DOLGOROČNO ZAGOTAVLJANJE AVTENTIČNOSTI IN VZDRŽEVANJE CELOVITOSTI ELEKOTRONSKO HRANJENEGA GRADIVA

  • Helena Halas
  • Aljoša Jerman Blažič
Ključne besede: elektronski podatki, dolgoročna hramba, avtentičnost, celovitost, varnostne vsebine, evidenčni podatki, digitalni žigi

Povzetek

IZVLEČEK

Dolgoročna prezervacija elektronskih podatkov zahteva vpeljavo ustreznih tehnoloških rešitev in organizacijskih ukrepov, ki odgovarjajo na temeljne zahteve elektronske hrambe. Sistemske rešitve za hrambo podatkov morajo po načelih varovanja in ohranjanja elektronskega gradiva zagotavljati dostopnost, uporabnost oz. zmožnost reprodukcije in primernost reprodukcije za uporabo ter avtentičnost in celovitost hranjenega gradiva ves čas trajanja hrambe. Zaradi enostavnosti spreminjanja vsebine podatkov v elektronski obliki je v arhivskih sistemih ključnega pomena zagotavljanje sledljivosti in dokazljivosti sprememb gradiva. V prispevku je predstavljen pristop, ki je rezultat tehnološke standardizacije za dolgoročno zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti elektronskega dokumentarnega ali arhivskega gradiva na osnovi sintakse evidenčnih podatkov. Predstavljen tehnološki koncept obravnava poljubno vrsto dokumentarnega ali arhivskega gradiva in omogoča ustvarjanje dodatnih varnostnih vsebin oz. evidenčnih podatkov, ki so potrebni za dolgoročno dokazovanje avtentičnosti in celovitosti gradiva v prihodnosti, od trenutka začetka elektronske hrambe oziroma arhiviranja. Sintaksa evidenčnih podatkov temelji na dveh pomembnih tehnikah in sicer gnezdenju prstnih odtisov objektov hrambe in vključevanju (kvalificiranih) digitalnih žigov tretjih zaupanja vrednih (pravnih) oseb. Obravnavani so tudi komplementarni organizacijski ukrepi za dokazovanje celovitosti in avtentičnosti ter raziskovalni in razvojni rezultati vključno z nadaljnjim delom na področju raziskav in razvoja evidenčnih podatkov za dolgoročno hrambo oziroma arhiviranje elektronskega gradiva.

Biografije avtorja

Helena Halas
Mag. Helena Halas je zaposlena v SETCCE. Naslov: Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: helena.halas@setcce.si
Aljoša Jerman Blažič
Mag. Aljoša Jerman Blažič je zaposlen v SETCCE. Naslov: Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: aljosa@setcce.si

Literatura

Adams, C., Cain, P., Pinkas, D. in Zuccherato, R. (2001). Internet X.509 public key infrastructure time-stamp protocol (TSP), RFC 3161. Reston: The Internet Society. Pridobljeno 9. 9. 2010 s spletne strani: http://tools.ietf.org/pdf/rfc3161.pdf

Cruellas, J.C., Karlinger, G., Pinkas, D. in Ross, J. (2003). XML advanced electronic signature, XAdES, W3C Note. Sophia-Antipolis Cedex France: European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Pridobljeno 9. 9. 2010 s spletne strani: http://www.w3.org/TR/XAdES/

Gondrom, T., Brandner, R. in Pordesch, U. (2007). Evidence record syntax (ERS), RFC 4998. Reston: IETF Trust. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://tools.ietf.org/pdf/rfc4998.pdf

Jerman Blažič, A., Šaljić, S. in Gondrom, T. (2010a). Extensible markup evidence record syntax (XMLERS), 7. Reston: The Internet Society. Pridobljeno 9. 9. 2010 s spletne strani: http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-ltans-xmlers-07

Model requirements for the management of electronic records – MoReq2 specification. (2008). Bruxelles, Luxemburg: IDABC Programme, CECA-CEE-CEEA.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A). (2010). Ljubljana: Arhiv RS. Pridobljeno 27. 10. 2010 s spletne strani: http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Predpisi/ZVDAGA-A_pl.pdf

Reference model for an open archival information system (OAIS): recommendation for space data system standards. (2002). Washington: Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS).

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2006). Uradni list RS, št. 86.

Wallace, C., Pordesch, U. in Brandner, R. (2007). Long-term archive service requirements, RFC 4810. Reston: IETF Trust. Pridobljeno 10. 8. 2010 s spletne strani: https://tools.ietf.org/html/rfc4810

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1). (2004). Uradni list RS, št. 98.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). (2006). Uradni list RS, št. 30.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI