ANALYSING RARE BOOKS WITH DIGITAL TECHNOLOGIES: THE PROJECT “BLOCKBOOKS IN BAVARIAN COLLECTIONS”

Bettina Wagner, Markus Brantl, Peter Meinlschmidt, Volker Margner, Rahel Bacher, Irmhild Schafer

Povzetek

IZVLEČEK

Blokovne knjige, ki so jih v 15. stoletju tiskali s pomočjo lesoreznih plošč, so izredno redke in so zato zelo dragocen del evropske kulturne dediščine. Tako so v letu 2009 pričeli izvajati projekt katalogizacije in digitalizacije pribl. 90 blokovnih knjig, ki jih hrani Bavarska državna knjižnica v Munchnu ter druge ustanove na Bavarskem (Nemčija), s katerim želijo raziskovalcem in humanistom omogočiti dostop do visoko kvalitetnih reprodukcij blokovnih knjig in vodnih znakov. V prispevku je predstavljeno obravnavano gradivo in podan uvod v projekte digitalizacije, ki so v teku ter vprašanja, povezana s trenutnimi raziskavami. Navedeni so tudi cilji in metode omenjenega projekta. Detajlno je opisana digitalizacija, ki jo v okviru projekta izvajajo v Bavarski državni knjižnici, s posebnim ozirom na digitalizacijske postopke in odkrivanje ter dokumentiranje vodnih znakov z infrardečo kamero. Primeri v prispevku ponazarjajo kvalitetno digitalizirane strani in rezultate, dostopne na spletni strani centra za digitalizacijo - DigitiZation Center (MDZ), ki deluje v okviru Bavarske državne knjižnice.

Ključne besede

knjige; vodni znaki; digitalizacija; projekti; Bavarska državna knjižnica v Münchnu

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Blockbücher des Mittelalters. Bilderfolgen als Lektüre. Exhibition catalogue (1991). Ed. Gutenberg-

Gesellschaft and Gutenberg-Museum: Mainz.

BMC (1908). Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum. Vol. 1. London: British Museum.

Brantl, M. and Schäfer, I. (2011). Challenges and Experiences in the Mass digitization of manuscripts and rare books at the Bavarian State Library. In Vahtikari, V. [et al.] (Ed.), Eikonopoiia. Digital imaging of ancient textual heritage. Proceedings of the international

conference Helsinki 28-29 October 2010 (Commentationes Humanarum Litterarum 129), Helsinki, pp. 223-249.

CIBN (1992). Catalogue des incunables. Vol. 1,1: Xylographes et A. Paris: Bibliothèque Nationale.

Döring, T. (2006). Aus Rembrandts Kreis. Die Zeichnungen des Braunschweiger Kupferstichkabinetts. Ausstellung im Herzog Anton-Museum Braunschweig, 21. September - 17. Dezember 2006. Petersberg.

Griebel, R. Ceynowa, K. and Haller, K. (2008). Information, Innovation, Inspiration. 450 Jahre Bayerische Staatsbibliothek. München.

Laurentius, T. (1996). Het onderzoek naar Rembrandt’s papier - The investigation into Rembrandt’s paper. In Voelbaar papier – papierkunst in Nederland = Tactile paper – paper art in the Netherlands. Houten, pp. 112-119.

Meinlschmidt, P. and Märgner V. (2008). Erkennung von Dicken- und Dichteunterschieden in transparenten und halb-transparenten Materialien mittels Thermographie, Patentanmeldung.

Meinlschmidt, P. and Märgner V. (2001). Multispectral Image Archiving of Watermarks in Historical Papers. In Proceedings of IS&T Archiving Conference, Salt Lake City, USA, Mai 2011. pp. 92-96.

Meinlschmidt, P. (2008). Untersuchung der Papierstruktur mit Hilfe der Infrarot-Thermographie. International DFG Conference. „Zur Praxis der Bearbeitung von mittelalterlichen Handschriften“. Berlin: Staatsbibliothek.

Palmer, N. F. (2005). Blockbooks, woodcut and metalcut single sheets. In Coates, A., Jensen, K., Dondi, C., Wagner, B. and Dixon, H. A catalogue of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library (Bod-inc). Vol. 1. Oxford, pp. 7-21.

Palmer, N. F. (2008). Blokboeken. Tekst en illustraties gesneden in houtblokken. In Luc Knapen and Leo Kenis (Ur.). Hout in boeken, houten boeken en de fraaye konst van houtdraayen. (Documenta libraria 35, p. 51–62). Leuven. English version: Blockbooks. Texts and illustrations

printed from wood blocks. Journal of the Printing Historical Society 11, pp. 5-23.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, (2008). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in avtorji.

Wagner, B. (2012). Idealtyp und Individuum. Blockbücher im Medienwandel des 15. Jahrhunderts. In Vom ABC bis zur Apokalypse. Leben, Glauben und Sterben in

spätmittelalterlichen Blockbüchern. Ausstellung 17. Februar bis 6. Mai 2012. Luzern, pp. 11-26.

Wagner, B. and Bacher, R. (2011) Blockbooks in Bavarian Collections: A New Project for the Digitization and Analysis of Early Printed Books. In Microform and Digitization Review 40, pp. 18–24.

Wolf-Klostermann, T. and Reiner, B. (2008). How to Cope with 300,000 Scans a Day: Managing large scale digital collections in practice - the Bavarian State Library and the Leibniz Supercomputing Centre Approach the Next Level of Mass Digitisation. In Archiving 2008. Final Program and Proceedings. Bern, pp. 272-274.

Websites:

Blockbücher aus bayerischen Sammlungen, Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ). Retrieved 24. 10. 2012 from: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/ausgaben/uni_

ausgabe.html?projekt=1236933450&recherche=ja&ordnung=sig.

Blockbücher aus bayerischen Sammlungen, Bayerische Landesbibliothek Online. Retrieved 24. 10. 2012 from: http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa.

Brantl, M. Volltexte und OCR am MDZ. Retrieved 24. 10. 2012 from: http://www.digitalesammlungen.de/~mdz/mdz/content/service/docs/2011-10-19_Brantl_Digitization_Lifecycle.pdf.

Die Scanner des MDZ. Retrieved 24. 10. 2012 from: http://www.digitale-sammlungen.de/index.

html?c=digitalisierung-scanner&l=de.

TEI: P5 Guidelines. Retrieved from: http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/.