ŠE ENA KNJIGA (PRE)VEČ: KAKO SMO NEHALI BRATI IN ZAČELI ŠTETI

Andrej Blatnik

Povzetek

IZVLEČEK

Članek preiskuje spremembe v komunikacijski vrednosti slovenske knjige po letu 1991. Preobraženo (samo)razumevanje založništva iz dejavnosti ‘posebnega družbenega pomena’ v eksplicitno pridobitno dejavnost ni spremenilo le načinov knjižne proizvodnje, temveč tudi same izdelke, kar je vplivalo tudi na tiste člene v komunikacijskem krogu knjige, ki še zmeraj sodijo v javni sektor. Ob primeru dveh knjižnih uspešnic, izdanih leta 2008, avtor prikazuje razlike v javnem in tržnem učinkovanju strukturno enakih knjig, in poudarja pomen zavestne izbire umestitve ustreznega izdelka v komunikacijski krog knjige.

Ključne besede

založništvo; komunikacija; kultura

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Anderson, C (2006). The Long Tail. New York: Hyperion.

Anderson, C. (2008). Free! Why $0.00 Is the Future of Business. Wired, 16. marec 2008. Pridobljeno 15. 9. 2008 s spletne strani http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free

Blatnik, A. (2005). Neonski pečati. Književnost v digitalnem času. Ljubljana: LUD Literatura.

Blatnik, A. et al. (2005). Zgubljeno v prodaji. Slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju. Ljubljana: UMCO.

Blatnik, A. et al. (2007). Slovenska knjiga včeraj in jutri. Osem pogledov na pomen domače knjige. Ljubljana: UMCO.

Breznik, M. et al. (2005). Knjižna kultura. Ljubljana: UMCO.

Kovač, M. (1999). Skrivno življenje knjig. Protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kovač, M. (2008). Never Mind the Web. Here Comes the Book. Oxford: Chandos.

Mekina, B. (2008). Dr. Mladen Dolar, filozof. Mladina 22/2008. Pridobljeno 15. 9. 2008 s spletne strani http://www.mladina.si/tednik/200822/dr__mladen_dolar__filozof

Velikonja, N. (2000). Po pojedini spanec. Literatura, 106. (april 2000), 1–7.

Williams, R. (1998). Navadna kultura. Izbrani spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.