UPORABNIKI, IZPOSOJA IN POSTAVITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE V SPLOŠNI KNJIŽNICI BEŽIGRAD

Marija Kobal

Povzetek

IZVLEČEK

Splošna knjižnica je namenjena najširšemu krogu uporabnikov izvseh življenjskih obdobij. Upoštevati mora posebnosti vsake posamezne skupine posebej ter hkrati vključevati javnost kot celoto, da lahko ugodi raznolikim potrebam uporabnikov v aktualni družbi znanja. Z empirično analizo izposoje knjižničnega gradiva po oddelkih, ki so organizirani glede na starostna obdobja potencialnih uporabnikov, smo preverili dejansko uporabo knjižnice. Raziskava je bilan izvedena na podlagi statističnih podatkov za Knjižnico Bežigrad za leto 2007, pred posegi v podatkovne baze članov in knjižničnega gradiva zaradi združevanja ljubljanskih splošnih knjižnic. Primernost postavitve gradiva lahko ocenjujemo po večinskem deležu izposojenega gradiva v posameznih oddelkih glede na različne skupine uporabnikov. Rezultati o izposoji knjižničnega gradiva so pokazali gibanje članov na oddelkih za otroke in mladino ter za odrasle zaradi izposoje leposlovja oz. strokovnega gradiva.

Ključne besede

splošne knjižnice; Knjižnica Bežigrad; postavitev gradiva; izposoja;

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Borko, T., Zabukovec, V. in Južnič, P. (2006). Pričakovanja uporabnikov o storitvah splošne knjižnice. Knjižnica, 50 (4), 93–105.

Hainz, D., Kernel, I. (1996). Knjižnica Otona Župančiča in njeni uporabniki. Knjižnica, 40 (3–4), 261–276.

Kobal, M. (2008). Knjižnica Bežigrad: letno poročilo za leto 2007. Ljubljana: Knjižnica Bežigrad.

Losee, R. M. (1993). The relative shelf location of circulated books: a study of classification, users, and browsing. Library Resources and Technical Services,

(2), 197–209.

Novljan, S. (2007). Splošne knjižnice: poročilo za leto 2006. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic.

Pinter, A. (2002). Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti: pogled sodobnih teorij. Knjižnica, 46 (4), 25–42.

Pinter, A. (2004). Od zadovoljnega k uspešnemu uporabniku knjižnic: konceptualni in metodološki elementi raziskovanja uporabnikov. Knjižnica, 48 (3), 33–58.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Slokar, R. (1996). Uporabnikovo vrednotenje splošnih knjižnic. Knjižnica, 40 (3–4), 211–220.

Standardi za splošne knjižnice: za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015. (2005). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Statistični podatki za l. 2007 za Knjižnico Bežigrad. (2008). Ljubljana: Knjižnica Bežigrad.

Žaucer, M. (1996). Ali se knjižničarji dovolj potrudimo za svoje uporabnike? Knjižnica, 40 (3–4), 17–25.

Žaucer, M., Fabjan, U. (1998). Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva. Knjižnica, 42 (4), 105–125.