VZPOSTAVLJANJE STORITVE EOD - »E-KNJIGE PO NAROČILU« V NUK: PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PO DVEH LETIH DELOVANJA STORITVE

Avtorji

  • Sonja Svoljšak
  • Janko Klasinc

Ključne besede:

digitalizacija, uporabniške storitve, evropski projekti

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek ponuja vpogled v projektno delo kot eno izmed možnih sinergijskih rešitev pri izvajanju zahtevnejših nalog na področju uvajanja novih knjižničnih storitev. Predstavljene so aktivnosti in potek dela v okviru evropskega projekta DOD v obdobju preteklih treh let, s poudarkom na treh pomembnejših delovnih sklopih: vzpostavitev storitve EOD, diseminacija in komunikacija z javnostjo ter analiza trga. Temu sta dodana pregled nekaterih statističnih in splošnih podatkov o naročilih EOD e-knjig, ki smo jih v NUK prejeli med letoma 2007 in 2009, ter posameznih rezultatov analize zadovoljstva uporabnikov. Prispevek se konča s pregledom trenutnih aktivnosti znotraj mreže EOD in kratkim pogledom v prihodnost storitve.

Biografije avtorja

Sonja Svoljšak

Dr. Sonja Svoljšak je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Ježa 40, 1231 ČrnučeNaslov elektronske pošte: sonja.svoljsak@nuk.uni-lj.si

Janko Klasinc

Janko Klasinc je zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Jakčeva 10, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: janko.klasinc@nuk.uni-lj.si

Literatura

Arrow project. (2008). Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani: http://www.arrow-net.eu/frontpage

EOD eBooks. (2006). Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani: http://books2ebooks.eu/?lang=sl

eTEN project database: DOD - digitization on demand. (2006). Brussels: European Commission. Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani: http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/cf/opdb/cf/project/index.cfm?mode=detail&project_ref=ETEN-518635

Europeana Connect. (2009). Pridobljeno 15. 12. 2009 s spletne strani: http://www.europeanaconnect.eu/

Hladnik, N. (2008). Razvoj nove storitve s pomočjo conjoint analize. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta. Pridobljeno 11. 3. 2010 s spletne strani: http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/

pdfs/hladin-nina-mag.pdf

Klasinc, J., Svoljšak, S. in Kavčič - Čolić, A. (2007). Nova storitev v NUK – digitalizacija knjig po naročilu (EOD eBooks on Demand). V M. Ambrožič (Ur.), Knjižnice za prihodnost: napredek in sodelovanje: zbornik posvetovanja (str. 357–363). Ljubljana: ZBDS.

Mühlberger, G., Gstrein, S. (2009). eBooks on Demand (EOD): a European digitization service. IFLA Journal, 35 (1), 35–43.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Svoljšak, S., & Klasinc, J. (2013). VZPOSTAVLJANJE STORITVE EOD - »E-KNJIGE PO NAROČILU« V NUK: PREGLED OPRAVLJENEGA DELA PO DVEH LETIH DELOVANJA STORITVE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 54(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5984

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)