OSEBNA IN OBJEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA LOJZET A NOVAKA

Sara Horvat, Marija Petek

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Prispevek želi predstaviti življenje in delo slovenskega pisatelja Lojzeta Novaka ter pripomoči k njegovi boljši prepoznavnosti. Rojen je bil v Prekmurju in je kasneje emigriral v Argentino, kjer je ustvarjal predvsem kratko prozo. Obravnavana je tudi publicistična dejavnost argentinske diaspore.
Metodologija: Za izdelavo bibliografije so bile uporabljene naslednje bibliografske metode: iskanje in zbiranje Novakovih del, bibliografski opis ter ureditev. Novakova dela so bila pridobljena iz Argentine, natančneje iz zapuščine Tineta Debeljaka, ter od Novakovih potomcev in še živečih vrstnikov, prijateljev in znancev, nekaj pa tudi iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Bibliografski opisi temeljijo na primarnih dokumentih, zato so podatki natančni in preverjeni. Bibliografski opisi del so izdelani na osnovi Smernic za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov (1998).
Rezultati: Novakova osebna bibliografija, ki skupaj obsega 60 enot, je urejena glede na objavljena (52) in neobjavljena dela (8). Objavljena dela so razdeljena na leposlovna (46) in neleposlovna (6) dela, znotraj tega je ureditev kronološka po letnicah, v okviru posamezne letnice pa po abecedi naslovov del. Izdelana je tudi Novakova objektivna bibliografija, ki obsega šest del, in je urejena kronološko.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Novakova osebna, primarna bibliografija je sedaj nadgrajena z osmimi neobjavljenimi deli v obliki rokopisov. Bibliografija je izčrpna.

Ključne besede

Lojze Novak (1927–1986); Slovenci v Argentini; bibliografije; osebne bibliografije; objektivne bibliografije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Horvat, S. (2010). Literarni opus in analitična osebna bibliografija Lojzeta Novaka. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kremžar, M. (1993). Uredništvu revije »Meddobje«. Meddobje, 27 (3–4), str. 320.

Kuzmič, F. (2007). Literarna dejavnost Lojzeta Novaka. Panonski letopis, str. 270–273.

Logar, J. (1970). Uvod v bibliografijo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Rode, V. (2004). Zlati jubilej SKA. Zbornik Slovenske kulturne akcije: 50-letnica, str. 43–47.

Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov. (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Strgar, M. (1982). Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino. Knjižnica, 26 (3–4), str. 203–206.

Švent, R. (2003). Lojze Novak in njegov izgoreli čas. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. 2. del.

Švent, R. (1992). Publicistična dejavnost slovenske emigracije po drugi svetovni vojni: magistrsko delo. Ljubljana: [R. Švent].

Švent, R. (1997). Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 41 (1), str. 137–141.

Švent, R. (2003). Lojze Novak in njegov izgoreli čas. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. 2. del.

Švent, R. (2007). Slovenski begunci v Avstriji: 1945–1950. Ljubljana: ZRC SAZU.