ZBIRANJE OBVEZNEGA IZVODA SPLETNIH PUBLIKACIJ V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI: ZAKONSKA PODLAGA IN PRAKTIČNI VIDIKI

Janko Klasinc, Irena Sešek

Povzetek

IZVLEČEK

Zbiranje in zajemanje slovenskih spletnih publikacij poteka v skladu z Zakonom oobveznem izvodu publikacij, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij in Pravilnikom o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. V prispevku so predstavljene aktivnosti, ki jih je Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) izvajala na področju zbiranja obveznega izvoda spletnih publikacij od leta 2006, ko se je začel uporabljati Zakon o obveznem izvodu publikacij. Ta opredeljuje dva koncepta zbiranja spletnih publikacij. NUK lahko prosto dostopne spletne publikacije išče in pridobiva sam, obenem pa mora omogočiti zavezancem za obvezni izvod elektronsko oddajo njihovega gradiva. Koncepta se sicer delno prekrivata, vendar se bistveno razlikujeta glede postopkov pridobivanja, hranjenja in uporabe publikacij, saj zakon kot publikacije opredeljuje tudi celotne spletne strani, ki jih NUK zajema z avtomatiziranimi postopki.

Ključne besede

obvezni izvod; spletne publikacije; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Gibby, R., Green, A. (2008). Electronic legal deposit in the United Kingdom. New Review of Academic Librarianship, 14, 55–70.

Enhancing the culture of reading and books in the digital age. (2009). Pridobljeno 17. 3. 2010 s spletne strani: http://www.ifla.org/en/events/enhancing-the-culture-of-reading-and-books-in-the-digital-age

International Internet Preservation Consortium. (2010). Pridobljeno 25. 1. 2010 s spletne strani: http://www.netpreserve.org/about/index.php

Internet Archive: about IA. (2010). Pridobljeno 25. 1. 2010 s spletne strani: http://www.archive.org/about/about.php

Kavčič - Čolić, A. (2007). Krmarjenje v srednjem veku informacijske dobe: ali nam bo uspelo ohraniti našo pisno digitalno dediščino? Knjižnica, 51 (3–4), 149–161.

Kavčič - Čolić, A., Kodrič - Dačić, E., Šolar, R., Jakac - Bizjak, V., Kalčič, D. in Kavčič, I. (2004). Metodologija zbiranja in arhiviranja slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič - Dačić, E. (2006). Zunaj Gutenbergovega vesolja. Knjižnica, 50 (1–2), 173–186.

Paynter, G., Joe, S., Lala, V. in Lee, G. (2008). A year of selective web archiving with the web curator at the National Library of New Zealand. D-Lib Magazine, 14, (5-6). Pridobljeno 25. 1. 2010 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/may08/paynter/05paynter.html.

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. (2007). Uradni list RS, št. 90.

Sešek, I. (2006). Strokovne novosti in izvajanje Zakona o obveznem izvodu publikacij. Knjižnica, 50 (4), 33–47.

Štular Sotošek, K. (2008). Spletni nabiralnik za oddajo elektronskih publikacij: nova spletna storitev za založnike. Knjižnica, 52 (1), 123–132.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. (1972). Uradni list SRS, št. 55.

Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti. (1994). Uradni list RS, št. 42.

Zakon o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici. (1999). Uradni list RS, št. 84.

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. (2009). Uradni list RS, št. 86.