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.recolecta.net/

Repozitorij Univerze na Primorskem. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani: http://www.odun.univerza.si/

Repozitorij Univerze v Ljubljani. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani: https://repozitorij.uni-lj.si

Repozitorij Univerze v Novi Gorici. Pridobljeno 8. avgusta 2014 s spletne strani: http://repozitorij.ung.si/

RIAN: pathways to Irish research. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://rian.ie/

SHERPA/RoMEO. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani:http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

VideoLectures.NET. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://videolectures.net/

Web Accessibility Iniciative. Pridobljeno 4. junija 2014 s spletne strani: http://www.w3.org/WAI/

Objavljeno
2014-12-02
Rubrike
ČLANKI