INSTRUKCIJA ZA CESARSKO KRALJEVSKE UNIVERZITETNE IN ŠTUDIJSKE BIBLIOTEKE, ZAČASNO IZDANA Z DEKRETOM ŠTUDIJSKE DVORNE KOMISIJE Z DNE 23. JULIJA 1825, ŠT.2930

Stanislav Bahor

Povzetek

Prevod besedila predpisa Instruction für die k.k. Universitäts - und Studien bibliotheken, provisorich erlassenmit Stud. Hof-Comm. - Decrete vom 23. Juli 1825, Z. 2930, objavljenega v priročnikuGrassauer, Ferdinand. Handbuch für Universitäts- und Studien-Bibliotheken... Wien 1899, str.191-224.

Celotno besedilo:

PDF