VIRTUALNI SVET RAZSTAV

Irena Eiselt, Helena Janežič, Mojca Šavnik

Povzetek

IZVLEČEK

Razstavna dejavnost Narodne in univerzitetne knjižnice (dalje NUK) je ena izmed prednostnih nalog na področju promocije knjižničnega gradiva. Na dokumentarno, zgodovinsko ali umetniško vrednost gradiva sodelavci uporabnike opozarjajo s klasičnimi razstavami, ki jih postavijo v razstavnih prostorih NUK ter z oblikovanjem oz. izvedbo virtualnih razstav na spletni strani NUK in na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dalje dLib.si). Prispevek je razdeljen na dva dela. V prvem delu je opisan pomen virtualnih razstav, njihove prednosti in slabosti v primerjavi s klasičnimi razstavami in primeri tujih in domačih virtualnih razstav, vključno z razstavami v NUK. V drugem delu prispevka je predstavljen postopek uporabe programskega orodja, ki ga sodelavci v NUK uporabljajo za izvedbo virtualne razstave od leta 2011 dalje.

EXTENDED ABSTRACT

Special collections of the National and University Library (NUK) hide a lot of items of precious value. The Slovenian cultural heritage is stored on paper or on other media as a part of the library’s Manuscripts, Incunabula and Rare Books Collection, Old Prints Collection, Maps and Pictorial Collection, Music Collection, Ephemera Collection, Serials Collection, and Slovenian Diaspora Publications Collection. Only a small part of the treasures is temporary revealed to the public on special exhibitions. The idea of virtual exhibitions of library treasures was born in 2005. The library aimed to exhibit precious items of special collections of high historical or artistic value. In 2008 the first two virtual exhibitions were created in-house offering access to the rich collections of old postcards of Ljubljana at the beginning of 20th century kept in the Maps and Pictorial Collection of NUK. They were soon followed by other virtual exhibitions. At the beginning they were organised in the same way as physical exhibitions, afterwards different programs were used for creation of special effects (for ex. 3D wall). About two years ago it was decided that the creation of virtual exhibitions will be simplified. Files of digitised and borndigital library materials in jpg format are imported to MS PowerPoint 2010. Each jpg file is now formatted by adding a frame, a description … to the slides which are saved as jpg files. The last step is the import of jpg files into Cooliris application used for NUK web exhibitions. In the paper the virtual exhibition design and creation, the technical point of view and criteria for the selection of exhibition content are explained following the example of the virtual exhibitions the Old Postcards of Ljubljana, Photo Ateliers in Slovenia, a collection of photographs Four Seasons by Fran Krašovec and photos of Post-Earthquake Ljubljana in 1895.

Ključne besede

razstave, virtualne razstave, Narodna in univerzitetna knjižnica, digitalizacija, Digitalna knjižnica Slovenije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Foo, S. (2008). Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design Considerations. DESIDOC. Journal of Library & Information Technology, 28(4), str. 22–34.

Lenarčič, B. (2007). Koncept skupnosti v informatični družbi. Annales; Ser. Hist. Sociol. 17(2), str. 415–428.

Letno poročilo 2011. Pridobljeno 25. maja 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2012/POSLOVNO_POROCILO_NUK_2011.pdf

Patel, M. [et al.] (2005). Metadata requirements for digital museums environment. International Journal of Digital Libraries, 5, str. 179–92.

Silver, D. (1997). Interfacing American culture: The perils and potentials of virtual exhibitions. American Quarterly, 49(4), str. 825–50.

Spletne povezave

Ateljejski fotografi na slovenskem (1859–1919). Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/razstave/fotografi-slo/fotografi-slo.html

Brižinski spomeniki. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk1.asp?id=251568239

Cooliris. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.cooliris.com/desktop/

Digitalna knjižnica Slovenije. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.dlib.si/menu/razstave

Digitalne zbirke na portalu KAMRA. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.kamra.si/Default.aspx?module=2

Europeana. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://exhibitions.europeana.eu/

Fotografije Frana Krašovca (iz cikla Štirje letni časi). Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.dlib.si/menu/razstave

IrfanView. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.irfanview.net/

Library and Archival Exhibitions on the Web. Pridobljeno dne 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/

Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk4.asp?id=480299013

Popotresna Ljubljana 1895, fotografije Wilhelma Helferja, album velikega formata. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/razstave/47905792/potres.html

Popotresna Ljubljana 1895, fotografije Wilhelma Helferja, fotografije kabinetnega formata. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/razstave/47581440/potres.html

Spletne razstave Slovenskega etnografskega muzeja. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.etno-muzej.si/sl/spletne

Temeljni strateški cilji knjižnice za obdobje 2010-2013. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk1.asp?id=147086733

Togo: izgradnja radiotelegrafske postaje v kamini. Pridobljeno 30. junija 2012 spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:WEB-8CDOCBWE

Vabilo na razstavo Gorski turizem/Mountain Tourism. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk4.asp?id=426456850

V belini še belejša tiha svečka. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.dlib.si/razstave/0001/index.html

Virtualne razstave na portalu Sistory. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.sistory.si/publikacije/?menu=125

Virtualne razstave Narodnega muzeja Slovenije. Pridobljeno 20. septembra 2012 s spletne strani: http://www.digitalna-knjiznica.si/nms/

Zakaj bi še gospodinja ne imela počitnic?. Pridobljeno 26. junija 2012 s spletne strani: http://www.dlib.si/razstave/0002/index.html