UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

  • Primož Južnič
Ključne besede: uvodnik, Knjižnica, bibliotekarstvo in informacijska znanost, revije

Povzetek

-

Biografija avtorja

Primož Južnič
Dr. Primož Južnič , izr. prof., je odgovorni urednik revije Knjižnica in profesor naOddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofskifakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov elektronske pošte: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

Literatura

Filo, B. (1973). Drobni tiski v visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru. Knjižnica, 17 (1–4), 81–90.

Strnad J. (1993). Jožef Stefan: ob stoletnici smrti. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”.

Šauperl, A. (2003). Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa. Knjižnica, 47 (1–2), 193–197.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
UVODNIK