HRAMBA DIGITALNEGA GRADIVA V TELEVIZIJSKEM ARHIVU

Aleksander Lavrenčič

Povzetek

IZVLEČEK

Digitalizacija bo spremenila televizijske arhive iz dosedanjih odlagališč v aktivne ustvarjalce novega gradiva. Poleg izboljšanih pogojev materialnega varstva bo digitalizacija s ponudbo na spletu omogočila tudi hitrejši in lažji dostop za vse uporabnike. Strežniški sistem »krava« je namenjen novinarskemu delu pri pregledu agencijskih novic. Omogoča hiter dostop do informacij in ogled prispevkov v nizki ločljivosti. Na RTV Slovenija poskušamo v omenjeni sistem vnesti podatke o arhivskem gradivu arhiva Televizije Slovenija. Poleg uporabnikom prijaznega dostopa bo »krava« omogočila uporabo arhivskega gradiva v projektu robotizirane knjižnice.

Ključne besede

televizijski arhivi; digitalni arhivi; digitalizacija; strežniški sistemi; RTV Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Archives in digital broadcasting: the report of the interdisciplinary archive group of the European Broadcasting Union (2003). Geneva: EBU. Pridobljeno 18. 8. 2010 s spletne strani: http://www.ebu.ch/CMSimages/en/IAG_report_ENG_tcm6-41751.pdf

Lavrenčič, A. (2004). Digitalizacija televizijskih arhivov v razvitem svetu in koraki k digitalizaciji arhiva TV Slovenija. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str. 267–276). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Lavrenčič, A. (2010). »Krava« – strežnik agencijskih novic in prispevkov RTV Slovenija. V S. Tovšak (Ur.), Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (str. 433–438). Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Vrh, B. (2010). Robotizirani Tračni pomnilniški sistem delovnih arhivov produkcijskih strežniških sistemov in arhiva TV dokumentacije (projektna dokumentacija). Ljubljana: RTV Slovenija.

Žumer, V. (1997). Elementi popisovanja arhivskega gradiva. Arhivi, 20 (1–2), 137–159.