PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC ZA UČINKOVITO PODPORO SPREMENJENIM MATIČNIM OKOLJEM

Avtorji

  • Melita Ambrožič

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, prihodnost knjižnic, digitalno okolje, tehnološke spremembe, knjižnične storitve

Povzetek

IZVLEČEK

Visokošolske knjižnice so že od nastanka prvih univerz predstavljale enega ključnih dejavnikov za uspešno uresničevanje njihovih poslanstev. Akademsko okolje jih je prepoznavalo kot družbena in intelektualna središča, kot »srce« univerze, in sicer tako v simbolnem pomenu kot pomenu njihove fizične umestitve v prostor visokošolskih ustanov. Pojav interneta ter hiter razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije sta v visokošolskem izobraževalnem ter znanstvenoraziskovalnem procesu povzročila številne spremembe, ki so spodbudile tako razmišljanja o prihodnosti visokošolskih knjižnic kot tudi njihove odzive na spremenjene potrebe matičnih okolij. V članku so predstavljeni nekateri izzivi, s katerimi se srečujejo visokošolske knjižnice po svetu, ter njihova prizadevanja za ohranitev osrednje vloge v svojih akademskih okoljih. Izkušnje tujih knjižnic so lahko vodilo pri oblikovanju vizije razvoja slovenskih visokošolskih knjižnic in njihovem odzivanju na spremembe v okolju. A njihova prihodnost bo odvisna tudi od nadaljnjega razvoja izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa na njihovih matičnih visokošolskih zavodih ter prepoznavanja vloge knjižnic kot dejavnika, ki pomembno vpliva na njegove končne izide.

Biografija avtorja

Melita Ambrožič

dr. Melita Ambrožič, Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, e-pošta: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

Literatura

Antell, K. in Engel, D. (2006). Conductiveness to Scholarship: The Essence of Academic Library as Place. Colllege & Research Library, 67 (6), str. 536−560.

Applegate, R. (2008). Whose Decline? Which Academic Libraries are »Deserted« in Terms of Reference Transactions? Reference & User Services Quarterly, 48 (2), str. 176−189.

Bagget, S. B. in Williams, M. (2012, January-March). Student Behaviors and Opinions Regarding the Use of Social Media, Mobile Technologies, and Library Research. Virginia Libraries, 58 (1), str. 19−22. Pridobljeno 11. oktobra 2012 s spletne strani: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/VALib/v58_n1/baggett.html

Breeding, M. (2009). Uporabniški vmesniki naslednje generacije. Organizacija znanja, 14 (4), str. 144−147.

Britto, M. (2011). Planning and Implementation Considerations for the Information Commons in Academic Libraries. Library Student Journal, December 2011 [online]. Pridobljeno 11. novembra 2012 s spletne strani: http://librarystudentjournal.org/index.php/lsj/article/view/255/317

Božič, M. (2012). Ali so slovenski visokošolski in specialni knjižničarji pripravljeni na spopad z izzivi nove tehnologije? V: Izzivi sodobnih tehnologij (str. 275−289). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Calhoun, K. (2009). Potovanje skozi preobrazbe – med preživetjem in razcvetom. Organizacija znanja, 14 (4), str. 138−143.

Carlson, S. (2001, 16. november). The Deserted Library: As Students Work Online, Reading Rooms Empty – Leading Some Campuses to Add Starbucks. Chronicle of Higher Education, 48 (12), A35−38.

Cassidy, E. D., Britsch, J., Manolovitz, T., Shen, L. in Tirney, L. (2011). Higher Education and Emerging Technologies: Student Usage, Preferences, and Lessons for Library Services. Reference & User Services Quarterly, 50 (4), str. 380−391.

Choy, F. C. (2005). Preparing for the future : academic libraries in the beginning of the 21st century. V: International Conference on Libraries : Towards a Knowledge Society, 2−16 Mar 2005, Penang. Pridobljeno 24. oktobra 2012 s spletne strani: http://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/6134/ICOL-2005-CFC.pdf?sequence=1

College Students' Perceptions of Libraries and Information Resources (2006). Dublin, Ohio: OCLC. Pridobljeno 24. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm

Demas, S. (2005). From the Ashes of Alexandria: What's Happening in the College Library? V: Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space. Washington: Council on Library and Information Resource. Pridobljeno 10. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/demas.html

Eden, B. L. (2010). The New User Environment: The End of Technical Services? Information Technology and Libraries, 29 (2), str. 93−100.

Freeman, G. T. (2005). The Library as Place: Changing in Learning Patterns, Collections, Technology, and Use. V: Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space. Washington: Council on Library and Information Resource. Pridobljeno 10. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/freeman.html

Friend, F. J. (1998). Mission and Purpose of Academic Libraries in the 21st Century. V: Proceedings of the International Conference on New Missions of Academic Libraries, Oct. 25-28 1998, Beijing (str. 17−20). Beijing: Peking University Press. Pridobljeno 2. decembra 2012 s spletne strani: http://www.ucl.ac.uk/scholarly-communication/articles/beij.htm

Gayton, J. T. (2008). Academic Libraries: »Social« or »Communal?«: The Nature and Future of Academic Libraries. Journal of Academic Librarianship, 34 (1), str. 60−66.

George, C. A., Bright, A., Hurlbert, T., Linke, E. C., St. Clair, G. in Stein, J. (2006). Scholarly Use of Information: Graduate Students' Information Seeking Behaviour. V: University Libraries Research. Paper 21. Pridobljeno 22. oktobra 2012 s spletne strani: http://repository.cmu.edu/lib_science/21

Hardesty, L. (2000, 27. april). Why academic libraries? Demanding new answers in a new millenium. New Jersey ACRL Chapter [online]. Pridobljeno 31. septembra 2012 s spletne strani: http://www.njla.org/njacrl/hardesty.html

Harris, S. (2012). Moving towards an open access future: the role of academic libraries. London: SAGE. Pridobljeno 15. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf

Information Behaviour of the Researcher of the Future (2008). London: British Library; CIBER. Pridobljeno 15. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf

Jackson, H. L. in Bellardo Hahn, T. (2011). Serving Higher Education's Highest Goals: Assessment of the Academic Library as Place. College & Research Libraries, 72 (5), 428−442. Pridobljeno 20. oktobra 2012 s spletne strani: http://crl.acrl.org/content/72/5/428.full.pdf+html

Kanič, I. (2012, 13. oktober). Po meri uporabnika? V: Spletni dnevnik: Bibliotekarska terminologija [online]. Pridobljeno 20. oktobra 2012 s spletne strani: http://terminologija.blogspot.com/2012/10/po-meri-uporabnika.html

Kortekaas, S. (2012, 4. september). Thinking the unthinkable: a library without a catalogue -- Reconsidering the future of discovery tools for Utrecht University library [online]. Pridobljeno 4. novembra 2012 s spletne strani: http://www.libereurope.eu/blog/thinking-the-unthinkablea-library-without-a-catalogue-reconsidering-the-future-of-discovery-to

Kovač, M. (2006). Bolonjska reforma kot etnološki fenomen: primer Univerze v Ljubljani. Sodobna pedagogika, 57/123 (4)2006, str. 100−111. Pridobljeno 15. novembra 2012 s spletne strani: http://www.sodobna-pedagogika.net/images/stories/2006-4-slo/2006_4_slo_06_miha_kovac_bolonjska_reforma.pdf

Kragelj, A. in Lasbaher, D. (2012). Raziskava o dostopnosti študijske literature v okviru članic Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.

Lewis, D. W. (2013, January). From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting. College & Research Libraries, preprint [online]. Pridobljeno 27. oktobra 2012 s spletne strani: http://crl.acrl.org/content/early/2012/01/09/crl-309.full.pdf+html

Lin, P., Chen, K. in Chang, S. (2010). Before There Was a Place Called Library – Library Space as an Invisible Factor Affecting Students' Learning. Libri, 60 (4), str. 339−351.

Marcum, J. W. (2003a). The 21st Century Library. FDU Magazine, Fall/Winter [online]. Pridobljeno 20. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/03fa/library.html

Marcum, J. W. (2003b). Visions: The Academic Library in 2012. D-Lib Magazine, 9 (5) [online]. Pridobljeno 25. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/may03/marcum/05marcum.html

Neal, J. G. (2011, 7. april). Prospects for Systematic Change across Academic Libraries. EDUCASE review online, March/April [online]. Pridobljeno 20. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.educause.edu/ero/article/prospects-systemic-change-across-academic-libraries

Pearson, D. J. in Busch, N. J. (2011), Redesigning Nebraska's Libraries Technical Services: Creating a Climate for Change. Library Philosophy and Practice [online]. Pridobljeno 28. oktobra 2012 s spletne strani: http://unllib.unl.edu/LPP/pearson-busch2.pdf

Ross, L. in Sennyey, P. (2008). The Library is Dead, Long Live the Library! The Practice of Academic Librarianship and the Digital Revolution. The Journal of Academic Librarianship, 34 (2), str. 145−152.

Schulte, S. J. (2011). Eliminating traditional reference services in an academic health science library: a case study. Journal of the Medical Library Association, 99 (4), str. 273−279. Pridobljeno 5. novembra 2012 s spletne strani: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3193369/

Sullivan, B. T. (2011, 2. januar). Academic Library Autopsy Report, 2050. The Cronicle of Higher Education [online]. Pridobljeno 13. oktobra 2012 s spletne strani: http://chronicle.com/article/Death-by-Irony-How-Librarians/125767/

Vilar, P., Bartol, T., Pisanski, J. in Južnič, P. (2012). Are librarians familiar with information seeking behaviour of teachers and researchers in their respective institutions? V: Libraries in the Digital Age (LIDA) Proceedings : LIDA 2012 [online]. Pridobljeno 8. novembra 2012 s spletne strani: http://www.informatika.bf.uni-lj.si/bibliography/Are%20librarians%20familiar%20with%20information%20seeking%20behaviour%20of%20teachers%20and%20researchers%20in%20their%20respective%20institutions.pdf

Why librarians should be concerned with Open Access (2009, 26. junij) [online]. Pridobljeno 15. oktobra 2012 s spletne strani: http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=256

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Ambrožič, M. (2013). PREOBRAZBA VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNIC ZA UČINKOVITO PODPORO SPREMENJENIM MATIČNIM OKOLJEM. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 56(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6053

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)