BRATA GRIMM V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE: ZAPUŠČINA ANASTAZIJA GRÜNA

  • Urška Pajk Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana
Ključne besede: Anastazij Grün, zasebne knjižnice, muzejske zbirke, stare knjige, brata Grimm, ljudsko slovstvo

Povzetek

IZVLEČEK

Namen prispevka je opozoriti na knjižne »zaklade« v Knjižnici Narodnega muzeja Slovenije in eden od teh so tudi knjige grofa Antona Aleksandra Auersperga s psevdonimom Anastazij Grün. Njegova zapuščina je spomladi 1910 postala del Narodnega muzeja Slovenije. Pesnik Anastazij Zelenc je bil zanimiva in posebna osebnost pretekle zgodovine in strasten zbiralec knjig ter drugih tiskov. Navdušen je bil zlasti nad antično zgodovino in ljudskim slovstvom, zato ni presenetljivo, da so med njegovimi publikacijami tudi knjige bratov Grimm. Med Slovenci je premalo poznan, zato je prav, da se ob priložnosti, kot je 150. obletnica (20. september 2013) smrti velikega pravljičarja, etnologa in jezikoslovca Jacoba Grimma, opozori tudi nanj.

Literatura

Viri podatkov

Gerstner, H. (1974). Brata Jacob in Wilhelm Grimm: življenjepis. Maribor: Obzorja

Ilc, A. (1994). Nekoč sta živela dva brata … Razgledi, 23 (2), str. 36–37.

Jurčič, J. (1984). Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Požar, B. (1979). Anastasius Grün in Slovenci. Maribor: Obzorja.

Reisp, B. (1976). Knjižnica Narodnega muzeja v Ljubljani. Maribor: Obzorja.

Trdina, J. (1954). Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Navedeni viri

Dular, A. (2009). Knjige Anastasiusa Grüna – Antona Auersperga v Narodnem muzeju Slovenije. V: M. M. Zalaznik, S. Granda (ur.), Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün: Razprave (str. 13–30). Ljubljana: Nova revija.

Glonar, J. (1938). Korespondenca med Kopitarjem in J. Grimmom. Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, 19 (1–2), str. 134.

Grafenauer, I. (1950–1951). Slovenske ljudske pesmi o Kralju Matjažu. Slovenski etnograf (3–4), str. 197.

Janko, A. (2009). Grün kot prevajalec ljudskih pesmi. V: M. Miladinović Zalaznik, S. Granda (ur.), Anton Aleksander Grof Auersperg – Anastazij Grün: Razprave (str. 70). Ljubljana: Nova revija.

Manguel, A. (2007). Zgodovina branja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Melik, V. (1987). A. A. Auersperg in slovenski narod. Zgodovinski časopis, 41 (2), str. 285–245.

Miladinović Zalaznik, M. (2009). Knjigi na pot. V: M. Miladinović Zalaznik, S. Granda (ur.), Anton Aleksander Grof Auersperg – Anastazij Grün: Razprave (str. 70). Ljubljana: Nova revija.

Novak, V. (1968). Zapiski, ocene in poročila. Brüder Grimm gedenken 1963. Jezik in slovstvo, 13 (3), str. 97.

Scharmitzer, D. (2009). Založnik Anastasiusa Grüna. Z izvlečki iz aktualnega založniškega projekta. V: M. Miladinović Zalaznik, S. Granda (ur.), Anton Aleksander Grof Auersperg – Anastazij Grün: Razprave (str. 70). Ljubljana: Nova revija.

Stanonik, M. (2004). Slovenska folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo (str. 331). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Stritar, J. (1957). Zbrano delo (str. 47). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Objavljeno
2013-11-30
Kako citirati
PajkU. (2013). BRATA GRIMM V KNJIŽNICI NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE: ZAPUŠČINA ANASTAZIJA GRÜNA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6066
Rubrike
ČLANKI