BIBLIOGRAFIJA PREVODOV PRAVLJIC BRATOV GRIMM V SLOVENSKEM JEZIKU

Tomaž Bešter

Povzetek

IZVLEČEK

200. obletnica izida prvega zvezka Kinder- und Hausmärchen (KHM) predstavlja odlično priložnost za objavo bibliografije slovenskih prevodov pravljic bratov Grimm. Članek podaja kronološko bibliografijo monografij, člankov in zvočnih zapisov v slovenščini. Zbrani zapisi predstavljajo obdobje 163 let, v katerem so bile prevedene bodisi zbirke ali posamezne Grimmove pravljice. Na koncu prispevka so dodani: seznam oseb, seznam naslovov v slovenščini in seznam izvirnih naslovov s zaporedno številko KHM kot pomoč pri nadaljnjih študijah ljudskih pravljic in ljudskega slovstva.

Ključne besede

pravljice; Brata Grimm; bibliografije; prevodi v slovenščino; nemška književnost

Celotno besedilo:

PDF