PROJEKT »ODPISANI« IN ODPIS GRADIVA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR

Nina Lončar

Povzetek

IZVLEČEK

Proces izločanja in odpisovanja gradiva zahteva dobro poznavanje knjižnične zbirke, saj temelji na enakih vsebinskih selekcijskih kriterijih, kot veljajo pri izbiri gradiva za nabavo. Avtorica predstavlja metodologijo dela in delovne postopke, povezane z izločanjem in odpisom gradiva v Univerzitetni knjižnici Maribor. Kot primer dobre prakse izpostavi projekt »Odpisani«. Svetila in umetniška dela, nastala v okviru projekta iz poškodovanega odpisanega gradiva, so pritegnila širšo javnost, ki se je na tak način seznanila s poslovanjem knjižnice. Rezultati projekta in izkušnje nakazujejo možnost promocije knjižnic.

Ključne besede

projekt »Odpisani«; knjižnična zbirka; izločanje gradiva; odpis gradiva; Univerzitetna knjižnica Maribor

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Barnett, A. (2002). Libraries, community, and technology. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Glaser, J. (1928). Študijska knjižnica v Mariboru: zgodovina njenega nastanka. Maribor: J. Glaser.

Češnovar, N., et al. (2001). Priročnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Hartman, B. (1978). Univerzitetna knjižnica Maribor: 1903–1978. Maribor: Založba Obzorja.

Hoffmann, F. W. in Wood, R. J. (2005). Library collection development policies: academic, public and special libraries. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc.

Larson, J. (2008). Crew: a weeding manual for modern libraries. Austin: Texas State Library and Archives Commission.

Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. (2003). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 6. 4. 2010 s spletne strani http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/navodilo_izlocanje_gradiva.pdf

Navodila za izločanje in odpis knjižničnega gradiva Univerzitetne knjižnice Maribor. (2008). Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor. Pridobljeno 7. 4. 2010 s

spletne strani: http://www.ukm.uni-mb.si/UserFiles/641/File/N-6-2008-BK%20NAVODILO%20IZLOANJE%20IN%20ODPIS%20KG.pdf

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. (2003). Uradni list RS, št. 73.

Rampih, S. (2009). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Statistični podatki o knjižnicah: [poročilo o delu visokošolskih knjižnic za leto 2009]. (2010). Pridobljeno 6. 7. 2010 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/statistika/

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.