KNJIŽEVNA DELA V WIKIPEDIJI

Alenka Šauperl, Kristina Šter, Miran Hladnik

Povzetek

IZVLEČEK

Vsebinski opis književnih del v slovenskem vzajemnem knjižničnem katalogu je še vedno skromen, saj je nabor informacij v njem omejen, podatke pa vpisujejo le knjižničarji, ki imajo ustrezno licenco za katalogizacijo. Zato pa lahko vsa bibliotekarska strokovna javnost sodeluje pri nastajanju člankov v Wikipediji, prosti spletni enciklopediji. Na podlagi dosedanjih študij opisa književnih del ter lastne raziskave vsebinein oblike člankov za devet književnih del v petih različnih wikipedijah (angleški, francoski, španski, hrvaški in slovenski) sta pripravljena in predstavljena utemeljitev in opis strukture članka o književnih delih v slovenski Wikipediji. Članek naj se začne z uvodnim stavkom, ki poda splošne informacije: ime in narodnost avtorja ter žanr. Zapisani naj bodo ilustratorji in drugi sodelavci. Če gre za prevod, naj vsebuje izvirni naslov in prevajalca. Lahko opiše tudi okoliščine nastanka in druge posebnosti dela oz. zanimivosti. Sledijo naj poglavja: Vsebina, Zbirka, Ocene in nagrade, Izdaje in prevodi, Priredbe, Glej tudi, Zunanje povezave in Viri. Članek mora biti opremljen s podatkovnim poljem za knjigo in ustreznimi kategorijami. Tako pripravljene opise bo mogoče kopirati v knjižnični katalog in s tem obogatiti vsebinski opis ter povečati možnost za najdevanje tega gradiva.

Ključne besede

književnost; vsebinska obdelava Wikipedija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adkins, D. in Bossaller, J. E. (2007). Fiction access points across computer mediated book information sources: a comparison of online bookstores, reader advisory databases, and public library catalogs. Library and Information Science Research, 29, 354–368.

Aikawa, H., DeSirey, J., Gabel, L., Hayes, S., Nystrom, K., Wilson, M. D. in Thomas, P. (2000). Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. (2nd ed.). Chicago: ALA.

Beghtol, C. (1994). The classification of fiction. London: Scarecrow.

DBpedia. (2010a). Pridobljeno 10. 10. 2010 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/DBpedia

DBpedia. (2010b). Pridobljeno 10. 10. 2010 s spletne strani: http://dbpedia.org/About

Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba M & N.

Kos, J. (1983). Literarni leksikon. Roman. Ljubljana: DZS.

Kos, J. (2001). Literarna teorija. Ljubljana: DZS.

Kovač, T. (2006). Vsebinski opis leposlovja v NUK. Knjižnica, 50 (1–2), 63–170.

Literatura. (1977). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pogorelec, A. (2004). Metodologija vsebinske obdelave leposlovja. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Pogorelec, A., Šauperl, A., Miklavčič, M., Šesek, D. in Zwitter, S. (2004).Vsebinski opis leposlovja za odrasle: strokovno-teoretične osnove za izvedbo projekta »Skriti zaklad«. Knjižnica, 48 (1–2), 57–82.

Saarti, J. (2000). Taxonomy of novel abstracts based on empirical findings. Knowledge Organization, 27 (4), 213–220.

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. (2002). Ljubljana: NUK.

Šauperl, A. (2005). Vsebinski opis leposlovja: stvarnost in možnosti. Šolska knjižnica, 15 (1–2), 20–27.

Šauperl, A., Harej, V., Merčun, T., Jesenovec, T., Kastelic, J., Plestenjak, B. in Vimer Kovaček, U. (2007). Opombe o vsebini kot dopolnilo vsebinskega opisa leposlovja. Knjižnica, 51 (3–4), 97–115.

Vernitski, A. (2007). Developing an intertextuality-oriented fiction classification. Journal of Librarianship and Information Science, 39 (1), 41–52.

WikiProjekt: Romani. (2010). Pridobljeno 17. 7. 2010 s spletne strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Romani