THE ROLE OF CHILDREN’S LIBRARIES IN DEVELOPING A MULTICULTURAL DIALOGUE

Jutta Reusch

Povzetek

IZVLEČEK

Internationale Jugendbibliothek München – mednarodna mladinska knjižnica v Münchnu vse od svoje ustanovitve leta 1949 zbira knjige za otroke in mladino v vseh jezikih in je največja tovrstna knjižnica na svetu. Medkulturni dialog vzpodbuja z vrsto različnih aktivnosti: z izposojo otroške in mladinske literature v 14 različnih jezikih, s programi zgodnjega opismenjevanja predšolskih otrok v nacionalno mešanih skupinah in programi za šoloobvezne otroke in mladino, s tečaji angleškega jezika, z bogatim programom razstav in s štipendiranjem ustvarjalcev in založnikov otroške in mladinske književnosti ter pedagogov. Knjižnica izdaja katalog The White Ravens, ki prinaša letni izbor najboljše svetovne otroške in mladinske literature in je postal referenca za vse, ki se ukvarjajo z literaturo za ti dve starostni skupini.

Ključne besede

Internationale Jugendbibliothek München; The White Ravens; splošne knjižnice; mladinski oddelki; knjižnične zbirke

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Lepman, Jella (1999). Die Kinderbuchbrücke. München.

Ledig, Eva-Maria (1988). Eine Idee für Kinder. Die Internationale Jugendbibliothek. München.

The International Youth Library’s website. Dostopno na spletni strani http://www.ijb.de