KAKOVOST BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV V COBIB IN UPORABA KATALOGIZACIJSKIH PRIROČNIKOV

Damijan Pesjak, Marija Petek

Povzetek

IZVLEČEK

Uporaba katalogizacijskih priročnikov je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na kakovost bibliografskih zapisov v knjižničnem katalogu. Namen raziskave je bil, ugotoviti, kakšno je stanje kakovosti naključno izbranih bibliografskih zapisov v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB in kako je razširjena uporaba katalogizacijskih priročnikov med katalogizatorji v Sloveniji. Prvo vprašanje smo preverjali z analizo 1., 2. in 5. območja v vzorcu 90 bibliografskih zapisov, ki so nastali v letih 2004 in 2010, drugo pa s spletno anketo o uporabi katalogizacijskih priročnikov. V anketi, v kateri je sodelovalo 126 anketirancev, nas je zanimalo tudi mnenje o kontroli bibliografskih zapisov. Rezultati obeh raziskav so opozorili na slabo kakovost bibliografskih zapisovin na srednjo uporabo katalogizacijskih priročnikov med anketiranimi katalogizatorji. Za zvišanje kakovosti bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu COBIB bi bila pogostejša uporaba katalogizacijskih priročnikov nujna. Hkrati bi bilo potrebno pripraviti katalogizacijski priročnik, ki bi vključeval različne probleme dela katalogizatorjev.

Ključne besede

katalogizacija; katalogizacijski priročniki; vzajemni knjižnični katalogi; kakovost bibliografskih zapisov; COBIB

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Chapman, A. in Massey, O. (2002). A catalogue quality audit tool. Library Management, 23 (6–7), 314–324.

Dimec, Z. (1994). Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSU. Analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje. Knjižnica, 38 (3–4), 75–92.

Hider, P. in Tan, K. C. (2008). Constructing record quality measures based on catalog use. Cataloging & Classification Quarterly, 46 (4), 338–361.

Hitchens, A. in Symons, E. (2009). Preparing catalogers for RDA training. Cataloging & Classification Quarterly, 47 (8), 691–707.

Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. (2009). The Hague: IFLA. Pridobljeno 13. 4. 2010 s spletne strani: http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_sl.pdf

Kavčič, I., Kalčič, D. in Velkavrh, V. (2007). Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih zapisov. Knjižničarske novice, 17 (4–5), 1–21.

Kavčič, I., Kalčič, D. in Velkavrh, V. (2009). Kakovost knjižničnih katalogov (bibliografskih baz podatkov). Knjižničarske novice, 19 (11), 8–10.

Krstulović, Z. (2006). Katalogizacijska pravila in kakovost bibliografskih podatkov. Organizacija znanja, 11 (4), 215–218.

Library of Congress launches Cataloger’s Desktop 3.0, major modernization of subscription service. (4. 11. 2009). Washington: Library of Congress. Pridobljeno 14. 3. 2010 s spletne strani: http://www.loc.gov/today/pr/2009/09-231.html

Likar, T. in Žumer, M. (2004). Mnenja katalogizatorjev o modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS. Knjižnica, 48 (1–2), 83–122.

O’Brien Roper, J. in Pennell, C. (2001). The Cataloger’s Desktop suite. OCLC Systems & Services, 17 (3), 121–132.

Pesjak, D. (2010). Razširjenost uporabe katalogizacijskih priročnikov in njen vpliv na kakovost bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu COBIB. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Petek, M. (1996). Zgodovinski razvoj knjižničnih katalogov in katalogizacije V N. Češnovar (Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in

gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah: zbornik referatov (str. 125–137). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Petek, M. (1998). Nekaj najpomembnejših pravilnikov za katalogizacijo. V J. Urbanija (Ur.), Zbornik razprav: 10 let Oddelka za bibliotekarstvo: 1987–1997 (str. 231–242). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Pisanski, J. in Žumer, M. (2009). Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ): analiza uporabnosti konceptualnega modela bibliografskega sveta. Knjižnica, 53 (1–2), 61–76.

Povzetek ugotovitev ob preverjanju 50 naključno izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI. (2010). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 3.

2010 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Nakljucni_zapisi_povzetek_ugotovitev_20090916_priprava%

V5_bk_USKLAJENO_20100226.pdf

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. (2008). Ljubljana: Uradni list RS, št. 107

Rogina, A. (2007). Projekt Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI. Organizacija znanja, 12 (2), 58–67.

Seljak, M. (2006). Izvajanje določil Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. Organizacija znanja, 11 (4), 208–214.