OD BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA DO ZNANSTVENOKRITIČNE IZDAJE:VPRAŠANJE TRAJNOSTI ELEKTRONSKIH BESEDIL

Tomaž Erjavec, Jan Jona Javoršek, Matija Ogrin, Petra Vide Ogrin

Povzetek

IZVLEČEK

Članek predstavlja probleme digitalnega kuratorstva vključno z izbiro formata dokumenta, sistema za predstavitev in avtorskih pravic, in sicer v okviru dveh primerov projektov digitalizacije obstoječih pisnih virov: Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ter Slovenskega biografskega leksikona. Posveča se trem osnovnih vidikom digitalnega kuratorstva, ki se dotikajo ohranitve virov. Prvi vidik je trajnost digitalnega formata, torej zapisa besedila; na tem področju smo se oprli na mednarodne standarde in sprejete prakse, zlasti smernice iniciative TEI (Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange), ki je samodokumentativen, razviden in široko sprejet standard. Drugi vidik je predstavitev gradiva in iskalnik, kjer smo uporabili statični HTML, digitalno knjižnico Fedora Commons in iskalnik SoLR. Zadnji vidik pa je vprašanje avtorskih pravic in dostopa do gradiva: v kakšnem formatu, komu in pod kakšnimi pogoji je gradivo dostopno. Za pričujoče digitalne izdaje je bil kot najbolj merodajni argument izbran vidik kar največje odprtosti, kakor jo določa licenca Creative Commons.          

Ključne besede

digitalno kuratorstvo; digitalne izdaje; digitalne knjižnice; TEI; XSLT; Fedora Commons

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Berners-Lee, T. (1992). Cool URI’s don’t change. V T. Berners-Lee, Style guide for online hypertext. Cambridge: W3C Consortium. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://www.w3.org/Provider/Style/URI

Burnard, L. (2005). Encoding standards for the electronic edition. V M. Ogrin (Ur.), Znanstvene izdaje in elektronski medij (str. 25–42). Ljubljana: ZRC SAZU.

Guidelines for electronic text encoding and interchange. (2007). Charlottesville: TEI Consortium. Pridobljeno 10. 9. 2010 s spletne strani: http://www.teic.org/Guidelines/P5/

Kenney, A. R. in McGovern, N. Y. (2003). The five organizational stages of digital preservation. V P. Hodges (Ur.), Digital libraries: a vision for the 21 century: a festschrift in honor Wendy Lougee (str. 122–153). Ann Arbor: The Scholarly Publishing Office, University of Michigan.

Lagoze, C., Payette, S., Shin, E. in Wilper, C. (2006). Fedora: an architecture for complex objects and their relationships. International Journal on Digital Libraries, 6 (2), 124–138.