INSTRUKCIJA, PREDPISANA ZA VSE UNIVERZITETNE IN LICEJSKE KNJIŽNICE Z DVORNIM DEKRETOM 30. APRILA 1778, ŠT. 628

Branko Berčič

Povzetek

Celotno besedilo:

PDF