TISKARSKA IN ZALOŽNIŠKA PRODUKCIJA V LUČI OBVEZNEGA IZVODA – PREGLED ZA OBDOBJE 1991–2006

  • Damijana Kisovec-Trček
Ključne besede: obvezni izvod, monografske publikacije, tiskarska produkcija, založniška produkcija, slovenika

Povzetek

IZVLEČEK

Članek prestavlja številčni pregled slovenske tiskarske in založniške produkcije v luči obveznega izvoda za obdobje 1991–2006. Slovenska tiskarska in založniška produkcija monografskih publikacij je predstavljena po inventarnih številkah in po letu izida. Viri za črpanje podatkov so bile inventarne knjige Narodne in univerzitetne knjižnice ter lokalna baza Narodne in univerzitetne knjižnice v modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS.

Biografija avtorja

Damijana Kisovec-Trček
Damijana Kisovec Trček, bibliotekarka, je zaposlena kot referentka za obvezni izvod publikacij v Oddelku za dopolnjevanje knjižničnega gradiva v Narodni inuniverzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si

Literatura

Kisovec Trček, Damijana (2007). Slovenska založniška produkcija v luči obveznega izvoda publikacij: 2005. Knjižnica, 51(2007), 51–68.

Kodrič - Dačić, Eva (1994). Obvezni izvod na slovenskem ozemlju (1807–1945). Knjižnica, 38(1/2), 7–22.

Kodrič - Dačić, Eva (1997). 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. V E. Kodrič - Dačić (Ur.), Zapisi za prihodnost : 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem (str. 7–20). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič - Dačić, Eva (2002). Slovenika: Strokovne novosti novega zakona o knjižničarstvu. Knjižnica, 46(4), 65–85.

Lokalna baza Narodne in univerzitetne knjižnice v modulu za katalogizacijo v sistemu COBISS

Inventarne knjige Narodne in univerzitetne knjižnice za leta 1991–2006

ISO 9707:1991 (E). Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications. Geneva: International organization for standardization, 1991.

Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij. (2007) Uradni list Republike Slovenije, št. 90, str. 12031–12033).

Questionnaire on Statistics of Book Productions in 1999. Paris: UNESCO Institute for Statistics. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5639_201&ID2=DO_TOPIC

Revised recommendation concerning the international standardization of statistics on the production and distribution of books, newspapers and periodicals. (1. 11. 1985). UNESCO organization: Office of International

Standard and Legal Affairs. Pridobljeno 12. 1. 2007 s spletne strani http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13146&URL_DO=DO_TOPIC&ULR_SE…

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (3. 7. 2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 69, str. 7230–7234.

Zakon o obveznem pošiljanju tiskov. (1972). Uradni list SRS, let. 29, št. 55.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI