POGLED NA PETINŠESTDESET PREHOJENIH IN NA TRI NOVE KORAKE: RAZMIŠLJANJA O PROGRAMU ZVEZE BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2013-2015

Avtorji

  • Sabina Fras Popović
  • Špela Razpotnik
  • Irena Sešek

Ključne besede:

stanovska združenja, knjižničarska društva, delovanje, program, razvoj, ZBDS, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Namen prispevka je osvetliti programske smernice delovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v obdobju 2013-2015. Pri oblikovanju smernic ima ključno vlogo spoštovanje dediščine, pomembna pa so tudi pričakovanja članov stanovske organizacije ter usmeritve, ki jih nakazuje osnutek Nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2013-2016. V prispevku so predstavljeni rezultati anketne raziskave, s katero smo v poletnih mesecih leta 2012 med člani stanovskega društva ugotavljali njihova pričakovanja, podana pa so tudi opažanja, ki so rezultat deskriptivne analize in prikazujejo primerjavo med zastavljenimi načrti Zveze bibliotekarskih društev Slovenije leta 2003 in njenimi trenutnimi načrti za prihodnost.       

Biografije avtorja

Sabina Fras Popović

mag. Sabina Fras Popović, Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, Maribor, e-pošta: sabina.fras-popovic@mb.sik.si

Špela Razpotnik

mag. Špela Razpotnik, Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, e-pošta: spela.razpotnik@nuk.uni-lj.si

Irena Sešek

Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, e-pošta: irena.sesek@nuk.uni-lj.si

Literatura

Ambrožič, M. (2007). ZBDS praznuje šestdeset let obstoja. V K. Stopar (Ur.), 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev, str. 1-2. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Bahor, S. in Sešek, I. (2007). Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: pogled nazaj – za naprej. V K. Stopar (Ur.), 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev, str. 3-29. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Fras Popović, S. in Razpotnik, Š. (2012). ZBDS pred izzivi jutrišnjega dne. V Izzivi sodobnih tehnologij, str. 307-326. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Češnovar, N. (1997). ZBDS praznuje 50. obletnico obstoja. V 50 let društvene dejavnosti: zbornik, str. 7-9. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Hartman, B. (1998). Povezovanje mariborskih knjižničarjev: ob 50-letnici Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in 30-letnici Društva bibliotekarjev Maribor. V Društvo bibliotekarjev Maribor: 30 let, str. 3-16. Maribor: Društvo bibliotekarjev Maribor.

Kodrič-Dačić, E. (2003). Knjižnični sistem Slovenije: Od kod prihajamo? Kdo smo? Kam gremo? V Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji, str. 55-77. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba sv. Mohorja.

Pivec, F. (2005). Knjižnice in elektronsko okolje : prihodnost ni več to, kar je. V Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju, str. 3-17. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Sešek, I. (2003). Svet se spreminja - kaj pa Zveza bibliotekarskih društev Slovenije? V Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji, str. 13-25. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (2009). Pridobljeno 29. 12. 2012 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=node3/10.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Fras Popović, S., Razpotnik, Špela, & Sešek, I. (2013). POGLED NA PETINŠESTDESET PREHOJENIH IN NA TRI NOVE KORAKE: RAZMIŠLJANJA O PROGRAMU ZVEZE BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2013-2015. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6061

Številka

Rubrike

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE