UVODNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA

Primož Južnič

Povzetek

-

Ključne besede

uvodnik; Knjižnica; bibliotekarstvo in informacijska znanost; revije

Literatura

Filo, B. (1973). Drobni tiski v visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru. Knjižnica, 17 (1–4), 81–90.

Strnad J. (1993). Jožef Stefan: ob stoletnici smrti. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”.

Šauperl, A. (2003). Ob jubileju prof. dr. Jožeta Spanringa. Knjižnica, 47 (1–2), 193–197.