POMEN GRAFIČNE PRIPRAVE V PROCESU FAKSIMILIRANJA

  • Gorazd Golob
Ključne besede: grafična priprava, tisk, faksimile, reprint, Katekizem

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Grafična priprava se začne z vnosom tekstov in slik v sistem, v katerem poteka digitalizacija, korektura tekstov in slik, oblikovanje strani, prilagajanje uporabljeni tehniki tiska in tehnologiji, zaključi pa se z izdelavo tiskovne forme. Obravnavano je predvsem področje obdelave slik in tehnike rastriranja, ki omogočajo vrhunsko faksimilno reprodukcijo v večini sodobnih tiskarskih tehnik.
Metodologija/pristop: Pregled zgodovinskega razvoja tehnologije faksimiliranja kaže povečano stopnjo »objektivnosti« reprodukcije, ki je posebej pomembna pri izdelavi faksimilov, najboljše možne kopije edinstvenih izvirnikov, predvsem rokopisov in drugih unikatnih del. S celovito reprodukcijo podrobnosti originala je med ponatisom in faksimilom določena pomembna razlika.
Rezultati: Na primeru prvega pravega faksimila prve slovenske knjige Katekizma in Abecedarija iz leta 1550 ter Abecedarija iz leta 1555, ki ga je izdala založba Slovenska knjiga leta 2000, je utemeljena potreba po preučevanju izvirnika, v navedenem primeru pa tudi faksimila, s katerimi se odpirajo nova vprašanja o zgodovini in uporabnikih tega dela.
Omejitve raziskave: Obravnavana je samo digitalizirana grafična priprava za tisk faksimilov, ki mora biti za objavo gradiva na spletu prilagojena glede ločljivosti, formatov zapisa, velikosti datotek in drugih zahtev.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Poznavanje tehnologije grafične priprave za faksimiliranje omogoča vrednotenje »objektivnosti«, kakovosti in uporabnosti faksimilov ter odpira nove možnosti preučevanja dragocenih originalov. /

Biografija avtorja

Gorazd Golob
Dr. Gorazd Golob je višji predavatelj na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Naslov: Snežniška ulica 5, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: gorazd.golob@ntf.uni-lj.si

Literatura

Bestenreiner, F. (1988). Von Punkt zum Bild. Karlsruhe: Herbert Wichmann.

Barger, M. S. in Blaine White, W (1991). The daguerreotype: nineteenth-century technology and modern science. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press

Despenić, B. (1981). Bezrastrski offset. Diplomski rad. Zagreb: Viša grafička škola.

Doug Gibbons photography. (2011). Pridobljeno 10. 7. 2011 s spletne strani: http://www.dgphoto.com/history.htm

Glaister, G. A. (1996). Encyclopedia of the book. New Castle: Oak Knoll Press.

Golob, G. (2011). Reprodukcija barv. Interdisciplinarnost barve, I. del - v znanosti. Maribor: DKS.

Golob, G. (2004). Razvoj in pomen faksimilnih izdaj glede na metode reprodukcije originala. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kang, R. H. (1999). Digital color halftoning. New York: SPIE Optical Engineering Press.

Kramer, M. in Žnideršič, M. (2011). O faksimilih in reprintih: [spremna brošura] ob razstavi faksimilov založbe Faksimile Verlag Luzern na 17. Knjižnem sejmu 23.

– 2. 12. 2001. Ljubljana: Organizacijski odbor 17. knjižnega sejma pri Strokovnem združenju založnikov in knjigotržcev Slovenije.

Mayer, R. (1984). Gedruckte Kunst. Dresden: VEB Verlag der Kunst.

Meggs, P. B. in Purvis, A. P. (2012). Meggs’ History of Graphic Design. Hoboken: John Wiley & Sons.

Oxford Art online. (2011). Pridobljeno 10. 7. 2011 s spletne strani: http://www.groveart.com/

Reichert, L. (1989). Faksimile. V S. Corsten (Ur.), Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 2 (str. 538–541). Stuttgart: Hiersmann.

Schreier, B. (2001). Rudolf Hell zum 100. Geburtstag. Pridobljeno 10. 7. 2011 s spletne strani: http://www.nonstopsystems.com/radio/Hell-100-Broschuere.pdf

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1996). Ljubljana: DZS.

Verbinc, F. (1979). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Walenski, W. (1975). Einführung in den Offsetdruck. Hannover: Hans Eggen.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI