MEDIATEKA - DIGITALIZACIJA IN TRAJNO HRANJENJE ZVOKOVNIH VSEBIN RTV SLOVENIJA

Bojan Kosi, Martin Žvelc

Povzetek

IZVLEČEK

RTV Slovenija hrani velike količine zvokovnih in slikovnih gradiv, različnih dokumentov in notnega gradiva, večinoma še v analogni obliki zapisa. Vsesplošna digitalizacija je močno spremenila postopke in načine ustvarjanja vsebin, ki se v digitalni obliki zapisa zapisujejo na različne medije. Takšni zapisi zahtevajo tudi nove načine hranjenja. V prispevku sta predstavljena razvoj in struktura Mediateke, oddelka RTV Slovenije in modela hranjenja zvokovnih vsebin, saj je bilo to področje zaradi hitrih tehnoloških sprememb v najbolj kritičnem stanju. Intenzivno delo v Mediateki je steklo leta 2008 in po dveh letih uspešnega dela se Radio Slovenija lahko pohvali s sodobnim sistemom za trajno hranjenje zvokovnih vsebin. Digitalni arhiv Radia Slovenija ustreza vsem standardom in predpisom, ki veljajo za sodobne arhivske sisteme. V članku je opisano tudi upravljanje z zvokovnimi vsebinami, ki poteka s pomočjo programske opreme Mediarc, in ga prav tako lahko uporabimo pri realizaciji trajnega digitalnega video arhiva TV Slovenija.        

Ključne besede

RTV Slovenija; Radio Slovenija; Mediateka; digitalizacija; digitalni arhivi; zvokovne vsebine

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bradley, K. (Ur.). (2009). Guidelines on the production and preservation of digital audio objects (2nd ed.). Aarhus: International Association of Sound and Audiovisual Archives.

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). (2010). Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://www.iasa-web.org/

NOA Audio solutions. (2010). Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://www.noa-audio.com/

Reference model for an open archival information system (OAIS). (2002). Washington: Consultative Committee for Space Data Systems. Pridobljeno 23. 8. 2010 s spletne strani: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

Watkinson, J. (2001). Art of digital audio (3rd ed.). Oxford: Focal Press.