Dr. Branko Reisp (17. 7. 1928 – 9. 1. 2009)

Anja Dular, Nataša Stergar

Povzetek

Ključne besede

bibliotekarji; Branko Reisp; biografije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Valvasorjeva skicna knjiga za topografijo Kranjske 1678–1679. – V: Topografija Kranjske : 1678–79. Ljubljana : Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2001, str. 1–17.

Jožef Blaznik, najpomembnejši slovenski tiskar. – V: Slovenska kronika XIX. stoletja. Ljubljana : Nova revija 2001–2003. Str. 173.

Na poseben način odtisnjeni Valvasorjevi topografiji Kranjska in Koroška. – V: Melikov zbornik. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. Str. 323–327.

Redki stari tiski. – Ljubljana : Slovenska matica, 2001. 223 str.

Intervju: Zgodovinar, ki ga je začaral Valvasor : dr. Branko Reisp – zgodovinar in bibliotekar. (Zapisal Ladislav Lesar). – Nedeljski dnevnik 5. 10. 2003.

O Janezu Vajkardu Valvasorju in njegovi Topografiji Kranjske. – V:Topographia ducatus Carnioliae modernae 1679 : 12 izbranih podob. Ljubljana : Darila Rokus, 2004. (Soavtorji Beti Jazbec, Janez Bogataj in Ivan Stopar) ; (Izšlo tudi v angl., nem., ital. in rušč.)

Uradnik in slikar Janez Scherrer. – V: Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZ, 2006. Str. 607–612.

Novejša spoznanja o Valvasorju. – V: Glasnik Slovenske matice 29/31, št.1–3, str. 10–19.

Zgodbe in podobe iz naše preteklost. Ljubljana : Slovenska matica, 2008. 198 str.

Potek evidentiranja korespondence Janeza Vajkarda Valvasorja z Royal Society v Londonu. – V: Glasnik Slovenske matice 32, 2008, str. 135–141.