DROBNI TISK KOT OBVEZNI IZVOD V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

  • Veronika Potočnik
Ključne besede: drobni tisk, posebno knjižnično gradivo, obvezni izvod, katalogizacija, zbirni zapisi, Narodna in univerzitetna knjižnica

Povzetek

IZVLEČEK

V zadnjem desetletju je močno porastla slovenska produkcija vseh vrst knjižničnega gradiva in velik del tega je drobni tisk. V članku predstavimo nekaj definicij drobnega tiska, kako ga opredeljuje Zakon o obveznem izvodu publikacij (2006), kakšno gradivo je drobni tisk in zakaj je pomemben del nacionalnega knjižničnega gradiva. Nadalje predstavimo, kako se drobni tisk obravnava v Narodni in univerzitetni knjižnici, pomembne prelomnice v razvoju Zbirke posebnega knjižničnega gradiva, kjer tovrstno gradivo zbirajo, obdelujejo in hranijo, ter predstavimo statistični prikaz dotoka drobnega tiska. Strokovna obdelava zahteva poseben in drugačen pristop, kot ga zahteva ostalo gradivo. Rešitev se je pokazala s tako imenovanimi zbirnimi zapisi.

Biografija avtorja

Veronika Potočnik
Veronika Potočnik, bibliotekarka specialistka, je zaposlena v Zbirki posebnega knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: veronika.potocnik@nuk.uni-lj.si

Literatura

COMARC/B Format: priročnik za uporabnike. (1993). Maribor: IZUM.

Ephemera. (2007). Wikipedia, the free encyclopedia. Pridobljeno 14. 9. 2007 s spletne strani: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephemera

Filo, B. (1973). Drobni tiski v visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru. Knjižnica, 17 (1–4), 81–90.

Jakac-Bizjak, V. (1988). Nekonvencionalno gradivo kot problem in izziv za nacionalne knjižnice. V S. Bahor (Ur.), Zapisi znanja v informacijski dobi (str. 65–80). Ljubljana: NUK in ZBDS.

Kalčič, D. (1997). Zbirni zapisi. Knjižničarskih novice, 7 (12), priloga 1–19.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3–4), 1–374.

Kisovec, D. (2007). 200 let zbiranja obveznega izvoda na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E. (2001). Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Munda, J. (1983). Knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Schöpfel, J. in Farace, D. J. (2009). Grey literature. V Encyclopedia of Library and Information Sciences (3rd ed.) (str. 2029–2039). London: Taylor & Francis.

Smjernice za odabir sitnog tiska. (1991). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. (1972). Uradni list SRS, št. 55.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. (2009). Uradni list RS, št. 86.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI