SPLETNI NABIRALNIK ZA ODDAJO ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ: NOVA SPLETNA STORITEV ZA ZALOŽNIKE

  • Karmen Štular Sotošek
Ključne besede: spletna storitev, elektronske publikacije, obvezni izvod, digitalna knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku je predstavljena nova spletna storitev SVAROG -  sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva - ki smo jo v Narodni in univerzitetni knjižnice razvili v drugi polovici leta 2007. Storitev omogoča predložitev digitalnih gradiv. Namenjena je založnikom in drugim zavezancem, ki lahko po tej poti oddajo obvezni izvod elektronskih publikacij ali pa posredujejo izjavo o pogojih uporabe in dostopa do elektronskega gradiva. Servis služi tudi za sporočanje o izdaji oziroma objavi nove publikacije. Storitev je namenjena tudi knjižnicam in drugim ustanovam s področja kulture, znanosti, izobraževanja, ki oddajajo svoja digitalizirana gradiva v analogni obliki. Spletni sistem omogoča tudi, da NUK pošiljatelju potrdi prejem publikacije.

Biografija avtorja

Karmen Štular Sotošek
Mag. Karmen Štular Sotošek, bibliotekar specialist, je vodja Službe za oblikovanje, vodenje in vzdrževanje digitalne knjižnice in vodja Oddelka za knjižnično informatiko v Narodni in univerzitetni knjižnici.Naslov: Turjaška 1, 1000 LjubljanaNaslov elektronske pošte: karmen.stular@nuk.uni-lj.si

Literatura

Kodrič, N. (2005). Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu. Knjižnica, Ljubljana, 49(2005)4, str. 127-144.

Kragelj, M., Musek, T. (2007). Spletni portal za oddajo elektronskih publikacij »SVAROG«: vzpostavitveni dokument, interno gradivo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pravilnik o vrstah in naboru elektronskih publikacij za obvezni izvod (5. 10. 2007). Uradni list Republike Slovenije, št. 90, str. 12033.

Strategija razvoja digitalne knjižnice Slovenije : dLib.si 2007-2010.(2006). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

SVAROG. Testna verzija. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 26. 2. 2008 s spletne strani www.nuk.uni-lj.si/svarog

Štular Sotošek, K. (ur.)(2006). dLib.si : digitalna knjižnica Slovenije : informacijski portal za upravljanje z znanjem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (3. 7. 2006). Uradni list Republike Slovenije, št. 69, str. 7230-7234.

Objavljeno
2013-09-10
Rubrike
ČLANKI