FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA BIBLIOGRAFSKE ZAPISE (FZBZ): ANALIZA UPORABNOSTI KONCEPTUALNEGA MODELA BIBLIOGRAFSKEGA SVETA

Avtorji

  • Jan Pisanski
  • Maja Žumer

Ključne besede:

funkcionalne zahteve za bibliografske zapise, bibliografski zapis, miselni modeli, konceptualni modeli

Povzetek

IZVLEČEK

V članku sta predstavljeni dve študiji, povezani s konceptualnim modelom bibliografskega sveta Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ). Model FZBZ je nastal na osnovi izkušenj strokovnjakov, ni pa preverjen v praksi. Prva študija je ekspertna primerjava dveh prototipov, zasnovanih na FZBZ, FictionFinder in LibraryLabs, ki je bila izvedena januarja 2007. Ta je pokazala, da FZBZ omogoča izboljšanje prikazov, vendar obstajajo težave pri identifikaciji entitet. Druga je raziskava miselnih modelov bibliografskega sveta, ki je prva objavljena tovrstna uporabniška študija. Sestavljena je bila iz treh nalog: razvrščanja, izdelave miselnih vzorcev ter primerjave in je bila izvedena na 30 udeležencih s področja Ljubljane v času med julijem 2007 ter februarjem 2008. Izkazalo se je, da ne obstaja le en miselni model bibliografskega sveta. Različni posamezniki imajo praviloma različne miselne modele bibliografskega sveta, ki se običajno ne skladajo popolnoma s konceptualnim modelom FZBZ. Izkazalo se je tudi, da se miselni modeli bibliografskega sveta pri posameznikih spreminjajo in so bolj podobni FZBZ, ko so posamezniki v interakciji z bibliografskim svetom. Kljub različnosti pa rezultati kažejo, da so v povprečju miselni modeli bibliografskega sveta podobni konceptualnemu modelu FZBZ.

Biografije avtorja

Jan Pisanski

Dr. Jan Pisanski    je asistent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanostin knjigarstvo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: jan.pisanski@ff.uni-lj.si

Maja Žumer

Dr. Maja Žumer    je izredna profesorica na Oddeleku za bibliotekarstvo, informacijskoznanost in knjigarstvo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani.Naslov: Aškerčeva 2, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Literatura

Ayres, M. (2005). Case Studies in Implementing Functional Requirements for Bibliographic Records [FRBR]: AustLit and Music Australia. The Australian Library Journal. 54 (1), 43–54.

Borgman, C. (1985). The User’s Mental Model of an Information Retrieval System. V: SIGIR ’85: Proceedings of the 8th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (str. 268–273).

Carlyle, A. (1999). User Categorisation of Works: Toward Improved Organisation of On-Line Catalogue Displays. Journal of Documentation, 55 (2), 184–208.

Carlyle, A. (2001). Developing Organized Displays for Voluminous Works: A Study of User Clustering Behaviour. Information Processing & Management, 35 (5), 677–699.

Carlyle, A. (2003). User Perspectives of Works. Pridobljeno 14. 1. 2009 s spletne strani http://dlist.sir.arizona.edu/archive/00000272/01/CarlyleWorksandUsers.pdf

Carlyle, A. (2006). Understanding FRBR as a Conceptual Model: FRBR and the Bibliographic Universe. Library Resources & Technical Services. 50 (4), 264–273.

Delsey, T. (2005). Modeling Subject Access Extending the FRBR and FRANAR Conceptual Models. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 49–62.

Fattahi R. (1997). The relevance of cataloguing principles to the online environment; an historical and analytical study. Doctoral thesis. Sidney: University of New

South Wales. Pridobljeno 5.3.2006 s spletne strani http://profsite.um.aci.ir/~fattahi/thesis1.htm

Functional Requirements for Bibliographic Records: final report (1998). München: KG Saur.

Functional Requirements for Bibliographic Records: final report (2009). Pridobljeno 9. 3. 2009 s spletne strani http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr_2008.pdf

Heaney, M. (1997) Time is of the essence. 11 August 1997. Pridobljeno 26. 11. 2008 s spletne strani http://www.bodley.ox.ac.uk/users/mh/time978a.htm.

Hickey, T. & O’Neill, E. (2005). FRBRizing OCLC’s WorldCat. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 239–251.

International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation (2008). FRBR object oriented definition and mapping to FRBRER (version 0.9 draft). Pridobljeno 20. 2. 2009 s spletne strani http://cidoc.ics.forth.gr/docs/frbr_

oo/frbr_docs/FRBR_oo_V0.9.pdf

Kilner, K. (2005). The AustLit Gateway and Scholarly Bibliography: A Specialist Implementation of the FRBR. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 87–102.

Le Boeuf, P. (2005). Musical Works in the FRBR Model or »Quasi la Stessa Cosa«: Variations on a Theme by Umberto Eco. Cataloging & Classification Quarterly, 39 (3/4), 1–14.

Leskovec, M. (2005). Delo, izrazna oblika, pojavna oblika: kaj uporabniki res iščejo?. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Norman, D. (1998). The design of everyday things. London: MIT Press.

Rouse, W. & Morris, N. (1986). On Looking Into the Black Box: Prospects and Limits in the Search for Mental Models. Psychological Bulletin, 100 (3), 349–363.

Yee, M. (2005). FRBRization: A Method for Turning Online Public Finding Lists into Online Public Catalogs. Information Technology and Libraries, 24 (2), 77–95.

On the Record (2008). Pridobljeno 19. 1. 2009 s spletne strani http://www.loc.gov/bibliographic-future/news/lcwg-ontherecord-jan08-final.pdf.

Žumer, M. (2000), User interface on CD-ROM: results of a survey. Program, 34 (3), 281–290.

Prenosi

Objavljeno

2013-09-10

Kako citirati

Pisanski, J., & Žumer, M. (2013). FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA BIBLIOGRAFSKE ZAPISE (FZBZ): ANALIZA UPORABNOSTI KONCEPTUALNEGA MODELA BIBLIOGRAFSKEGA SVETA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 53(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5937

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>