MEMETIKA IN KULTURNA EVOLUCIJA GRIMMOVIH PRAVLJIC NA SLOVENSKEM (1849–2012)

  • Milena Mileva Blažić Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Ključne besede: Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Jack Zipes, prevodi, pravljice, memetika, kulturna evolucija

Povzetek

IZVLEČEK

Pravljice bratov Grimm so tipičen primer memetike in kulturne evolucije. Iz njune zbirke Otroških in hišnih pravljic so najbolj znani tipi/motivi/memi, ki so relevantni, in sicer so to memi naslednjih pravljic: Rdeča kapica, Sneguljčica, Trnuljčica, Janko in Metka, Volk in sedmih kozličkov, Žabji kralj (in železni Henrik), Palček, Mizica, pogrni se, Bremenski mestni godci idr.2
Namen: V članku so na osnovi teorije memetike in kulturne evolucije pravljic Jacka Zipesa obravnavani prevajanje, prirejanje in predelava Grimmovih pravljic med letoma 1849 in 2012 na Slovenskem.
Metodologija/pristop: V članku sta uporabljeni kvantitativna in kvalitativna raziskovalna metoda. Cilj razprave je obravnavati recepcijo Grimmovih pravljic s stališča memetike in kulturno evolucijske teorije Jacka Zipesa in ugotoviti, katere pravljice so prevedene v slovenščino: so to najbolj tipične pravljice, ki so tudi sicer prevedene v večino drugih jezikov, ali slovenski izbor kaže kakšne posebnosti. Na podlagi kvantitativne in kvalitativne raziskave in deskriptivne metode je Zipesova sociološka teorija aplicirana na reprezentativno bibliografijo prevodov pravljic bratov Grimm v slovenščini.
Omejitve raziskave: Grimmove pravljice so bile prevajane, in sicer tako, da avtorji in/ali prevajalci niso bili navedeni, ali so bili navedeni le z inicialkami, ali z oznakami (npr. iz nemškega, poslovenil/a …). Številni slovenski (mladinski) avtorji so na osnovi motivov pravljic bratov Grimm napisali izvirna besedila, pri katerih gre za tvorni sistem ljudskega in avtorskega (npr. Oton Župančič: Sneguljčica).3
Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava aplicira sociološko teorijo memetike in kulturne evolucije ameriškega znanstvenika Jacka Zipesa na primeru recepcije Grimmovih pravljic na Slovenskem (1849–2012).

Literatura

Bešter, T. Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem jeziku. Rokopis v tisku.

Grimm, J. in W. (1887). Pripovedke za mladino. Ljubljana: M. Gerber.

Grimm, J. in W. (1958). Pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: druga knjiga zbranih pravljic. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grimm, J. in W. (1993). Grimmove pravljice: prva knjiga zbranih pravljic. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grimm, J. in W. (2012). Zlate Grimmove pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grimm, J. in W. (1887). Pripovedke za mladino/poslovenil Janez Markič. Ljubljana: M. Gerber, 1887.

Glonar, J. (1938). Korespondenca med Kopitarjem in J. Grimmom. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo XIX. Ljubljana.

Golež Kaučič, M. (2003). Ljudsko in umetno: dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Kobe, M. (1987). Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska književnost.

Kropej, M. (2012). The Cooperation of Jacob Grimm, Jernej Kopitar, and Vuk Karadžić during the Period of National Awakening in Europe. Dostopno tudi na spletni strani: http://grimm2012lisbon.ielt.org/Grimm_2012_Lisbon_Conference/Papers/Monika.pdf

Nova beseda. (2012). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU. Dostopno tudi na spletni strani: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html

Rölleke, H. (1989). Nov pogled na »Otroške in hišne pravljice« bratov Grimm. Otrok in knjiga, 16, 27/28, str. 131–140.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2008). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU.

Slovenski biografski leksikon 1925–1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU. Dostopno tudi na spletni strani: http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/

Slovenski pravopis. (2001). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU. Dostopno tudi na spletni strani: http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=po+suhem+in+po+vodi&hs=1

Uther, H. J. (2004). The types of international folktales a classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki Suomalainen Tiedeakatemia = Academia Scientiarum Fennica.

Uther, H. J. Fabula. Pridobljeno 28. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.degruyter.com/view/j/fabl.2012.52.issue-3-4/issue-files/fabl.2012.52.issue-3-4.xml;jsessionid=20DD33527B9C8C9CED1027E619B49754

Uther, H. J. (2001). Fairy Tales As A Forerunner Of European Children's Literature Cross-Border Fairy Tale Materials And Fairy Tale Motifs. Dosegljivo tudi na spletni strani: http://hrcak.srce.hr/file/53158 in https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:HQqnB6aFSRIJ:hrcak.srce.hr/file/53158+h.+j.+uther+%2B+folktales+%2B+children's+literature&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESgtda5vaX_srEwp0qBCllG9zZAUZll2jFX7Zqwh7sfwkY5cBkckpqS99bqwBd2MCp7uyRJv2FmNbwt7syDgiVvHieEKR4PKaq-R20GrGcyaVd1Qrf5eP2dWsQ-VRGwluBajlWT&sig=AHIEtbSWLWVbiPd8MvLEIvEF2CPmfi7_kQ

Zipes, J. (2006). Why Fairy Tales Stick: the evolution and relevance of a genre. New York: London: Routlege.

Zipes, J. (2012). The Irrestible fairy tales: the cultural and social history of a genre. Prineton; Oxford: Princeton University Press.

Županek, B., Žmuc, I. idr. (2010). Emona – mit in resničnost – Emona myth and reality. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej = Museum and Galleries, City Museum. Dostopno tudi na spletni strani: www.mgml.si/media/katalog_9_5.pdf

Drugi viri podatkov

Oliver, Maša »Razstava Grimmovih pravljic v slovenskih prevodih, NUK, Ljubljana 20. avgust–17. november 2012«

Objavljeno
2013-11-30
Kako citirati
BlažićM. M. (2013). MEMETIKA IN KULTURNA EVOLUCIJA GRIMMOVIH PRAVLJIC NA SLOVENSKEM (1849–2012). Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6067
Rubrike
ČLANKI